Lukk søk

Høstmøtet 2017

Gå ikke glipp Høstmøtet i Avfall Norge 8.-9. november!
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Presentasjoner og foredrag:


Om seminaret:

Avfall Norge inviterer alle sine medlemmer til Høstmøtet, som i år finner sted i Molde 8. – 9. november. 

Høstmøtet er årets viktigste møteplass for å diskutere bransjens fremtid, hvor vi åpner for konkrete innspill til utviklingen av Avfall Norge og bransjen. 

2017 har vært og er et viktig år for avfalls- og gjenvinningsbransjen - og for Avfall Norge. Vi jobber sammen om å utvikle bransjen, og i årene som kommer skal vi sørge for at vår bransje er navet i sirkulærøkonomien. Dette er hovedstrategien til Avfall Norge og våre mål og satsninger skal støtte dette. Samtidig påvirkes vi av bransjebehov, politiske rammevilkår og nye teknologiske løsninger, spesielt innen digitalisering. Bransjen jobber i ulik grad med dette og har uttrykt et behov for en felles strategi. 

  • Vi får blant annet besøk av Vanya Veras, generalsekretær i Municipal Waste Europe, som skal fortelle om statusen til sirkulærøkonomien i Brüssel. 
  • Vi skal presentere Avfall Norges strategi og hvilken betydning den ferske regjeringen vil ha for bransjen. 
  • BIR og Ragn Sells forteller om sitt arbeid med digitalisering. Vi får besøk av CIRCit, et NTNU IoT-prosjekt knyttet til Sirkulærøkonomi, og EVRY for inspirasjon. Sammen skal vi diskutere felles digitaliseringsstrategi for bransjen.

Vi håper å se dere i Molde!

Husk å bestille overnatting. Scandic Seilet Hotel, MOLDE. Ved rombestilling, oppgi kode: BAVF081117


Onsdag 8. november

19.30–21.30

Vi ønsker velkommen til Molde med middag på Scandic Hotel Seilet.

Torsdag 9. november

09.00–09.05

Velkommen til Molde ved Ordfører Torgeir Dahl

09.10–10.00

Foredragsholder: Vanya Veras Generalsekretær, Municipal Waste Europe

Vanya Veras, generalsekretær i Munucipal Waste Europe, har mer enn femten års erfaring med avfalls- og gjenvinningspolitikk. Hun gir oss status på flere parallelle prosesser som foregår i EU, og fremhever viktige direktivendringer for bransjen. 

10.00–10.15

Avfalls- og gjenvinningsbransjen: Navet i sirkulærøkonomien

Foredragsholder: Nancy Strand Administrerende direktør, Avfall Norge

10.15–10.30

Foredragsholder: Torbjørn Sølsnæs Kommunikasjonssjef, Avfall Norge

Det har vært Stortingsvalg. Hvilken betydning vil den nye regjeringen ha for vår bransje?

Vi ser på Statsbudsjettet for 2018.

10.30–10.50

Pause med forfriskninger

10.50–11.45

Foredragsholder: Nancy Strand, Administrerende direktør, Avfall Norge | Steinar Nævdal, Administrerende direktør, BIR | Are Lorentsen Administrerende direktør, Perpetuum

Hva betyr det for bransjen og hva skal Avfall Norge prioritere i 2018

11.45–12.45

Lunch

12.45–12.55

Digitalisering intro

Foredragsholder: Nancy Strand Administrerende direktør, Avfall Norge

12.55–13.25

Foredragsholder: Elin Hauge Chief Advisor – IoT, Analytics & Robotics, EVRY

Det snakkes for tiden mye om digitalisering, kunstig intelligens og roboter – men hva innebærer det egentlig? Elin Hauge er en av EVRYS sjefsrådgivere innenfor disse «nye» temaene. Hun har nærmere 20 års erfaring fra næringslivet, hvorav fem av dem som konsulent. Med tydelig kommunikasjon og et snev av humor vil hun dele innsikt, erfaringer og eksempler fra EVRYs arbeid med digitalisering med god overføringsverdi til bransjen vår.

13.25–13.55

Foredragsholder: Andre Tangen , Systemsjef digitalisering, BIR AS, BIR | Eivind Kristoffersen , CIRCit/NTNU

BIR forteller om sitt arbeid med digitalisering

Digitalisering i akademia: CIRCit - et NTNU IoT-prosjekt:

CIRCit (Circular Economy Integration in the Nordic Industry for enhanced sustainability and competitiveness) er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island der det overordnede målet er å hjelpe den nordiske industrien med overgang til sirkulær økonomi. Fokuset til Norge/NTNU er teknisk og ser på hvordan Internet of Things (IoT) kan muliggjøre en slik økonomi

13.55–14.15

Pause

14.15–14.55

Foredragsholder: Elin Hauge, Chief Advisor – IoT, Analytics & Robotics, EVRY | Silje Marie Rosenlund Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

Elin Hauge fra EVRY og Silje Rosenlund fra Avfall Norge fasiliterer 

14.55–15.00

Avslutning

Foredragsholder: Nancy Strand Administrerende direktør, Avfall Norge

Vanya Veras

Generalsekretær, Municipal Waste Europe

Vanya Veras har mer enn 15 års erfaring med avfalls- og gjenvinningspolitikk, -regulering og -systemer. Hun har vært generalsekretær i Municipal Waste Europe siden 2012.

Nancy Strand

Administrerende direktør, Avfall Norge

Torbjørn Sølsnæs

Kommunikasjonssjef, Avfall Norge

Steinar Nævdal

Administrerende direktør, BIR

Are Lorentsen

Administrerende direktør, Perpetuum

Elin Hauge

Chief Advisor – IoT, Analytics & Robotics, EVRY

Andre Tangen

Systemsjef digitalisering, BIR AS, BIR

Eivind Kristoffersen

Silje Marie Rosenlund

Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge