Lukk søk

Seminar: Anskaffelser

Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Industri og Avfall Norge fortsetter samarbeidet rundt anskaffelser i avfalls og gjenvinningsbransjen og inviterer til seminar 22. november på Gardemoen. Dette er en unik møteplass for alle bestillere og leverandører for å utvikle bransjen.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Onsdag 22. november

09.00–09.30

Registrering

09.30–09.35

Velkommen

Foredragsholder: Henrik Lystad Fagsjef, Avfall Norge

09.35–10.00

Prosjekt Bedre anskaffelser i Avfall Norge

10.00–10.30

Konkurranseloven og prosjektsamarbeid

Foredragsholder: Arnhild Gjønnes , NHO

10.30–11.00

Tariffavtaler innen gjenvinningsbransjen

Foredragsholder: Sunniva Berntsen , Norsk Industri

11.00–11.15

Krav om lærlinger i anbudsdokumenter – relevant for gjenvinningsbransjen

Foredragsholder: Gunnar Grini Bransjesjef, Norsk Industri

11.15–11.30

Spørsmål og diskusjon

11.30–12.15

Lunsj

12.15–12.45

Ny satsting på grønne anskaffelser, miljøkriterier i anbudsdokumenter

Foredragsholder: Sarah Fossen Sinnathamby, Rådgiver, Grønne offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) | Tonje Nerby Førstekonsulent, Grønne offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

12.45–13.15

Eksempel på anskaffelse med høy vekting av miljø - Drift av Grinda Gjenvinningsstasjon (Larvik)

Foredragsholder: Sølvi Rønnekleiv Haugedal , Mepex Consult

13.15–13.30

Diskusjon

13.30–14.00

Norskprodusert biogass og EUs bærekraftskriterier - Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøper. Rapport fra Avfall Norge

Foredragsholder: Kristine Fiksen Partner, THEMA Consulting Group

14.00–14.15

Pause

14.15–14.45

Viktig med behovsspesifisering før man utformer konkurransen

Foredragsholder: Jonas Vevatne , Statsbygg

14.45–15.25

Diskusjon: Hvordan utvikle markedene?

15.25–15.30

Oppsummering

15.30–16.30

Mingling og muligheter til å gi innspill til Avfall Norges Prosjekt Bedre anskaffelser

16.30–18.30

Middag (egen påmelding)

Henrik Lystad

Fagsjef, Avfall Norge

Arnhild Gjønnes

Sunniva Berntsen

Gunnar Grini

Bransjesjef, Norsk Industri

Sarah Fossen Sinnathamby

Rådgiver, Grønne offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Tonje Nerby

Førstekonsulent, Grønne offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Sølvi Rønnekleiv Haugedal

Kristine Fiksen

Partner, THEMA Consulting Group

Jonas Vevatne