Lukk søk

Kurs for bruk av tildelingskriterier i anbud

Bruk av tildelingskriterier i anbud med vekt på miljø, kvalitet og andre forhold er et stadig viktigere tema for å utvikle i avfallsbransjen. Med bakgrunn i Avfall Norges veileder "Bruk av ikke-økonomiske tildelingskriterier ved anbud" vil dette kurset lære deg mer om dette.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Last ned foredrag og presentasjoner her:

Presentasjon av nytt kriteriesett for avfallsinnsamling - Tonje Nerby/ Difi

Kartlegging av erfaringer med bruk av tildelingskriterier blant deltagere - Resultat av spørreundersøkelse fra kurset

Gjennomgang av Avfall Norges veileder for ikke økonomiske kriterier - Frode Syversen/ Mepex

Beskrivelse

Regelverket rundt offentlig innkjøp er omfattende og kan være krevende, men har også mange muligheter for utvikling av anskaffelsene og tjenestene. Det er høye forventninger til at offentlige anskaffelser i tillegg til å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser også skal drive frem innovasjon og ivareta miljøhensyn. Ny forskrift om offentlige anskaffelser slår fast at der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent. Dette krever kontinuerlig utvikling av kompetanse og møteplasser der anskaffelser kan diskuteres. Dette kurset møter det behovet.

Onsdag 30. mai

09.30–09.45

Velkommen v/ Bjørn Erik Rui, prosjektleder Avfall Norge "Bedre anskaffelser"

09.45–10.30

Foredragsholder: Tonje Nerby Førstekonsulent, Grønne offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Kriteriesettet ferdigstilles 28. mai og er på høring etter det.

10.30–11.30

Kartlegging av erfaringer med bruk av tildelingskriterier blant deltagere

11.30–12.15

Lunsj

12.15–13.45

Foredragsholder: Frode Syversen Daglig leder, Mepex


  • Hvorfor vektlegge mer enn pris, regelverk, mv
  • Samspill kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier
  • Hvilke kriterier er aktuell i ulike anskaffelser
  • Hvordan dokumentere ved evaluering
  • Hvordan følge opp i kontrakten

Det legges opp til god dialog ved kursdeltagere ved gjennomgang av de ulike elementene slik at man kan bidra med erfaringer og stille spørsmål.

13.45–14.45

Eksempler med utforming og uttesting av beregningsmodeller med forskjellig vekting. Modeller i KGV-verktøy. Praktiske oppgaver

14.45–15.30

Diskusjon og drøfting av resultater

Tonje Nerby

Førstekonsulent, Grønne offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Veileder

Bruk av ikke-økonomiske kriterier ved anbud

Publisert: 3. mars 2017 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS
Bruk av tildelingskriterier i anbud med vekt på miljø, kvalitet og andre forhold er et stadig viktigere tema for å utvikle i avfallsbransjen. Med bakgrunn i Avfall Norges veileder "Bruk av ikke-økonomiske tildelingskriterier ved ...