Lukk søk

Vi inntar Arendalsuka!

Avfall Norge arrangerer flere arrangementer på Arendalsuka i år. Se programfanen for informasjon om de enkelte.
Beskrivelse
Program

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arenaen er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. 

Alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program er åpne for alle og gratis å delta på.

Vi gleder oss til å se dere!


Tirsdag 15. august

10.30–12.00

Lenke til programposten på Arendalsuka.no

Sted: Arendal kultur- og rådhus

Om arrangementet

Redningsselskapet (RS) og Avfall Norge (AN) ønsker alle interesserte velkommen til paneldiskusjon om ”Miljøkonsekvenser av marin forsøpling og avfallshåndtering av kasserte fritidsbåter.”

Funnet av  Gåsenebbhvalen med magen full av plast  satte en støkk i oss alle. Den tragiske hendelsen i februar satte fart på debatten om marin forsøpling og mikroplast.

I  statsbudsjettet for 2017  heter det at:  ”Marint søppel og mikroplast er eit miljøproblem over heile verda.   Nivået av marint søppel i Nordaust-Atlanteren, inkludert langs norskekysten og på Svalbard, er høgt.”

RS og AN foreslo i høst et nasjonalt prøveprosjekt for håndtering av kasserte fritidsbåter. Stortinget fulgte opp og ba regjeringen etablere en returordning for fritidsbåter innen 1. juli 2017.

En stor del av avfall og utslipp av miljøgifter langs kysten stammer fra kasserte fritidsbåter. Miljødirektoratet (MD) la i fjor frem rapporten  ”Finansiering og organisering av en returordning for fritidsbåter.”  Der foreslår MD at en returordning knyttes opp til et båtregister.

RS og AN har fulgt opp dette forslaget med å peke på at RS’ småbåtregister, med 154 000 registrerte båter, kan fungere som et samfunnseffektivt verktøy for utbetaling av vrakpant.

MD skriver i rapporten at det er snakk om ca. 5000 båter som  "kan inneholde i størrelsesorden 200 tonn farlig avfall.”

Dette miljøproblemet vokser og det er nå vi må få på plass en varig løsning. Etter vår mening finnes det ikke noe bedre sted å ta debatten om status i prøveordningen og organiseringen av en permanent ordning enn i Arendal,  ”Byen med vannveiene,”   - og et sentrum for fritidsbåtflåten.

Medvirkende

  • Vidar Helgesen, Klima- og miljøminister, Regjeringen
  • Ola Elvestuen, Leder i Energi- og miljøkomiteen, Stortinget
  • Terje Aasland, Første nestleder i Energi- og miljøkomiteen, Stortinget
  • Rikke Lind, Generalsekretær, Redningsselskapet
  • Nancy Strand, Adm.dir., Avfall Norge
  • Asgeir Knudsen, Kommunikasjonsrådgiver, Friluftsrådenes Landsforbund

15.30–17.00

Lenke til programpost på Arendalsuka.no

Sted: Symposium

Om arrangementet

Politikere snakker om gjenvinning som om det bare er en måte å redusere søppelhaugene, ikke som en næring med verdiskapingspotensial. Hvem kan sørge for gode rammevilkår for bransjen når det er sånn?

Medvirkende

  • Aslak Bonde, Ordstyrer
  • Vidar Helgesen (H), Klima- og miljøminister
  • Flere deltakere kommer

Onsdag 16. august

13.30–15.30

Lenke til programpost på Arendalsuka.no


Sted: Telenor Arena, Nygaten 4

Med: Pure Consulting