Lukk søk

Videregående kurs i farlig avfall for driftsoperatører

Avfall Norges kurs spesialutviklet for erfarne driftsoperatører på farlig avfallsmottak.
Beskrivelse
Program

Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter har utviklet et eget kurs for driftsoperatører som allerede har tatt grunnkurs, og som har jobbet med farlig avfall over lenger tid. 

Kurset går i dybden på klassifisering, avfallskjemi, HMS og sikker jobbanalyse. Kurset går over fire dager, og skal ha en avsluttende prøve som gjennomføres siste dag før avreise.

Kurset dekker: 

  • Avfallskjemi og generell kjemi
  • BA-avfall
  • Hva skjer med avfallet? Fra mottak til behandlingsanlegg
  • ADR 1.3
  • HMS
  • Hvordan håndtere gass på farlig avfallsmottak?
  • Sikker emballering av farlig avfall
  • Håndtering av batterier

Overnatting ordnes selv av hver enkelt deltaker, rom/frokost kr.1025,- per natt. Bestilling gjøres per telefon: 35 97 81 44  eller epost til: mona.torre@choice.no

Oppgi referanse: Avfall Norge 16.10.2017

Frist for bestilling er 25. september

Vi gjør oppmerksom på at full kursavgift må betales ved av-melding mindre enn 30 dager før kurs start.

Mandag 16. oktober

10.00–12.00

Generell kjemi

12.00–13.00

Lunsj

13.00–14.00

Generell kjemi

14.00–18.30

ADR 1.3

18.30–19.30

Middag

19.30–20.30

Oppgaver og diskusjon

Tirsdag 17. oktober

09.00–12.00

Farlig avfallskjemi

12.00–13.00

Lunsj

13.00–15.00

Farlig avfallskjemi

15.00–17.00

Lagret energi

17.00–18.30

Oppgaver og diskusjon

18.30–19.30

Middag

19.30–20.30

Diskusjon og oppgaver

Onsdag 18. oktober

09.00–12.00

BA-avfall

12.00–13.00

Lunsj

13.00–15.00

BA-avfall

15.00–18.00

Emballasje - farlig gods

18.00–18.30

Diskusjon og oppgaver

18.30–19.30

Middag

19.30–20.30

Diskusjon og oppgaver

Torsdag 19. oktober

08.00–10.00

Demonstrasjon - testing av farlig gods-emballasje

10.00–12.00

Gasser som farlig avfall

12.00–13.00

Lunsj

13.00–14.00

Gasser som farlig avfall

14.00–16.00

Eksamen