Lukk søk

Grunnkurs: Avfall og gjenvinning

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Kurset er tilpasset alle som trenger en grunnleggende innføring i avfallsbransjen og avfallshåndtering.

Alle som er nyansatt i avfallsbransjen bør gå dette kurset, enten du arbeider på sentralbordet eller i regnskapsavdelingen.

Deltakerne skal etter endt kurs ha tillært seg grunnleggende kunnskap relevant for avfallsbransjen.

Meld deg på før 20. oktober, etter den datoen øker prisen med kr. 500,-

Pris rom/frokost NOK 1695,- per rom per natt
Bestilling av rom må gjøres innen 3 uker før arrangementet, releasedato: 30.oktober
Bestilling av rom gjøres på tlf. 02525, oppgi kode: AV1117 eller via følgende link:
http://www.parkinn.com/booking...

Tirsdag 21. november

10.00–16.00

Foredragsholder: Marianne Holen , Renovasjonsselskapet for Drammensregionen
 • Introduksjon
 • Avfall og forbruk: mengder og vekst i avfallsmengdene
 • Avfallsmål: nasjonale og internasjonale avfallsmål, avfallshierarkiet
 • Husholdningsavfall og næringsavfall: viktig skille
 • Kildesorteringsordninger: husholdningsavfall er lokalt forvaltningsansvar og gir dermed ulike ordninger rundt om i landet, vi ser på ulike ordninger
 • Gjenvinning: hva blir avfallet til
 • Produsentansvarsordninger og bransjeavtaler
 • Forsøpling

19.00–20.00

Middag

Onsdag 22. november

09.00–15.00

 • Avfallsterminologi og bransjeuttrykk
 • Avfallsjus: sentrale lover, forskrifter og veiledere for avfallsbransjen
 • Avfallets verdikjede: aspekter ved en fornuftig styring av avfallet
 • Oppsamling, innsamling og transport: metoder og utstyr (beholdere og biler) for husholdnings-, nærings- og hytterenovasjon
 • Mottak av avfall: gjenvinningsstasjoner, grovsorteringsanlegg og omlastingsstasjoner
 • Behandlingsmetoder og -anlegg: deponering, forbrenning, biologisk behandling, kjemisk stabilisering, sortering, dekomponering, oppgradering
 • HMS, arbeidsmiljø, risiko, universell utforming
 • Evaluering og oppsummering

Marianne Holen

- Stilling nå: Kommunikasjonssjef i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Ansvar for all intern og ekstern kommunikasjon for selskapet (2016 - ) - Tidligere stillinger: Daglig leder i LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning (2013 – 2016), Kommunikasjonssjef i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (1996 – 2013), Markedskoordinator i Franzefoss Pukk (1991 – 1996) - Utdanning (inkl evt relevante spesialiseringer/kurs): Bachelor i kommunikasjon, Masterprogram i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon, enkeltkurs innen strategi, forvaltningsloven, offentlighetsloven m.m. - Erfaring/historie som kursholder? Marianne har holdt Grunnkurs i avfall og gjenvinning siden 2013. I tillegg holder hun kurs internt i egen organisasjon, presentasjoner om kildesortering og lignende