Lukk søk

Seminar: Kommunalt ansvar

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Last ned årets foredrag og presentasjoner her:

Ny ordning for kasserte fritidsbåter og mottaksplikt fra 1.oktober 2017 - Sveinar Kildal/ Avfall Norge

Bruk av samtykke til private aktørers innsamling av husholdningsavfall - Bernt Ringvold/
Miljødirektoratet.

Kommunenes rolle for tekstiler? - ny rapport fra Nordisk Ministerråd (I) - Cecilia Askham/ Østfoldforskning

Kommunenes rolle for tekstiler? - ny rapport fra Nordisk Ministerråd (II) - Cecilia Askham/ Østfoldforskning

Status i forhandlingene med materialselskapene - leder i “forhandlingsutvalget” Ellen
Halaas/ Renovasjonsetaten Oslo kommune

Offentlig-offentlig samarbeid, eksempel på hvordan kommuner/ IKS kan utveksle behandlingstjenester - Geir Melby og Torgeir Overøye/ Deloitte Advokatfirma

Erfaringer etter RenoNorden-konkurs - Johan Remmen/ RfD

Erfaringer med å ta over på kort varsel - Svein Sørensen/ NordRen

Hva bør vurderes ved egenregi vs. konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Øystein Solevåg/ Ålesundregionen interkommunale miljøselskap

Utfordringer og muligheter med avfall/sirkulær økonomi i kommunesektoren - Stig Bang-Andersen/ KS - kommunesektorens organisasjon

Avfall Norge mener - Policydokument om ansvar og organisering

Beskrivelse

Konkursen i RenoNorden opptar mange renovasjonsselskaper om dagen. På seminaret får vi blant annet høre om erfaringer fra avfallsselskaper som overtar innsamlingen i egenregi og som fortsetter med entreprise.

Andre temaer som adresseres er blant annet samtykke til å samle inn husholdningsavfall, offentlig-offentlig samarbeid, kommunenes plikt til å ta imot kasserte småbåter, produsentansvaret, forhandlinger med materialselskapene og innsamling av tekstiler.

Kommunene har et lovpålagt ansvar for avfall fra husholdninger i Norge. Dette seminaret tar for seg forhold som særlig berører det lovpålagte ansvaret og grensesnittet til avfallstyper og aktører som ligger utenfor det kommunale ansvaret.

Særlige deltakerpriser for fylkesmenn, statlige organer, departementer og studenter 

1250,- for fylkesmenn, statlige direktorat eller departementer. Egen pris også for studenter. 

Husk å melde deg på før 18.september, etter det øker prisen med kr 500,-.

Har du problemer med påmelding? Ta kontakt med kurs@avfallnorge.no og du vil bli fulgt opp. 


Onsdag 18. oktober

08.30–09.00

Registrering og kaffe

09.00–09.10

Velkommen, og kort orientering om vedtatt policydokument på ansvar og organisering

09.10–09.40

Ny ordning for kasserte fritidsbåter og mottaksplikt fra 1.oktober 2017

Foredragsholder: Sveinar Kildal Prosjektleder, Avfall Norge

09.40–10.20

Bruk av samtykke til private aktørers innsamling av husholdningsavfall

Foredragsholder: Bernt S. Ringvold, Seniorrådgiver i seksjon for farlig avfall og grunnforurensning, Miljødirektoratet | Trond Sørensen Daglig leder, Franzefoss Gjenvinning AS

10.20–10.40

Kaffepause

10.40–11.10

Kommunenes rolle for tekstiler? - Ny rapport fra Nordisk Ministerråd

Foredragsholder: Cecilia Askham Seniorforsker, Østfoldforskning

11.10–11.30

Status i forhandlingene med materialselskapene

Foredragsholder: Ellen Halaas Avdelingsleder, Renovasjonsetaten, Oslo kommune

11.30–12.30

Lunsj

12.30–13.00

Offentlig-offentlig samarbeid, eksempel på hvordan kommuner/ IKS kan utveksle behandlingstjenester

Foredragsholder: Geir Melby Partner og advokat i Deloitte Advokatfirma, Deloitte Advokatfirma

13.00–13.30

Erfaringer etter RenoNorden konkurs

Foredragsholder: Johan Remmen Daglig leder, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)

13.30–14.00

Pause

14.00–14.20

Hvordan har det vært å ta over på kort varsel?

Foredragsholder: Svein Sørensen Daglig leder, NordRen

14.20–14.50

Hva bør vurderes ved egenregi vs. konkuranseutsetting av kommunale tjenester?

Foredragsholder: Øystein Solevåg Daglig leder, Ålesundregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM)

14.50–15.10

Diskusjon - hva kan vi lære etter RenoNorden konkursen?

15.10–15.40

Utfordringer og muligheter med avfall/sirkulær økonomi i kommunesektoren

Foredragsholder: Stig Bang-Andersen Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid, KS - kommunesektorens organisasjon

00.00–00.00

Prosjektleder, Avfall Norge

Sveinar Kildal har mange års erfaring fra industri og offentlig ledelse. Siden 2016 har han vært partner i Norscan Partners AS, og gir rådgivning innenfor strategisk forretningsutvikling, interimledelse og endringsprosesser.

Han har arbeidet i Norge og internasjonalt med kommuneledelse, bærekraft, industriutvikling, avfall og gjenvinning. Bred erfaring fra topplederstillinger i organisasjoner som Grønt Punkt, Elopak, Hurum Papirfabrikk og Øyer kommune har gitt Sveinar en solid forståelse for komplekse utfordringer i både privat næringsliv og offentlig sektor. Han er utdannet fysiker fra University of British Colombia og Universitet i Oslo.

Bernt S. Ringvold

Seniorrådgiver i seksjon for farlig avfall og grunnforurensning, Miljødirektoratet

Trond Sørensen

Daglig leder, Franzefoss Gjenvinning AS

Seniorforsker, Østfoldforskning

Cecilia arbeider for Østfoldforskning på flere områder, bl.a. energi- og avfallsressurser, møbel og tekstiler, toksisitetsvurderinger av produkter i et livsløpsperspektiv. Eksempler på prosjekter er bl.a. LCA-vurderinger av avfalls- og energisystemer (inkl. CO2 lagring) og miljødeklarasjoner av energisystemer

Cecilia er utdannet i Environmental Chemical Engineering ved University of Surrey (4-årig studium) og har siden fått ’Chartered Engineer’ status (faglig vurdering av Engineering Council UK, anerkjent av European Engineering Council). Doktorgraden hennes var en del av et stort forskningsprosjekt for Østfoldforskning; Innochem. Doktorgraden har tittelen " Environmental Product Development Combining the Life Cycle Perspective with Chemical Hazard Information". Cecilia er født i England, men har bodd i Norge siden 1997. Cecilia har jobbet i England, Australia og Sør Afrika som ansatt i ICI samt søsterbedrifter. Hun har tidligere arbeidserfaring fra fabrikker som produserer vinylklorid (VCM) og ’higher olefins’, samt teknisk- og miljøarbeid med prosessutvikling for både plast- og farmasøytiske produkter.

Avdelingsleder, Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Leder av forhandlingsutvalget på vegne av kommunene

Ellen har jobbet med miljørelaterte problemstillinger siden 1995, som spenner fra fagområder som forurenset jord, miljøanalyser, avfallshåndtering, deponier (metangass utslipp, risikovurderinger), lovverk og forskrifter. Hun har erfaring fra miljøprosjekter i Forsvaret, som miljørådgiver i et konsulentselskap, fagrådgiver i Avfall Norge, og nå som seksjonssjef i Renovasjonsetaten i Oslo kommune.

Geir Melby

Partner og advokat i Deloitte Advokatfirma, Deloitte Advokatfirma

Geir arbeider primært med EØS-, avtale - og selskapsrett, samt rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Han yter løpende forretningsjuridisk bistand i tilknytning til en rekke selskap innen oljeservice-, IT- og avfallssektoren. Geir er spesialist på organisering av offentlig eid næringsvirksomhet.

Johan Remmen

Daglig leder, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)

Daglig leder, NordRen

Han er en av gründerne av NordRen AS som ble stiftet høsten 2013 og eier gjennom Løren Holding AS 40 % av selskapet. Han har tilnærmet 40 års erfaring fra innsamling og transport av husholdningsavfall i både norske og svenske kommuner.

I 20 år som daglig leder i et mindre lokalt familieselskap på Romerike, og deretter som renovasjonssjef i Norsk Gjenvinning AS, avd. Oslo og Akershus. I 2000 var han en av gründerne i RenoNorge AS, senere RenoNorden AS hvor har innehatt stillingene som driftssjef, daglig leder, konsernsjef og styreformann. Han har utarbeidet anbud i flere hundre kommuner i Norge og Sverige samt ledet oppstartsteam og hatt driftsansvar i en rekke av disse kommunene. Svein er utdannet økonom fra Norges Handelshøyskole.

Øystein Solevåg

Daglig leder, Ålesundregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM)

Stig Bang-Andersen

Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid, KS - kommunesektorens organisasjon