Lukk søk

Fremtidens produsentansvar - utfordringer og muligheter

Nye EU-mål om økt materialgjevninning, en digital verden og nye aktører gjør at produsentansvaret endres og utfordres på flere måter. Vi inviterer bransjen til en dag med innlegg og diskusjoner knyttet til EE-avfall plastemballasje og tekstiler. Ulovlig avfallshåndering, nye målepunkter, netthandel, gratispassasjerer og ressurseffektive løsninger er også på agendaen. Endringer i programmet kan forekomme.

Velkommen til Clarion Hotel The Hub den 3. februar.

Mer informasjon om seminaret kommer!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

10.00–10.10

Velkommen v/Avfall Norge

10.10–10.30

Siste nytt om produsentansvar fra EU v/Avfall Norge

10.30–11.30

Produsentansvar for plast

10.30–10.50

Fremtidens drivere i produsentansvar for plastemballasje

Foredragsholder: Stig Ervik Adm dir, Norsirk

12.00–12.45

Lunsj

12.15–14.00


- v/Gunhild Solberg, Sirkel Glass


12.15–12.35

Netthandel og gratispassasjer

Foredragsholder: Jaana Røine Adm.dir, Grønt Punkt Norge AS

12.55–13.15

Hvordan sikre effektive verdikjeder med produsentansvar?

Foredragsholder: Gunhild Solberg Kommunikasjons- og markedssjef, Sirkel Glass AS

14.00–15.00

Trenger vi produsentansvar for tekstiler?

14.20–14.40

Hva er utfordringen med klærne våre?

Foredragsholder: Ingun Grimstad Klepp , SIFO

15.00–15.30

Oppsummering og avslutning

Stig Ervik

Adm dir, Norsirk

Jaana Røine

Adm.dir, Grønt Punkt Norge AS

Gunhild Solberg

Kommunikasjons- og markedssjef, Sirkel Glass AS

Ingun Grimstad Klepp