Lukk søk

Gjenvinningsseminaret 2018 - Stavanger

Kom til Stavanger 14-15 mars å få med deg hva bransjen skal snakke om fremover!
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge har igjen gleden av å invitere til Gjenvinnigsseminaret, denne gangen i Stavanger. 

Vi setter trøkket på løsninger - både for hvordan bransjen skal gå frem med digitalisering, men også løsninger for mottak og betaling på gjenvinningsstasjoner. 

Vi skal innom IVARs nye byttebu, og høre om ZEROs vinkling på bærekraftig drivstoff. 

Digitalisering

Digitalisering vil være et viktig tema under seminaret og det er i den forbindelse sendt ut en undersøkelse, per mail,  til alle registeret deltagere der vi forsøker å  "måle" graden av digitalisering. Formålet er å kunne si noe om graden av, og potensialet for, digitalisering i avfalls bransjen ! 

Liste over deltagere


Program 

Onsdag 14. mars

11.00–12.00

Lunsj og registrering

12.00–12.05

Velkommen

12.05–12.50

Foredragsholder: Eirik Andreassen Manager, Digital Norway

Digital Norway har sammen med Avfall Norge gjennomført en undersøkelse bland deltagere på gjennvinningsseminaret! Eirik skal her presentere resultatene fra undersøkelsen og vil fortelle om den digitale ståa til avfallsbransjen 

Digital Norge 180314 Avfall Norge1

12.50–13.20

13.20–13.40

Foredragsholder: Christian Lie, Leder innsamling, Sirkula | Kristin Amundsen , Sirkula

13.40–14.00

Pause

14.00–14.30

Foredragsholder: Ellen Halaas, Avdelingsleder, Renovasjonsetaten, Oslo kommune | Roger Stigum ,

14.30–14.50

Foredragsholder: Kari Bilden ,

14.50–15.05

Ungt entrepenørskap

15.05–15.25

Pause

15.25–16.45

Foredragsholder: Rudolf Meissner Meissner jobber i dag som fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland. Der er han ansvarlig for utredninger av nye tiltak, planlegging og reorganisering innen avfall og gjenvinning., IVAR

15.45–16.05

Foredragsholder: Kjetil Vikingstad , Geminor

16.05–16.25

Foredragsholder: Rudolf Meissner Meissner jobber i dag som fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland. Der er han ansvarlig for utredninger av nye tiltak, planlegging og reorganisering innen avfall og gjenvinning., IVAR

16.25–16.30

Foredragsholder: Anne Britt Syversen , IVAR

Se IVARs nye byttebu (buss frem og tilbake) 

16.30–18.30

Befaring IVAR Byttebu

19.30–22.00

Victoria hotell 

Torsdag 15. mars

09.00–09.30

Foredragsholder: Sveinar Kildal Prosjektleder, Avfall Norge

Sveinar Kildal, prosjektleder for returordningen for fritidsbåter, presenterer de ferskeste tallene og erfaringene fra høsten 2017. 

Gjenvinningsforum Stavanger Pdf

09.30–10.00

Ecofiber

Foredragsholder: Kjell Inge Svendsen, Daglig leder, Ecofiber Recycling AS | Cilie Brewster , Ecofiber AS

10.00–10.10

Pause

10.10–10.40

Ny nasjonal norm - nedgravde løsninger

Foredragsholder: Bjørn-Magnus Iversen , COWI

10.40–11.10

Foredragsholder: Ivar Rott , Robot Norge AS

11.10–11.20

Pause

11.20–12.00

Foredragsholder: Toralf Igesund , BIR
Manager, Digital Norway

Eirik har mer enn 20 år med bred internasjonal erfaring, i mange ulike lederstillinger. I dag leder han Digital Norway, og er rådgiver for små og mellomstore bedrifter i digitaliseringsspørsmål.

Norwegian industry is in the middle of an era where digital transformations are creating fantastic opportunities for growth and collaboration between the few large and the many SMEs who make out Norway’s Industry. At the same time, it is a challenging task to acquire the knowledge and experience required to implement these opportunities in own organisation, and uncertain what implications this has for the company and its employees. The need for access to knowledge and experience from others who has succeeded in their digital transformation is therefore critical for all enterprises that seek opportunities in automation, new work processes, renewed business models and alternative customer interactions. To ensure an expansive Norwegian industry we have to unite our strengths as a small country and together build knowledge, gain experience, share resources and assets to assist even the smallest company to master global competition and the opportunities digitization give for growth.

Christian Lie

Leder innsamling, Sirkula

Kristin Amundsen

Avdelingsleder, Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Leder av forhandlingsutvalget på vegne av kommunene

Ellen har jobbet med miljørelaterte problemstillinger siden 1995, som spenner fra fagområder som forurenset jord, miljøanalyser, avfallshåndtering, deponier (metangass utslipp, risikovurderinger), lovverk og forskrifter. Hun har erfaring fra miljøprosjekter i Forsvaret, som miljørådgiver i et konsulentselskap, fagrådgiver i Avfall Norge, og nå som seksjonssjef i Renovasjonsetaten i Oslo kommune.

Roger Stigum

Kari Bilden

Meissner jobber i dag som fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland. Der er han ansvarlig for utredninger av nye tiltak, planlegging og reorganisering innen avfall og gjenvinning., IVAR

Tidligere stillinger (i grove trekk) Han begynte sin yrkeskarriere som samfunnsforsker på Rogalandsforskning på midten av 1980-tallet der han fram til 1998 gjennomførte en rekke studier innen miljø og avfall. Videre var han ansatt som prosjektleder i regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune og jobbet der bl.a. med «Avfallsplan Rogaland» og «Aksjon Jærvassdrag». Fra 2002 til 2014 var Meissner fagsjef renovasjon i Stavanger kommune. Han har i den perioden fått tildelt flere priser, både lokalt, regionalt og nasjonalt, for sin innovative innsats. - Utdanning (inkl evt relevante spesialiseringer/kurs) Meissner er utdannet samfunnsgeograf fra Tyskland, med tilleggsutdanninger innen juss, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og geologi. Han har deltatt på en rekke avfallsrelaterte kurs, seminarer og konferanser gjennom 30 år. Meissner er styreleder i Avfallsforum Rogaland og styremedlem i Avfallsforsk.

- Erfaring/historie som kursholder? Meissner er blitt ofte brukt som foredragsholder på konferanser og seminarer. Han har undervist ingeniørstudenter i waste management på Lucian Blaga Universitetet i Sibiu, Romania. Videre har han vært arrangør og reiseleder for mange avfallsfaglige ekskursjoner til Mellom-Europa gjennom 25 år. Han har vært med på å holde Grunnkurs avfall siden 2016.

Kjetil Vikingstad

Anne Britt Syversen

Prosjektleder, Avfall Norge

Sveinar Kildal har mange års erfaring fra industri og offentlig ledelse. Siden 2016 har han vært partner i Norscan Partners AS, og gir rådgivning innenfor strategisk forretningsutvikling, interimledelse og endringsprosesser.

Han har arbeidet i Norge og internasjonalt med kommuneledelse, bærekraft, industriutvikling, avfall og gjenvinning. Bred erfaring fra topplederstillinger i organisasjoner som Grønt Punkt, Elopak, Hurum Papirfabrikk og Øyer kommune har gitt Sveinar en solid forståelse for komplekse utfordringer i både privat næringsliv og offentlig sektor. Han er utdannet fysiker fra University of British Colombia og Universitet i Oslo.

Kjell Inge Svendsen

Daglig leder, Ecofiber Recycling AS

Cilie Brewster

Bjørn-Magnus Iversen

Ivar Rott

Toralf Igesund