Lukk søk

Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norge holder bransjen oppdatert med relevante kurs, seminar, foredrag og workshops. Meld deg på et av våre aktuelle frokostmøter, ta fagbrev innen gjenvinningsfaget eller lær riktige prosedyrer for mottak av farlig avfall.
27. - 28. september

Fulltegnet. Bioseminaret 2018

Sted: Levanger | Fagområde: Biologisk behandling | Type arrangement: Seminar

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler produksjon av biogass, biogjødsel og kompost, samt nye behandlingsformer og ...

15. - 18. oktober

Videregående kurs driftsoperatører i farlig avfall

Sted: Langesund | Fagområde: Farlig avfall | Type arrangement: Kurs

Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter har utviklet et eget kurs for driftsoperatører som enten har tatt grunnkurs tidligere, eller som har jobbet med farlig avfall over lenger tid.

23. - 24. oktober

Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Kurs

Kurset passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene.

24. - 25. oktober

Seminar nettverk øk/adm: EUs nye materialgjenvinningsmål – en spennende utfordring?

Sted: Oslo | Fagområde: Økonomi og administrasjon | Type arrangement: Seminar i Nettverk økonomi og administrasjon

Velkommen til seminar om aktuelle emner innen økonomi og administrasjonsområdet. I år ser vi nærmere på regler og endringer fra EU, og hvordan de påvirker bransjen og rammebetingelsene. Det kan komme endringer i programmet ...

30. oktober

Kurs i målorientert ledelse med RBM

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Kurs

Kurset gir innføring i hvordan renovasjonsbenchmarking (RBM) kan brukes til målstyring av renovasjonsvirksomheter.

31. oktober -
1. november

Kurs: Drift av deponi

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Kurs

Kurset omhandler Deponigasser, drift, avslutning og etterdrift

30. oktober -
1. november

Høstmøtet på Helgeland

Sted: Mo i Rana | Type arrangement: Seminar

Høstmøtet er Avfall Norges viktigste strategiske møteplass, hvor det samles rundt 100 ledere og beslutningstakere fra hele Norge.I år skal vi til Helgeland, og industribyen Mo i Rana, hvor du blant annet får oppleve ...

6. - 7. november

Grunnkurs avfall og gjenvinning

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Kurs

Alle som er nyansatt i avfallsbransjen bør gå dette kurset, men også du som er på sentralbordet og i regnskapsavdelingen.

7. - 8. november

Deponiseminaret (7. - 8.11.)

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Seminar

Deponiseminaret er den arenaen deponibransjen samles for å få faglig påfyll. Avfall Norges årlige fagseminar om deponering av avfall samler alle som jobber med denne problemstillingen; avfallsprodusenter, konsulenter, myndigheter og selvsagt deponieiere. Seminaret denne ...