Lukk søk

Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norge holder bransjen oppdatert med relevante kurs, seminar, foredrag og workshops. Meld deg på et av våre aktuelle frokostmøter, ta fagbrev innen gjenvinningsfaget eller lær riktige prosedyrer for mottak av farlig avfall.
10. januar

Faggruppesamling

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Medlemsmøte

Vi samles for å starte året med faglige satsinger for 2018 i Avfall Norge. Samlingen er forbeholdt deltakere i faggrupper og fagnettverk.

24. januar

Informasjonsmøte om RBM

Sted: Oslo | Type arrangement: Informasjonsmøte

Lær av de beste i kommunal renovasjon gjennom RBM

30. - 31. januar

Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Kurs

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter og andre mottaksplasser for avfall, formenn og andre som har sitt virke i tilknytning til mottak. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige ...

12. - 15. februar

Videregående kurs driftsoperatører i farlig avfall

Sted: Langesund | Fagområde: Farlig avfall | Type arrangement: Kurs

Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter har utviklet et eget kurs for driftsoperatører som enten har tatt grunnkurs tidligere, eller som har jobbet med farlig avfall over lenger tid. Dette er et ...

6. mars

Kurs: Basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Kurs

Basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Innføring i lover, forskrifter, standarder og veiledningsmateriell som har betydning for basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Basiskarakterisering av avfallet. Her gås det gjennom kravene til ...

8. - 9. mars

Driftsforum kompostering 2018

Sted: Flåm | Fagområde: Biologisk behandling, Kompostering, Jordblanding | Type arrangement: Seminar

Velkommen til årets driftsforum for kompostering i Flåm og Aurland i samarbeide med Sogn Jord- og Hagebruksskule og SIMAS. Flåm ligger i Aurland kommune, innerst i Aurlandsfjorden i Sogn og Fjordane som utmerker seg ...

4. - 5. april

Seminar: Farlig avfall

Sted: Fredrikstad | Fagområde: Farlig avfall | Type arrangement: Seminar

1