Lukk søk

Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norge holder bransjen oppdatert med relevante kurs, seminar, foredrag og workshops. Meld deg på et av våre aktuelle frokostmøter, ta fagbrev innen gjenvinningsfaget eller lær riktige prosedyrer for mottak av farlig avfall.
16. - 17. januar

Digitaliseringsseminar

Sted: Lillestrøm | Type arrangement: Seminar

I januar setter vi søkelys på digitalisering i et ledelse perspektiv. Vi skal ta for oss hindringer og utfordringer, både fra et organisasjon- og et teknisk ståsted. Videre vil vi se på hvordan man ...

29. januar

Gratis workshop renere råvarer

Sted: Oslo | Type arrangement: Workshop

​Høsten 2018 iverksatte Avfall Norge et prosjekt for å kartlegge og beskrive verdikjeden for glass og metall. Hensikten med prosjektet er å utvikle en metodikk for å analysere og optimalisere verdikjeden for ulike materialstrømmer ...

26. - 28. februar

Fagtur til plastgjenvinningsanlegg

Fagområde: Gjenvinning og ombruk | Type arrangement: Fagtur

Vi inviterer medlemmer og interesserte med på fagtur til plastgjenvinningsanlegg. Hold av dato, mer informasjon kommer.

6. - 7. mars

Kommunikasjonsseminaret

Sted: Oslo | Fagområde: Kommunikasjon | Type arrangement: Seminar

Vi inviterer kommunikasjonsfolk i og utenfor bransjen til å snakke om det vi liker best, kommunikasjon. Påmelding kommer snart!

13. - 14. mars

Gjenvinningsseminaret 2019

Sted: Oslo | Type arrangement: Seminar

Avfall Norge og faggruppen for Avfallsressurser inviterer til Gjenvinningsseminaret 2019 i Oslo. Mer informasjon om program kommer.

27. - 28. mars

Farlig avfall seminar

Sted: Bergen | Type arrangement: Seminar

Årets farlig avfall seminar er i år lagt til Bergen by, hvor vi får mulighet til å besøke et av Norges største renovasjonsselskap, BIR (Bergensområdet interkommunale renovasjonsselskap). Her vil vi få en omvisning, og ...

3. - 4. april

Grunnkurs for driftsoperatør farlig avfall

Sted: Gjøvik | Type arrangement: Kurs

Farlig avfall inneholder miljøgifter med farlige egenskaper og som kan medføre skader på mennesker og natur. Det er derfor viktig at farlig avfall blir håndtert på riktig måte, og at man er i stand ...

8. april

ISWA Beacon Conference on Bio-Waste Management

Sted: Oslo | Fagområde: Biologisk behandling, Bio-Waste Management | Type arrangement: Conference

The Beacon Conference is ISWA’s premier meeting format to showcase international best practice and debate upcoming developments in the Bio-waste management industry. Focus on collection and sorting, aligned with the Nordic Biogas Conference and ...