Avfall Norge er en landsdekkende bransje- og interesseorganisasjon for avfallsbransjen.

Bransjekalender

Min Side


Nyheter fra Avfall Norge

Den sirkulære økonomien på vent

Den nye EU-kommisjonen med Jean Claude Juncker og miljøkommisær Karmenu Vella foreslår å trekke tilbake pakken om sirkulær økonomi og komme tilbake med nytt forslag i løpet av 2015. Les saken


Flere nyheter

Aktuell avfallspolitikk

Avfall Norges innspill til regjeringens budsjettforslag

8. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem. Avfall Norge har gitt sine innspill via Finanskomiteen, Næringskomiteen og Energi- og miljøkomiteen. For Avfall Norge var de viktigste sakene: Marin forsøpling, fjerning av deponiavgift, tydeligere mål for materialgjenvinning og biogasstrategi. Les saken


Mer om aktuell avfallspolitikk


KURS OG SEMINARER

jan
09
Tromsø, hos Remiks, Ringvegen 180
jan
12
Bergen, hos BIR, Conrad Mohrsveg 15
jan
13
Trondheim, hos TRV, Heggstadmoen 53, Heimdal
jan
15
Park Inn Oslo Airport Gardermoen


Twitter @AvfallNorge

Avfallskonferansen
Romerike 9.-11. juni 2015

   PÅMELDING FRA 5. JANUAR