Lukk søk

Seminar: Anskaffelser

Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Industri og Avfall Norge fortsetter samarbeidet rundt anskaffelser i avfalls og gjenvinningsbransjen og inviterer til seminar 22. november på Gardemoen. Dette er en unik møteplass for alle bestillere og leverandører for å utvikle bransjen.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

På høstens seminar for anskaffelser vil Avfall Norges prosjekt "Bedre anskaffelser" bli presentert, med diskusjoner om hvordan markedene for innsamling og behandling av avfall kan utvikles.

Konkursene i RenoNorden og Veireno har satt fokus på viktigheten av kommunenes bestillerrolle, og Avfall Norge har opprettet en egen faggruppe for anskaffelser med bestillere. På dette arrangementet kan du gi innspill til hvilke fokusområder Avfall Norge bør prioritere.

Difi presenterer sin nye satsing på grønne anskaffelser og vi får et eksempel på en anskaffelse med høy vekting av miljø med fokus på mer materialgjenvinning og miljøvennlig transport ved drift av en gjenvinningsstasjon.

Vi ser også på hvordan innkjøpere i stat, fylke og kommune kan drive sirkulærøkonomien fremover ved etterspørsel av resirkulerte råvarer i sine transportinnkjøp i presentasjonen av Avfall Norges rapport "Bærekraft og klimareduksjoner for norskprodusert biogass".

I tillegg vil du få påfyll i forhold til regelverk, tariff og bruk av lærlinger.


Onsdag 22. november

09.00–09.30

Registrering

09.30–09.35

Velkommen

Foredragsholder: Henrik Lystad Fagsjef, Avfall Norge

09.35–10.00

Prosjekt Bedre anskaffelser i Avfall Norge

Foredragsholder: Bjørn Erik Rui Prosjektleder Bedre anskaffelser, Avfall Norge

10.00–10.30

Konkurranseloven og prosjektsamarbeid

Foredragsholder: Arnhild Gjønnes , NHO

10.30–11.00

Tariffavtaler innen gjenvinningsbransjen

Foredragsholder: Sunniva Berntsen , Norsk Industri

11.00–11.15

Krav om lærlinger i anbudsdokumenter – relevant for gjenvinningsbransjen

Foredragsholder: Gunnar Grini Bransjesjef, Norsk Industri

11.15–11.30

Spørsmål og diskusjon

11.30–12.15

Lunsj

12.15–12.45

Ny satsting på grønne anskaffelser, miljøkriterier i anbudsdokumenter

Foredragsholder: Sarah Fossen Sinnathamby, Rådgiver, Grønne offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) | Tonje Nerbys Førstekonsulent, Grønne offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

12.45–13.15

Eksempel på anskaffelse med høy vekting av miljø - Drift av Grinda Gjenvinningsstasjon (Larvik)

Foredragsholder: Sølvi Rønnekleiv Haugedal , Mepex Consult

13.15–13.30

Diskusjon

13.30–14.00

Norskprodusert biogass og EUs bærekraftskriterier - Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøper. Rapport fra Avfall Norge

Foredragsholder: Kristine Fiksen Partner, THEMA Consulting Group

14.00–14.15

Pause

14.15–14.45

Viktig med behovsspesifisering før man utformer konkurransen

Foredragsholder: Jonas Vevatne , Statsbygg

14.45–15.25

Diskusjon: Hvordan utvikle markedene?

15.25–15.30

Oppsummering

15.30–16.30

Mingling og muligheter til å gi innspill til Avfall Norges Prosjekt Bedre anskaffelser

16.30–18.30

Middag (egen påmelding)

Kristine Fiksen

Partner, THEMA Consulting Group

Tonje Nerbys

Førstekonsulent, Grønne offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Sarah Fossen Sinnathamby

Rådgiver, Grønne offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Jonas Vevatne

Sølvi Rønnekleiv Haugedal

Sunniva Berntsen

Arnhild Gjønnes

Henrik Lystad

Fagsjef, Avfall Norge

Bjørn Erik Rui

Prosjektleder Bedre anskaffelser, Avfall Norge

Gunnar Grini

Bransjesjef, Norsk Industri