Lukk søk

Tidligere kurs og arrangementer

Avfall Norges tidligere kurs og arrangementer
9. - 10. april 2019

Nordic Biogas Conference 2019

Sted: Oslo | Fagområde: Biologisk behandling, Biogass | Type arrangement: Conference

“The next wave in biogas” - Oslo 2019 - We will showcase Nordic biogas solutions and technology for a global market - both today’s and tomorrow’s solutions.Welcome to Oslo - the European Green Capital ...

9. april 2019

Composting Day 2019

Sted: Oslo |

Welcome to the first international Composting Day in Oslo, the European Green Capital 2019! Learn about the science behind composting as a sustainable solution for Bio-waste treatment in the circular city.

8. april 2019

ISWA Beacon Conference on Bio-Waste Management

Sted: Oslo | Fagområde: Biologisk behandling, Bio-Waste Management | Type arrangement: Conference

The Beacon Conference is ISWA’s premier meeting format to showcase international best practice and debate upcoming developments in the Bio-waste management industry. Focus on collection and sorting, aligned with the Nordic Biogas Conference and ...

3. - 4. april 2019

Grunnkurs for driftsoperatør farlig avfall

Sted: Gjøvik | Type arrangement: Kurs

Farlig avfall inneholder miljøgifter med farlige egenskaper og som kan medføre skader på mennesker og natur. Det er derfor viktig at farlig avfall blir håndtert på riktig måte, og at man er i stand ...

27. - 28. mars 2019

Farlig avfall seminar

Sted: Bergen | Type arrangement: Seminar

Årets farlig avfall seminar er i år lagt til Bergen by, hvor vi får mulighet til å besøke et av Norges største renovasjonsselskap, BIR (Bergensområdet interkommunale renovasjonsselskap). Her vil vi få en omvisning, og ...

26. - 27. mars 2019

Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Sted: Lillestrøm | Type arrangement: Kurs

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene ...

21. - 22. mars 2019

Driftsforum kompostering 2019 København

Sted: København |

Formatet på driftsforumet er at vi deler erfaringer og legger til diskusjon. Ta gjerne med eget driftsrelatert tema du ønsker å få opplyst. I tillegg har vi erfarne initiatorer som belyser ulike aktuelle driftsrelaterte ...

13. - 14. mars 2019

Gjenvinningsseminaret 2019

Sted: Oslo | Type arrangement: Seminar

Velkommen til årets Gjenvinningsseminar – som i år har fokus på ombruk og resirkulerte råvarer. Vi får presentert eksempler på gode ombruks praksiser og hvordan forberede for ombruk med brukerfokus. I tillegg får vi ...