Lukk søk

Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

Produsentansvarsordningene vurderes

Publisert: 30. november 2020 | Fagområde: Utvidet produsentansvar | Av: Cecilie Lind

KLD har gitt Miljødirektoraret i oppdrag om å gjennomgå og foreslå forbedringer av utvidet produsentansvar i Norge.

Avfall Norge tilslutter seg Circular Monday

Publisert: 23. november 2020 | Av: Sara Wilsgaard

Den årlige Circular Monday holdes hvert år mandagen før Black Friday og skal fremme sirkulær økonomi. Nytt i år er at Avfall Norge er “buddy”.

PReP2020 innovasjonsprogrammet for plast - ny utlysning

Publisert: 23. november 2020 | Av: Ingrid Staveland Reppe

PReP2020 er et innovasjonsprogram for plast, finansiert av Handelens Miljøfond. Utlysningen vil søke etter innovasjonsprosjekter som bidrar til å gjenvinne plastavfall det i dag er problematisk å gjenvinne eller finne markeder for.

Sirkulær strategien drøyer - igjen

Publisert: 13. november 2020 | Av: Avfall Norge

Avfallsbransjen.no melder denne uken at KLD signaliserer at strategien ikke kommer før "til våren".

Velkommen til Packoorang

Publisert: 10. november 2020 | Av: Sara Wilsgaard

Det nyoppstartede selskapet Packoorang satser på gjenbrukbar emballasje laget av resirkulerbar plast.

Nye EU-mål for byggsektoren

Publisert: 9. november 2020 | Av: Cecilie Lind

Nye tiltak i EU skal redusere klimagassutslippene og øke bruken av trevirke, biobaserte produkter og resirkulerte råvarer.

Grønn plattform - midler til forprosjekter ute nå!

Publisert: 6. november 2020 | Av: Cecilie Lind

Virkemiddelapparatet er styrket med FoU-midler gjennom Grønn Plattform. Avfall Norge er opptatt av at våre medlemsbedrifter søker om midler til prosjekter som bidrar til økt materialgjenvinning og mer bruk av resirkulerte råvarer. ...

De neste fem årene blir avgjørende

Publisert: 2. november 2020 | Av: Avfall Norge

De neste fem årene blir avgjørende for bransjens verdiskaping, mener Avfall Norge. Med sitt politiske program vil gjenvinningsbransjen skape gjennomslag for en politikk som gir økt verdiskapning og nye arbeidsplasser, samtidig som vi når ...