Lukk søk

Innovasjonsworkshop med Avfallsforsk og Innovasjon Norge

På tide å klatre i avfallspyramiden og sikte mot 70% materialgjenvinningsgrad - på vei mot den sirkulære økonomien.

Beskrivelse
Program

Norge skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. Da behøves nye innovative løsninger for mer og bedre gjenvinning, materialgjenvinning, løsninger for ombruk og reduksjon av avfallsmengder. Vi behøver også mer design for gjenvinning og ombruk, samt bedre rammebetingelser for å styrke markedet for resirkulerte råvarer.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen spiller en viktig rolle i en sirkulær økonomi hvor ressursene tas bedre vare på, og leter stadig etter:

 • Ny teknologi i alle ledd av avfallspyramiden, avfallsreduksjon, ombruk, innsamling, sortering, materialgjenvinning,
 • Utvikling av nye tjenester og forretningsmodeller (herunder differensierte gebyrmodeller mm)
 • Nye samarbeidsmodeller (produsent-distributør-avfallsselskap)
 • Mer FoU-samarbeid
 • Digitalisering

Hvem eier problemet?

 • Selskaper i bransjen og kommuner som har mål om økt materialgjenvinning
 • Private avfallsselskaper som behøver teknologi og nye løsninger for å gjenvinne avfallet bedre.
 • Norge (oss alle) som skal innfri EUs og egne mål om høyere materialgjenvinning og redusere avfallsmengder

Hva er innovasjonsworkshoppen?

Avfallsforsk går sammen med Innovasjon Norge for å utløse flere utviklingsprosjekter. Vi bruker innovasjon som en metode for å løse samfunnsutfordringer og skape verdier! Målet med innovasjons-workshoppen er å hjelpe innovative ideer over fra en ide-fase til et reelt prosjekt. Innovasjon Norge stiller med verktøykasse og midler til innovasjon, Avfallsforsk med nettverket, aktørene og møteplassen.

Målgruppe - hvem kan delta?

Leverandørbedrifter, konsulentselskaper, avfallsselskap /IKS'er, oppstartsselskaper / gründere som har løsninger og ideer knyttet til materialgjenvinning. Det er et krav at deltakerne representerer en bedrift med eget org.nr.

Det kan være bedrifter som:

 • allerede har en idé de ønsker å pitche for aktører i bransjen, med tanke på markedsavklaring, finne samarbeidspartnere mm
 • vil jobbe med å utvikle en helt nye idé basert på forhåndsdefinerte problemstillinger i bransjen*
 • aktører i avfallsbransjen (både private og kommunale) som leter etter løsninger

Dette er en unik mulighet til å bli mer kjent med bransjen, knytte kontakter, gjøre markedsavklaringer, finne samarbeidspartnere og koble seg på Innovasjon Norge med deres verktøykasse.

* Avfallsforsk / Avfall Norge vil i forkant identifisere utfordringer som bransjen står i og som de ønsker skal adresseres i workshopen.

Opplegg - tentativt

 1. Det legges ut en påmeldingslink senest 1 måned før, hvor man krysser av hvilken utfordring / problemstilling man kan tenke seg å jobbe med. Dersom relevant, kan deltager også melde inn eksisterende idéer.
 2. Workshoppen involverer prosessledelse og coaching underveis.
 3. Det velges ut 5 bord /team som får pitche sin idé på slutten av dagen.
 4. De som velges ut til å pitche, blir med i en konkurranse på å vinne 100 000 kroner til å jobbe videre med ideen*

*Tilskudd forutsetter handlingsrom i Statsstøtteregelverket.

Den eller de ideene som blir godkjent (etter en søknad til IN), vil motta:

 1. 100 000 kroner til prosjektavklaring / forprosjekt som forberedelse til et hovedprosjekt under Miljøteknologiordningen
 2. Deltagelse på innovasjonsverksted med IN
 3. Oppfølging/ møte med IN for videre oppfølging
 4. Tilgang på mentor fra Avfall Norge sitt nettverk

NB! Påmeldingslink kommer.
Oppdatert 20. august 2019

Onsdag 30. oktober

09.30–17.00

Workshop (tentativt)

19.00–21.00

For de som velges ut til pitche ideen på kveldens middag