Avfall Norge er en landsdekkende bransje- og interesseorganisasjon for avfallsbransjen.

Bransjekalender

Min Side


Aktuell avfallspolitikk

Avfall Norges innspill til regjeringens budsjettforslag

8. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem. Avfall Norge har gitt sine innspill via Finanskomiteen, Næringskomiteen og Energi- og miljøkomiteen. For Avfall Norge var de viktigste sakene: Marin forsøpling, fjerning av deponiavgift, tydeligere mål for materialgjenvinning og biogasstrategi. Les saken


Mer om aktuell avfallspolitikk


KURS OG SEMINARER

jan
12
jan
15
Park Inn Oslo Airport Gardermoen
jan
29
Park Inn Oslo Airport Gardermoen
feb
04
Scandic Solli Hotell


Twitter @AvfallNorge

Avfallskonferansen
Romerike 9.-11. juni 2015

   PÅMELDING FRA 5. JANUAR