Lukk søk

Workshop: Flyveaske som ressurs (fullt)

Nye behandlingsmetoder for flyveaske fra avfallsforbrenning kan være et alternativ til å deponere asken som farlig avfall, med bedre ressursutnyttelse, økt materialgjenvinning og sanering av flyveaske for å redusere deponeringen av flyveasken som farlig avfall.
Beskrivelse
Program

Påmelding er bindende: Registrer din påmelding her (fulltegnet)

Målgruppe er aktører i de skandinaviske landene, FoU-miljøer, teknologi utviklere, aske behandlere og aske produsenter.

Avfall Norge inviterer til workshop om temaet. Tre aktører som er langt fremme i utvikling av nye behandlingsmetoder for flyveaske innleder workshopen, og som etterfølges av gruppediskusjoner.

Et mål med gruppediskusjonene er å identifisere problemstillinger og barrierer i teknologi-/ utviklingsprosjekter, som det kan være mulig å overkomme gjennom samarbeid mellom aktører. Et ønsket utfall av workshopen er å gi produsenter og behandlere av flyveaske oversikt/økt kunnskap om utviklingen innen innovasjon og forskning for økt gjenvinning og sanering av flyveaske fra avfallsforbrenning. Identifisering av barrierer og behov for utvikling av metoder i gruppediskusjoner, kan stimulere til prosjektsamarbeid mellom aske-produsenter, aske-behandlere og FoU miljøer. Miljødirektoratet deltar i workshopen og vil kunne svare på spørsmål om reguleringer/ barrierer som kan muliggjøre eller hindre en utvikling på dette området. Et overordnet motiv med workshopen er å øke ressursutnyttelsen fra flyveaske som resirkulerte råvarer, samt redusere mengden farlig avfall som må deponeres.

09.00–15.00

  1. Velkommen
  2. Oil in Water Process/ Norsep. Per Bakke, leder FOU.
  3. Babcock & Wilcox Völund/ Renova. Karin Karlfeldt Fedje, FoU leder.
  4. NOAH.  Karsten Rabe, leder gjenvinning og teknologiutvikling 
  5. Stena Recycling/ Halosep. Erik Rasmussen, project manager

Gruppediskusjoner (tentative tema);

  • Samarbeid på teknologi
  • Samarbeid på markeds-/ produktutvikling
  • Samarbeid om flyveaske-data

Utskriftsvennlig program