Lukk søk

Kurs: Basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi

Basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Innføring i lover, forskrifter, standarder og veiledningsmateriell som har betydning for basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Basiskarakterisering av avfallet. Her gås det gjennom kravene til basiskarakterisering av avfall til deponi, herunder basiskarakteriseringens 4 hovedtrinn; Vurdering om avfallet kan deponeres Klassifisering og karakterisering av avfallet Prøvetaking og analyse Dokumentasjon og dokumenthåndteringen Mottakskontroll av avfall til deponi. Her gås det gjennom krav til mottakskontrollen og hvordan denne kan gjennomføres. Det legges vekt på både dokumentkontroll før avfallet er mottatt og kontroll av selve avfallet.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Tirsdag 6. mars

09.00–10.30

Innføring i lover, forskrifter, standarder og veiledningsmateriell som har betydning for basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi.

Foredragsholder: Marit Asklien Overingeniør, MOVAR IKS

10.30–11.30

Basiskarakterisering av avfallet. Her gås det gjennom kravene til basiskarakterisering av avfall til deponi, herunder basiskarakteriseringens 4 hovedtrinn; Vurdering om avfallet kan deponeres Klassifisering og karakterisering av avfallet Prøvetaking og analyse Dokumentasjon og dokumenthåndteringen

12.30–16.00

Mottakskontroll av avfall til deponi. Her gås det gjennom krav til mottakskontrollen og hvordan denne kan gjennomføres. Det legges vekt på både dokumentkontroll før avfallet er mottatt og kontroll av selve avfallet.

Marit Asklien

Overingeniør, MOVAR IKS

Stilling: Overingeniør hos MOVAR. - Overvåking av det ytre miljøet ved Solgård Avfallsplass. Ansvar for kontrollprogrammene ved Solgård Avfallsplass. Utarbeidelse av prosedyrer for Solgård Avfallsplass. Miljørapportering. Prosjektleder og deltager for diverse prosjekter ved renovasjonssektoren. Tidligere sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods på landevei. - Østfold Fylkeskommune: Sensor i gjenvinningsfaget Tidligere stillinger i andre bedrifter: - Laboratorieingeniør ved Borregaard Ind. Ltd. Kjemiske analyser og metodeutvikling for analyser. Utdannelse: - Høyskoleingeniør - Kjemi, studieretning bioteknologi - Høgskolekandidat, Informatikk Erfaring som kursholder: - Drift av deponi for Avfall Norge - Interne kurs i farlig avfall for MOVAR