Lukk søk

Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norge holder bransjen oppdatert med relevante kurs, seminar, foredrag og workshops. Meld deg på et av våre aktuelle frokostmøter, ta fagbrev innen gjenvinningsfaget eller lær riktige prosedyrer for mottak av farlig avfall.
29. mai

Workshop i prosjekt for kontraktsoppfølging

Sted: Drammen | Type arrangement: Workshop

Det inviteres til workshop for å presentere prosjektet «Standardisering av kontrakter og kontraktsoppfølging» og for å få innspill i arbeidet med kontrakter for innsamling.

30. mai

Kurs for bruk av tildelingskriterier i anbud

Sted: Drammen | Type arrangement: Kurs

Bruk av tildelingskriterier i anbud med vekt på miljø, kvalitet og andre forhold er et stadig viktigere tema for å utvikle i avfallsbransjen. Med bakgrunn i Avfall Norges veileder "Bruk av ikke-økonomiske tildelingskriterier ved ...

20. juni

Workshop i Avfallsstatistikk

Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Teknologi og forskning | Type arrangement: Workshop

Avfall Norge arrangere workshop i avfallsstatistikk. Vi inviterer sentrale aktører til workshop der vi håper å identifiserer områder for forbedringer og foreslå forbedringer på eksisterende områder.

14. - 15. august

Deponigasskurs

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Kurs

Trenger ansatte ved ditt anlegg mer kunnskap om vurdering av  sikkerhet og områdeklassifisering - og innsikt i hvilke lover og regler som gjelder for drift og vedlikehold? Da kan deponigasskurset anbefales.

5. - 7. september

Energigjenvinning av avfall

Sted: København | Type arrangement: Seminar

Det er satt en begrensning i antall deltakere, og det er først til mølla som gjelder.

27. - 28. september

Bioseminaret 2018

Sted: Levanger | Fagområde: Biologisk behandling | Type arrangement: Seminar

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler produksjon av biogass, biogjødsel og kompost, samt nye behandlingsformer og ...

15. - 18. oktober

Videregående kurs driftsoperatører i farlig avfall

Sted: Langesund | Fagområde: Farlig avfall | Type arrangement: Kurs

Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter har utviklet et eget kurs for driftsoperatører som enten har tatt grunnkurs tidligere, eller som har jobbet med farlig avfall over lenger tid.

1