Lukk søk

Seminar: Offentlige anskaffelser

Norsk Industri, Avfall Norge og MEF fortsetter samarbeidet rundt offentlige innkjøp av avfalls og gjenvinningstjenester og inviterer til fagseminar 23.-24. mai på Gardemoen.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Tema for seminaret blir blant annet nye regler for offentlige anskaffelser, bruk av ikke-økonomiske tildelingskriterier, lærdom fra tidligere prosesser og kontraktsoppfølging.

Velkommen til to gode dager i anskaffelsers tegn.

Det er lagt opp til at arrangementet er åpent for alle den 23.mai med en felles middag på ettermiddagen for de som ønsker det. Den 24.mai er det en medlemsworkshop fram til lunsj om Avfall Norges videre arbeid med anskaffelser. Meld dere på dette møtet i påmeldingsskjemaet, dere som ønsker å delta.

Meld deg på før 22. mai. 

Tirsdag 23. mai

10.00–12.00

Foredragsholder: Gunnar Grini, Bransjesjef, Norsk Industri | Frode Syversen, Daglig leder, MEPEX | Andreas Pihlstrøm Advokat, Næringsjus, NHO

10.00: Velkommen

10.15: Nye regler om offentlige anskaffelser - Andreas Pihlstrøm, NHO

11.00: Ny rapport – Bruk av ikke-økonomiske kriterier - Frode Syvertsen, MEPEX

11.30: Spørsmål og diskusjon

11.45: Norsk Industris miljø- og klimagassverktøy for gjenvinningsbransjen - Gunnar Grini, Norsk Industri

 

12.00–12.45

Lunsj

12.45–14.00

Foredragsholder: Svein-Erik Svendsen, Teamleder avfall og renovasjon, Sarpsborg kommune | Sverre Huse-Fagerlie, Fagsjef avfall og gjenvinning, MEF | Bjørn Kopstad , Auritus

12.45-13.15: Anbud på avfallshåndtering i Sarpsborg – utforming og vurdering - Svein-Erik Svendsen, Sarpsborg kommune

13.15-14.00: Veien videre for konkurranseutsatt renovasjon -   Innlegg av Bjørn Kopstad, Auritus og Sverre Huse-Fagerlie, MEF. Avsluttes med diskusjon.

14.00–14.15

Pause

14.15–14.45

Foredragsholder: Bjørn Erik Rui, Prosjektleder Bedre anskaffelser, Avfall Norge | Jørgen Pettersen Administrerende direktør, Norsk Gjenvinning Renovasjon

Innlegg: Slik følger vi opp og samhandler med leverandørene - Bjørn Erik Rui, VESAR

Innlegg: Slik ønsker vi å bli fulgt opp - Jørgen Pettersen, Norsk Gjenvinning Renovasjon

14.45–15.15

Erfaringer med bransjen fra et juridisk perspektiv – hvordan få bedre anskaffelser?

Foredragsholder: Anders Hauger Partner, advokat MNA, Tenden advokatfirma

15.15–15.30

Samtale mellom innledere, og diskusjon.

Onsdag 24. mai

08.30–09.00

Foredragsholder: Henrik Lystad, Fagsjef, Avfall Norge | Bjørn Erik Rui Prosjektleder Bedre anskaffelser, Avfall Norge
  • Erfaringer og diskusjon
  • Hva kan vi lære av andre bransjer?

09.00–09.30

Kollektivtrafikkforeningens samarbeid om anbud

Foredragsholder: Olov Grøtting, Daglig Leder, Kollektivtrafikkforeningen | Hellik Hoff Innkjøpssjef, Ruter

09.30–10.00

Foredragsholder: Bjørn Kopstad , Auritus

Noe å lære fra anbud i Sverige? Innlegg av Bjørn Kopstad, Auritus

10.00–10.30

Foredragsholder: Bjørn Erik Rui, Prosjektleder Bedre anskaffelser, Avfall Norge | Anne Berit Steinseth Daglig leder, Renovasjon i Grenland
  • Bedre anskaffelser
  • Standardisering av kontrakter og kontraktsoppfølging

10.30–11.30

Foredragsholder: Henrik Lystad Fagsjef, Avfall Norge
  • Sammensetning av gruppen, arbeidsområder og planer fremover

Også: Nettverk for bestillere: Hva er spredning av beste praksis - hvordan?