Nyheter fra Avfall Norge

Se alle
Slik fordeler kostnadene for husholdningsrenovasjonen seg
18-01-2017

Slik fordeler kostnadene for husholdningsrenovasjonen seg

Avfall Norge har kartlagt hvordan renovasjonskostnader fordeler seg. Innsamling stod for den høyeste kostnadsandelen, fulgt av avfallsbehandling og drifting av gjenvinningsstasjoner. Kjøreavstander og befolkningstetthet er noen av årsakene til at kostnadene varierer fra kommune til kommune.

Sirkulær økonomi trer inn i Høyres partiprogram
16-01-2017

Sirkulær økonomi trer inn i Høyres partiprogram

“Å utnytte ressursene bedre kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet” skriver Høyre i sitt nye forslag til partiprogram. Å etterspørre bruk av sekundære råvarer i offentlige anskaffelser er ett av mange tiltak Høyre vil satse på for å få den norske økonomien over i et sirkulært spor.

Blogg om avfall og ressurser

Gå til bloggen
26-02-2016

Marked eller myndighet?

Det mest overraskende ved den nordiske rapporten fra Konkurransetilsynet er ikke at de fremhever konkurranse som det viktigste virkemiddelet for å utvikle avfallsmarkeder. Det interessante er at regelverket i de nordiske landene fortsatt har som utgangspunkt at avfall er et problem som må løses. Avfalls- og gjenvinningsbransjen står nå og tripper med store forventninger til en sirkulær økonomi med nye ambisjoner om avfall,- ikke bare som ressurser men som råvarer.

Ledige stillinger

Se alle
  • Rådgiver offentlige anskaffelser - fast stilling - Romerike Avfallsforedling IKS

  • Er du opptatt av miljø- og service, og har erfaring fra gjenvinningsbransjen?

  • 100 % fast stilling som kontormedarbeider

  • Miljørådgiver - avfall og gjenvinning

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo