Lukk søk

Grunnkurs avfall og gjenvinning

Alle som er nyansatt i avfallsbransjen bør gå dette kurset, men også du som er på sentralbordet og i regnskapsavdelingen.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Kurset er tilpasset alle som trenger en grunnleggende innføring i avfallsbransjen og avfallshåndtering. Kurset egner seg også for ansatte som har vært i avfallsbransjen noe tid, og som trenger videreutvikling. 

Kursdeltakere varierer som regel fra helt nyansatte eller ikke startet, til ansatte med flere års erfaring. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Det er imidlertid en fordel å ha jobbet i avfallsbransjen noen uker til måneder for best læringsutbytte. 

Deltakerne skal etter endt kurs ha tillært seg grunnleggende kunnskap relevant for avfallsbransjen. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, med aktiv deltakelse fra deltakere (drøftinger og diskusjoner). Det utstedes kursbevis til deltakerne. 

Minimum antall deltakere: 15

10.00–16.00

Introduksjon Avfall og forbruk: mengder og vekst i avfallsmengdene Avfallsmål: nasjonale og internasjonale avfallsmål, avfallshierarkiet Husholdningsavfall og næringsavfall: viktig skille Kildesorteringsordninger: husholdningsavfall er lokalt forvaltningsansvar og gir dermed ulike ordninger rundt om i landet, vi ser på ulike ordninger Gjenvinning: hva blir avfallet til Produsentansvarsordninger og bransjeavtaler Forsøpling

Foredragsholder: Marianne Holen , Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

19.00–22.00

Middag

Onsdag 25. april

09.00–15.00

  Avfallsterminologi og bransjeuttrykk Avfallsjus: sentrale lover, forskrifter og veiledere for avfallsbransjen Avfallets verdikjede: aspekter ved en fornuftig styring av avfallet Oppsamling, innsamling og transport: metoder og utstyr (beholdere og biler) for husholdnings-, nærings- og hytterenovasjon Mottak av avfall: gjenvinningsstasjoner, grovsorteringsanlegg og omlastingsstasjoner Behandlingsmetoder og -anlegg: deponering, forbrenning, biologisk behandling, kjemisk stabilisering, sortering, dekomponering, oppgradering HMS, arbeidsmiljø, risiko, universell utforming

Marianne Holen

- Stilling nå: Kommunikasjonssjef i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Ansvar for all intern og ekstern kommunikasjon for selskapet (2016 - ) - Tidligere stillinger: Daglig leder i LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning (2013 – 2016), Kommunikasjonssjef i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (1996 – 2013), Markedskoordinator i Franzefoss Pukk (1991 – 1996) - Utdanning (inkl evt relevante spesialiseringer/kurs): Bachelor i kommunikasjon, Masterprogram i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon, enkeltkurs innen strategi, forvaltningsloven, offentlighetsloven m.m. - Erfaring/historie som kursholder? Marianne har holdt Grunnkurs i avfall og gjenvinning siden 2013. I tillegg holder hun kurs internt i egen organisasjon, presentasjoner om kildesortering og lignende