Lukk søk

Kommunikasjonsseminaret 2018

Årets kommunikasjonsseminar tar for seg aktuelle problemstillinger i bransjen særlig rundt krise- og forbrukerkommunikasjon
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Årets kommunikasjonsseminar finner sted i vakre Bergen. Vi møtes for å dele erfaringer fra bransjen, bli bedre kjent med hverandre, litt sosiale aktiviteter, men først og fremst faglig påfyll. 

I år vil seminaret gi oss unik innsikt i hvordan Renovasjonsetaten i Oslo håndterte krisen som oppstod da Veireno gikk konkurs. Vi får besøk av Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese som var nærmeste rådgiver da krisen herjet som verst. Han vil også ta for seg aktuelle problemstillinger i bransjen særlig rundt krise- og forbrukerkommunikasjon. 

Vi kan også røpe at NRK kommer til oss for å gi oss et en smakebit på vårens storsatsing på dokumentarserien Planet plast. Her vil avfalls- og gjenvinningsbransjen ha en viktig rolle og store muligheter for å profilere bransjen. 

Videre får vi besøk av Norsk Filmbyrå som hadde tett samarbeid med Sirkel glass i forbindelse med den norske filmen Askeladden. Hvordan utnyttet de muligheten til å profilere Askeladdens profil som gjenbruksentusiast?  

Vi gleder oss til spennende og inspirerende dager sammen med dere!

Onsdag 7. mars

11.30–16.00

Foredragsholder: Hans Geelmuyden, Gründer og ledende senior partner, Geelmuyden Kiese | Kjersti Marie Kristoffersen, Kommunikasjonsdirektør, Oslo kommune Renovasjonsetaten | Elisabeth Marie Vollan Ansvarlig fagkommunikasjon, Oslo kommune Renovasjonsetaten

Dag 1: 

1130 - 1230:      Lunsj

1230 - 1245:      Velkommen

1245 - 1330        Hva gjør vi når vi må rydde opp etter oss selv?
Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese gir oss et innblikk i hvordan det er å jobbe direkte på krisen. Geelmuyden var nærmeste rådgiver da Veireno-krisen herjet som verst. 

1330 - 1345        Pause

1345 - 1425        Hva har vi lært av Veireno-krisen? 
Renovasjonsetaten i Oslo kommune deler sin erfaring og lærdom i forbindelse med Veireno-krisen. 

1425 - 1440        Pause

1440 - 1545        Gruppearbeid og gjennomgang ved Hans Geelmuyden

1545 - 1600        Oppsummering og konkrete råd

Innhold i løpet av denne sesjonen:

 • Prinsipper i krisekommunikasjon
 • Når er det krise?
 • Hvordan få kontroll?
 • Spørsmål som drøftes til bruk i gruppearbeidet:
  • «KJERNEKRISE: Hva gjør du når tjenesteleveransen svikter?»
  • «LINJEBRUDD: Hva gjør du når topplederen går?»
  • «ULVEFLOKKEN: Hva gjør du når media jakter på deg?»
  • «ARMSLAG: Hvordan sikre god dialog med myndighetene?»
  • «FRONTKJEMPERNE: Hvordan få god interndialog?»

 

Etter casepresentasjonen deles deltakerne inn i grupper og diskuterer caset med utgangspunkt i de fem spørsmålene (ett spørsmål per gruppe). Oppsummeres med plenumsdiskusjon, der fem deltakere (for å dekke alle spørsmålene) kort redegjør for hva som ble diskutert rundt de respektive spørsmålene.

Sesjonen oppsummeres og rundes av.


16.00–17.00

Konkurranse i Bergen sentrum

18.30–21.00

Middag

Torsdag 8. mars

09.00–14.00

Foredragsholder: Tora Rommeltveit, Daglig leder, Norsk filmbyrå | Gunhild Solberg, Kommunikasjons- og markedssjef, Sirkel Glass AS | Malin Jacob, , Hold Norge Rent | Trond Norum, Strategijoordinator, SeSammen | Eva Skjold Kommunikasjonssjef, BIR

Dag 2:

0900 - 0930  Plastaksjonen til NRK

NRK lanserer en dokumentarserie om plast i havet. Hvilke muligheter gir det for profilering av bransjen? Vi får en sniktitt på serien som kommer. 

0930 - 1000 Strandryddeuka 2018 v/Malin Jacob
- Avfall Norge og Hold Norge Rent vil informere om hvordan bransjen legger opp til denne storaksjonen og hvordan dette fremmer store profileringsmuligheter for bransjen.

1000 - 1010 Hvordan samler vi inn marint avfall? v/ Arnt E. Pedersen i Iris-Salten

Iris-Salten har lenge engasjert seg i kampen mot marin forsøpling. Arnt skal dele litt om hvordan de jobber med innsamling. 

1010 - 1040 Diskusjoner
1040 - 1100: Pause

1100 - 1130 Hvordan utnytte mulighetene for budskapsplassering?

Askeladden-liten.jpg#asset:3872

Vi i avfallsbransjen kan være stolt av å utføre et viktig samfunnsoppdrag. I kraft av å ha et meningsfullt budskap, og et ikke-kommersielt utgangspunkt har vi muligheter til å komme frem med budskapet vårt i sammenhenger som for andre bare er en våt drøm. Her ligger det mange muligheter for bransjen og det er bare kreativiteten (og budsjettet!) som begrenser oss. Sirkel Glass ønsker å inspirere til å se hvilke unike muligheter vi har for å nå ut med det glade budskap!

«Noens skrot er andres gull» v/Gunhild Solberg, Sirkel Glass
«Den søplete filmbransjen» v/Tora Rommeltvedt Bækkevold, Norsk Filmbyrå


1130 - 1200: Diskusjoner
1200 - 1215: Pause

1215 - 1245: Samarbeidsprosjekter kommunikasjon  

SeSammen - et samarbeid mellom flere selskaper i Midt-Norge
Flere selskaper i Midt-Norge samarbeidet blant annet om en felles tekstilkampanjen, høsten 2017. Trond Norum, strategikoordinator i det midtnorske kommunikasjonssamarbeidet SeSammen forteller om erfaringer og gode resultater.

Samarbeid om sirkulærøkonomi – NHH, Orkla og Bir
Kommunikasjonssjef Eva Skjold fra BIR forteller om et vellykket samarbeid om sirkulærøkonomi mellom Norsk Handelshøyskole, Orkla og Bir. De har blant annet har sett på utvikling, bruk og gjenvinning av emballasje. De har jobbet med forretningsmodeller, produktutvikling og gjenvinning for å nevne noe.

1245 - 1300 Spørsmål/svar og avslutning
1300 Lunsj og slutt


Hans Geelmuyden

Gründer og ledende senior partner, Geelmuyden Kiese

Kjersti Marie Kristoffersen

Kommunikasjonsdirektør, Oslo kommune Renovasjonsetaten

Elisabeth Marie Vollan

Ansvarlig fagkommunikasjon, Oslo kommune Renovasjonsetaten

Tora Rommeltveit

Daglig leder, Norsk filmbyrå

Gunhild Solberg

Kommunikasjons- og markedssjef, Sirkel Glass AS

Malin Jacob

Trond Norum

Strategijoordinator, SeSammen

Eva Skjold

Kommunikasjonssjef, BIR