Lukk søk

To år igjen! Hvordan når vi 50 prosent materialgjenvinning?

Bli med på vårt første frokostmøte i 2018.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Det er bare to år til at Norge skal nå 50 prosent materialgjenvinning for husholdningsavfall, og EU skjerper kravene frem mot 2025, 2030 og 2035 for flere avfallstyper. I dag ligger Norge rundt 38 prosent - og har stått på stedet hvil den siste tiden. Hvordan flytter vi nåla, og er det mulig å nå målene med dagens teknologi?  

Frokostmøtet passer for alle som jobber med avfall og gjenvinning, forvaltning, forskning og utvikling, eller rett og slett er opptatt av bærekraftig utvikling. Programmet vil ta for seg overordnede rammeverk, men også se nærmere på de som går i front. 

Arrangementet er gratis, men krever at du melder deg på innen 11. februar. 

Presentasjoner: 

(legges ut fortløpende)

Materialgjenvinning og sirkulærøkonomien - Henrik Lystad, fagsjef i Avfall Norge

Lavthengende frukter for høyere materialgjenvinning - Frode Syversen, daglig leder i Mepex

Næringslivets rolle - Halvard Hauger, fagsjef for miljø i NorgesGruppen

70 prosent! Vesars ambisiøse materialgjenvinningsmål - Bjørn Erik Rui, assisterende daglig leder i Vesar


Tirsdag 13. februar

08.00–08.30

Frokost

08.30–08.40

Foredragsholder: Henrik Lystad Fagsjef, Avfall Norge
  • Husholdningsavfall og næringsavfall - hvor skal vi sette inn støtet?

08.40–08.55

Foredragsholder: Frode Syversen Daglig leder, Mepex
  • Kan matavfallsbehandling få oss i mål?
  • Hva kan vi ta ut av næringsavfallet?

08.55–09.15

Foredragsholder: Halvard Hauer Fagsjef for miljø, NorgesGruppen

Halvard Hauer fra NorgesGruppen forteller om hvordan de oppnådde mer enn 80 prosent utsortering, og hvilke flaskehalser de møtte på veien. Hvilken rolle har næringslivet i å påvirke forbrukernes avfall og dermed gjenvinning av husholdningsavfallet? Hvordan skal sektorene koordinere kunnskap?

09.15–09.30

Foredragsholder: Bjørn Erik Rui Assisterende daglig leder, Vesar

Renovasjonsselskapet Vesar har satt lista høyt. Innen 2020 skal de materialgjenvinne 70 prosent av alt husholdningsavfall, et mål som forbigår selv EUs ambisjoner for 2035. 

Vesar presenterer bakgrunnen til dette løftet, og prosjektene som har bragt dem nærmere gjenvinningsmålet. 

09.30–10.00

Spørsmål, diskusjon og avslutning.

Henrik Lystad

Fagsjef, Avfall Norge

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Halvard Hauer

Fagsjef for miljø, NorgesGruppen

Bjørn Erik Rui

Assisterende daglig leder, Vesar