Lukk søk

Workshop i Avfallsstatistikk

Avfall Norge arrangere workshop i avfallsstatistikk. Vi inviterer sentrale aktører til workshop der vi håper å identifiserer områder for forbedringer og foreslå forbedringer på eksisterende områder.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Både kommuner og næringsliv står overfor en ny situasjon med meget ambisiøse mål for materialgjenvinning og med trolig innføring av forskrift som pålegger utsortering og kan fastsette krav til måloppnåelse. Statistikken blir viktigere og Stortingets Energi- og miljøkomite vedtok i mars 2018 at det skal utredes forbedringer av avfallsstatistikk.

Avfall Norge har organisert et prosjektet har som formål å foreslå hvordan avfallsstatistikken kan utvikles og forbedres slik at det blir best mulig verktøy for å måle utviklingen i avfallsmengder og grad av ombruk og materialgjenvinning som grunnlag for vurdering av måloppnåelse regionalt, nasjonalt og i EU, både for avfall fra husholdning og næringsliv (Municipal Waste)

Avfall Norge ønsker på vegne av medlemmene å presentere "vårt" resultat i denne prosessen hvor både avfallsbransjen, myndigheter og SSB deltar. Vi ønsker en felles plattform for
videre arbeid. 

Følgende delmål er satt opp til workshoppen. 
- Identifisere behov for forbedringer og få felles forståelse for det
- Forslag til konkrete tiltak for å utvikle både rapporteringen og statistikken
- Hvordan best tilpasse norsk statistikk til EU-rapportering

Det blir forberedte innlegg fra Miljødirektoratet, SSB og Avfall Norge/Mepex og resultat av brukerundersøkelsen blir presentert.  Det blir noe gruppearbeid og oppgaver.

Arrangementet er gratis med begrensede antall plasser. 

11.30–12.00

Husk å melde deg på så vi får riktig antall

12.00–12.15

Foredragsholder: Frode Syversen, Daglig leder, Mepex | Håkon Bratland ,

Kort innledning om prosjektet

Presentasjon1

12.15–12.35

Foredragsholder: Knut Jørgen Bakkejord , Trondheim Kommune

12.35–13.00

Foredragsholder: Camilla Skjerpen, , SSB | Marit Slåen Sæter , SSB

13.00–13.20

Foredragsholder: Bernt S. Ringvold Seniorrådgiver i seksjon for farlig avfall og grunnforurensning, Miljødirektoratet

13.20–13.30

Pause

13.30–13.50

Foredragsholder: Frode Syversen Daglig leder, Mepex

Korte innlegg

  • Renovasjonsselskap 
  • Returselskap
  • Kommune 

13.50–14.10

Foredragsholder: Sølvi Rønnekleiv Haugedal , Mepex Consult

14.10–15.45

  • Arbeidsoppgaver individuelt og sammen 
  • Presentasjon av resultater fra oppgavene 
  • Diskusjoner 

15.45–16.00

Oppsummering og videre arbeid

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Håkon Bratland

Knut Jørgen Bakkejord

Camilla Skjerpen

Marit Slåen Sæter

Bernt S. Ringvold

Seniorrådgiver i seksjon for farlig avfall og grunnforurensning, Miljødirektoratet

Sølvi Rønnekleiv Haugedal