Lukk søk

Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter og andre mottaksplasser for avfall, formenn og andre som har sitt virke i tilknytning til mottak. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene. Målgruppen for kurset er i første rekke driftspersonalet ved avfallsdeponier; maskinførere, driftsoperatrører og vektoperatører. Også formenn, arbeidsledere og driftsledere oppfordres til å delta. Kurset starter kl.10.oo og avsluttes kl.14.30 dag 2 Minimun antall deltakere: 15
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Tirsdag 30. januar

10.00–10.30

Innledning og bakgrunn

Foredragsholder: Kjell Espen Søraas , BIR Privat AS

10.30–11.15

Rammevilkår, begreper og organisering av avfallsvirksomheten

11.15–12.00

Service og kundebehandling

12.45–15.15

Daglig drift av gjenvinningsstasjoner

15.15–16.30

Hvor blir avfallet av / hva gjenvinnes avfallet til

16.30–16.45

Oppsummering dag 1

19.00–21.00

Middag

Onsdag 31. januar

08.30–11.45

Farlig avfall

11.45–12.15

HMS og internkontroll

13.00–14.00

EE-avfall

14.00–14.30

Ansvarsforhold ved skader og uhell på gjenvinningsstasjonen

Kjell Espen Søraas, driftssjef i BIR Privat AS siden 2005

Kjell Espen har ansvaret for drift og utvikling av elleve gjenvinningsstasjoner samt en stasjon som kun mottar, sorterer og deklarerer farlig avfall. Han er også prosjektleder for BIRs utbygginger av nye gjenvinningsstasjoner der det for tiden er tre anlegg under oppføring. Stilling nå · Driftssjef i BIR Privat AS med ansvar for selskapets elleve gjenvinningsstasjoner samt stasjon for farlig avfall. Ansvarsområdet har 85 ansatte og forvalter en årlig kostnadsmasse til drift på MNOK 134. Er også prosjektleder for selskapets prosjekterings- og byggeaktivitet knyttet til nye gjenvinningsstasjoner. Tidligere stillinger · Produksjonssjef i Posten Norge AS med ansvar for Postens transport- og terminalaktiviteter i Hordaland og Sogn og Fjordane · Driftssjef og trafikksjef i ulike transport- og trafikkselskap på Vestlandet Utdanning · Cand.Mag. fra Høgskolen i Molde med studieretning innen logistikk, ledelse og administrasjon Erfaring/historie som kursholder · Hovedsakelig fra bedriftsinterne kurs og kurs i bransjesammenheng