Lukk søk

Kontakt oss

post@avfallnorge.no eller sentralbord tlf: 24 14 66 00

Nancy Strand

Administrerende direktør
Ansvar: Daglig leder i Avfall Norge
Telefon: 91601901

Henrik Lystad

Fagdirektør
Ansvar: Faglig virksomhet i Avfall Norge
Telefon: 90919360

Torbjørn Sølsnæs

Næringspolitisk direktør (i permisjon frem til 01.01.19)
Ansvar: Næringspolitikk og myndighetskontakt
Telefon: 48867925

Sara Wilsgaard

Leder for kommunikasjon
Ansvar: Kommunikasjonsansvarlig og pressekontakt. Marint avfall og forsøpling.
Telefon: 95707878

Henrik Nesheim

Administrasjonssjef
Ansvar: Økonomi, personal og administrasjon
Telefon: 91823607

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Ansvar: Medlemspleie og rekruttering, Avfall Norges årskonferanse, Høstmøtet, kurs og seminarer.
Telefon: 47179706

Mona Nordhammer Sæther

Kommunikasjonsrådgiver, sosiale medier sjef
Telefon: 48023019

Jens Måge

Fagrådgiver
Ansvar: Biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk
Telefon: 92292262

Roy Ulvang

Fagrådgiver
Ansvar: Energigjenvinning og kommunalt ansvar
Telefon: 91724204

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon: 97578502

Malin Granlund

Fagrådgiver
Ansvar: Farlig avfall, deponier, offentlige anskaffelser og avfallssug
Telefon: 95903691

Sveinar Kildal

Fagrådgiver
Ansvar: Ny returordning for fritidsbåter
Telefon: 91308285

Hans-Martin Rønning

Fagrådgiver
Ansvar: Farlig avfall og deponier
Telefon: 99554099

Bjørn Erik Rui

Fagrådgiver
Ansvar: Offentlige anskaffelser
Telefon: 91169074

Karin Halvorsen

Kurssekretær
Ansvar: Kurs og seminar
Telefon: 95149570

Fanny Pindsle

Administrativ ressurs (tilgjengelig mandag, onsdag og fredag)
Ansvar: Fakturering
Telefon: 92206173