Lukk søk

Seminar: Kommunalt ansvar

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Last ned årets foredrag og presentasjoner her:

Ny ordning for kasserte fritidsbåter og mottaksplikt fra 1.oktober 2017 - Sveinar Kildal/ Avfall Norge

Bruk av samtykke til private aktørers innsamling av husholdningsavfall - Bernt Ringvold/
Miljødirektoratet.

Kommunenes rolle for tekstiler? - ny rapport fra Nordisk Ministerråd (I) - Cecilia Askham/ Østfoldforskning

Kommunenes rolle for tekstiler? - ny rapport fra Nordisk Ministerråd (II) - Cecilia Askham/ Østfoldforskning

Status i forhandlingene med materialselskapene - leder i “forhandlingsutvalget” Ellen
Halaas/ Renovasjonsetaten Oslo kommune

Offentlig-offentlig samarbeid, eksempel på hvordan kommuner/ IKS kan utveksle behandlingstjenester - Geir Melby og Torgeir Overøye/ Deloitte Advokatfirma

Erfaringer etter RenoNorden-konkurs - Johan Remmen/ RfD

Erfaringer med å ta over på kort varsel - Svein Sørensen/ NordRen

Hva bør vurderes ved egenregi vs. konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Øystein Solevåg/ Ålesundregionen interkommunale miljøselskap

Utfordringer og muligheter med avfall/sirkulær økonomi i kommunesektoren - Stig Bang-Andersen/ KS - kommunesektorens organisasjon

Avfall Norge mener - Policydokument om ansvar og organisering

Beskrivelse

Konkursen i RenoNorden opptar mange renovasjonsselskaper om dagen. På seminaret får vi blant annet høre om erfaringer fra avfallsselskaper som overtar innsamlingen i egenregi og som fortsetter med entreprise.

Andre temaer som adresseres er blant annet samtykke til å samle inn husholdningsavfall, offentlig-offentlig samarbeid, kommunenes plikt til å ta imot kasserte småbåter, produsentansvaret, forhandlinger med materialselskapene og innsamling av tekstiler.

Kommunene har et lovpålagt ansvar for avfall fra husholdninger i Norge. Dette seminaret tar for seg forhold som særlig berører det lovpålagte ansvaret og grensesnittet til avfallstyper og aktører som ligger utenfor det kommunale ansvaret.

Særlige deltakerpriser for fylkesmenn, statlige organer, departementer og studenter 

1250,- for fylkesmenn, statlige direktorat eller departementer. Egen pris også for studenter. 

Husk å melde deg på før 18.september, etter det øker prisen med kr 500,-.

Har du problemer med påmelding? Ta kontakt med kurs@avfallnorge.no og du vil bli fulgt opp. 


Onsdag 18. oktober

08.30–09.00

Registrering og kaffe

09.00–09.10

Velkommen, og kort orientering om vedtatt policydokument på ansvar og organisering

09.10–09.40

Ny ordning for kasserte fritidsbåter og mottaksplikt fra 1.oktober 2017

Foredragsholder: Sveinar Kildal Prosjektleder, Avfall Norge

09.40–10.20

Bruk av samtykke til private aktørers innsamling av husholdningsavfall

Foredragsholder: Bernt S. Ringvold, Seniorrådgiver i seksjon for farlig avfall og grunnforurensning, Miljødirektoratet | Trond Sørensen Daglig leder, Franzefoss Gjenvinning AS

10.20–10.40

Kaffepause

10.40–11.10

Kommunenes rolle for tekstiler? - Ny rapport fra Nordisk Ministerråd

Foredragsholder: Cecilia Askham Seniorforsker, Østfoldforskning

11.10–11.30

Status i forhandlingene med materialselskapene

Foredragsholder: Ellen Halaas Avdelingsleder, Renovasjonsetaten, Oslo kommune

11.30–12.30

Lunsj

12.30–13.00

Offentlig-offentlig samarbeid, eksempel på hvordan kommuner/ IKS kan utveksle behandlingstjenester

Foredragsholder: Geir Melby Partner og advokat i Deloitte Advokatfirma, Deloitte Advokatfirma

13.00–13.30

Erfaringer etter RenoNorden konkurs

Foredragsholder: Johan Remmen Daglig leder, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)

13.30–14.00

Pause

14.00–14.20

Hvordan har det vært å ta over på kort varsel?

Foredragsholder: Svein Sørensen Daglig leder, NordRen

14.20–14.50

Hva bør vurderes ved egenregi vs. konkuranseutsetting av kommunale tjenester?

Foredragsholder: Øystein Solevåg Daglig leder, Ålesundregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM)

14.50–15.10

Diskusjon - hva kan vi lære etter RenoNorden konkursen?

15.10–15.40

Utfordringer og muligheter med avfall/sirkulær økonomi i kommunesektoren

Foredragsholder: Stig Bang-Andersen Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid, KS - kommunesektorens organisasjon

00.00–00.00

Sveinar Kildal

Ny returordning for fritidsbåter,

Trond Sørensen

Styremedlem i Avfall Norge, Franzefoss Gjenvinning AS

Ellen Halaas

Leder Faggruppe for avfallsressurser, Oslo kommune Renovasjonsetaten (REN)

Øystein Solevåg

1. varamedlem,