Lukk søk

Miljøteknologi i avfalls- og gjenvinningsbransjen

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Miljødirektoratet, Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall og Avfall Norge inviterer til et felles seminar for gjenvinningsbransjen om miljøteknologi. Hensikten med seminaret er å bidra til økt bruk av miljøteknologi i bransjen for å nå miljømål, herunder egne EU-mål for materialgjenvinning. På seminaret vil du får høre om hva ulike offentlige finansieringsordninger kan tilby, hva som forventes av bransjen og suksesshistorier fra bedrifter som har investert i miljøteknologi. Det blir også diskusjon rundt hva som kreves av det offentlige og av bransjen selv for å øke investeringstakten i miljøteknologi.

Arrangementet er gratis.


Sted: Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo.


Tid: 15. november 2017: 09.00-15.00

Arrangementet (hoveddelen) streames også, klikk her for link til streamingen.

Onsdag 15. november

08.30–09.00

Kaffe og registrering

09.00–09.10

Avfall Norge, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall åpner seminaret.

09.10–09.30

Miljødirektoratet setter rammen for seminaret.

09.30–10.00

 • Torbjørn Skarbø, NSO
 • Øyvind Brevik, ROAF
 • Max Trandem, Stena Recycling

10.00–10.45

 • Bjørn Hoel, Ragn-Sells
 • Carl Hartmann, NOAH
 • Thomas Tharaldsen, QuantaFuel
 • Rudolf Meisner, IVAR
 • Per Lillebøe, Cambi

Debattleder: Henrik Lystad

10.45–11.15

Pause med frukt og kaffe

11.15–11.30

Hva er Eyde-klyngen og hva får deltagerne ut av samarbeidet?

Foredragsholder: Lars Petter Maltby Leder Eyde Innovation Centre, Eyde-klyngen

11.30–12.30

 • Trond Værnes - Norges Forskningsråd
 • Innovasjon Norge - Tor Mühlbradt
 • Enova - Frode Olav Gjerstad
 • Siva - Gaute Moldestad

12.30–13.15

Lunsj og mulighet for å besøke stand

13.15–15.00

Fra 13.15-15.00 legges det til rette for workshops rettet mot spesielle tema. Hensikten er å diskutere rammebetingelser og samarbeidsformer som kan resultere i nye prosjekter der bedrifter innen avfall og gjenvinning utvikler og tar i bruk miljøteknologi. Deltagelse på workshop er frivillig, men vi håper at flest mulig av deltagerne benytter seg av muligheten og vil delta på denne delen av programmet.

Eksempler på aktuelle tema/segmenter kan være:

 • Håndtering av offshoreavfall (ledes av Norsk Industri)
 • Økt materialgjenvinning av husholdningsavfall og næringsavfall (ledes av Avfallsforsk)
 • Økt ressursutnyttelse av farlig avfall (ledes av NFFA)

Lars Petter Maltby

Leder Eyde Innovation Centre, Eyde-klyngen