Lukk søk

Kurs: Mottak og basiskarakterisering av avfall til deponi

Kursleder Marit Asklien loser oss gjennom en dag med alt du trenger å vite om mottak og basiskarakterisering av avfall til deponi.
Beskrivelse
Program

Kurset er fulltegnet. Ønsker du å stå på venteliste kan du sende en epost til: karin.halvorsen@avfallnorge.no

Kurset vil gå gjennom: 

 • Innføring i lover, forskrifter, standarder og veiledningsmateriell som har betydning for basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi.
 • Basiskarakterisering av avfallet: Her gås det gjennom kravene til basiskarakterisering av avfall til deponi, herunder de fire hovedtrinnene:
  1. Vurdering om avfallet kan deponeres
  2. Klassifisering og karakterisering av avfallet
  3. Prøvetaking og analyse
  4. Dokumentasjon og dokumenthåndteringen
 • Mottakskontroll av avfall til deponi: Herunder krav til mottakskontrollen og hvordan dette gjennomføres. Det legges vekt på både dokumentkontroll før avfallet er mottatt og kontroll av selve avfallet.  

Tirsdag 28. november

09.00–16.00

Kurset vil gå gjennom: 

 • Innføring i lover, forskrifter, standarder og veiledningsmateriell som har betydning for basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi.
 • Basiskarakterisering av avfallet: Her gås det gjennom kravene til basiskarakterisering av avfall til deponi, herunder de fire hovedtrinnene:
  1. Vurdering om avfallet kan deponeres
  2. Klassifisering og karakterisering av avfallet
  3. Prøvetaking og analyse
  4. Dokumentasjon og dokumenthåndteringen
 • Mottakskontroll av avfall til deponi: Herunder krav til mottakskontrollen og hvordan dette gjennomføres. Det legges vekt på både dokumentkontroll før avfallet er mottatt og kontroll av selve avfallet.