Lukk søk

Seminar: Farlig avfall

Årets farlig avfall-seminar vil bli arrangert i Fredrikstad. Første dag av seminaret vil i hovedsak være en befaring på Batteriretur sitt nye anlegg på Borg Havn. Andre dag vil bestå av et variert program med innslag fra myndighetene, og andre innlegg som berører felles utfordringer innenfor fagområdet.
Beskrivelse
Program
ForedragsholdereOnsdag 4. april

11.00–11.10

Velkommen

Foredragsholder: Hans-Martin Rønning Fagrådgiver, Avfall Norge

11.10–12.00

Foredragsholder: Kari Bang Sikkerhetsrådgiver, Batteriretur AS

Om ladet energi og Batteriretur's nye anlegg på Øra.

12.00–12.45

Lunch

12.45–13.00

Avreise til Øra

13.00–15.30

Eks. sortering og lagring av batterier

15.30–16.00

Retur til hotellet

16.00–16.30

Oppsummering/spørsmål til Batteriretur

16.30–17.00

Skildring av en FA-operatørs hverdag

Foredragsholder: Aleksander Dalhøi Vatn Mottaksoperatør farlig avfall, Trondheim Renholdsverk

19.00–00.00

Middag

Torsdag 5. april

09.00–09.30

Nytt fra Miljødirektoratet

Foredragsholder: Ingebjørg Svindland Senioringeniør, Miljødirektoratet

09.30–10.00

Hva er mulighetene fremover? Material/energigjenvinning?

10.00–10.30

v/Nomiko

10.30–10.45

Pause

10.45–11.30

Brannforebygging på FA-mottak

Foredragsholder: Bård Andreas Olsen Kjemiker, Renor AS

11.30–12.00

Fritidsbåter, erfaringer og løsninger

Foredragsholder: Kjell Inge Svendsen Daglig leder, Ecofiber Recycling AS

12.00–13.00

Lunch

13.00–13.30

Nytt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Foredragsholder: Arne Lærdal Sjefingeniør, DSB

13.30–14.00

Foredragsholder: Solveig Dysvik Seniorrådgiver, Statens strålevern

Hvor finner vi det, og hvordan vet at avfallet er radioaktivt?

14.00–14.30

Veien til et alunskiferdeponi

Foredragsholder: Una Lund Utvikler miljøanlegg, Sirkula IKS

14.30–15.00

Status planlagt nytt farlig avfallsdeponi

Foredragsholder: Egil Solheim Prosjektdirektør, NOAH AS

15.00–15.10

Med forbehold om eventuelle endringer i programmet

Hans-Martin Rønning

Farlig avfall og deponier, Avfall Norge

Kari Bang

Sikkerhetsrådgiver, Batteriretur AS

Aleksander Dalhøi Vatn

Mottaksoperatør farlig avfall, Trondheim Renholdsverk

Ingebjørg Svindland

Senioringeniør, Miljødirektoratet

Bård Andreas Olsen

Kjemiker, Renor AS

Kjell Inge Svendsen

Daglig leder, Ecofiber Recycling AS

Arne Lærdal

Sjefingeniør, DSB

Solveig Dysvik

Seniorrådgiver, Statens strålevern

Una Lund

Medlem Fagruppe deponi og forurenset masse, Sirkula IKS

Egil Solheim

Prosjektdirektør, NOAH AS