Lukk søk

Seminar: Farlig avfall

Årets farlig avfall-seminar vil bli arrangert i Fredrikstad. Første dag av seminaret vil i hovedsak være en befaring på Batteriretur sitt nye anlegg på Borg Havn. Andre dag vil bestå av et variert program med innslag fra myndighetene, og andre innlegg som berører felles utfordringer innenfor fagområdet.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Last ned årets foredrag og presentasjoner

FARLIG AVFALL SEMINARET MED AVFALL NORGE 4.-5. APRIL 2018 - FULLT PROGRAM I PDFPresentasjon av Batteriretur AS  v/Fredrik Andresen, Daglig leder

Skildring av en FA-operatørs hverdag v/Aleksander Dalhøi Vatn, Mottaksoperatør, TRV

Nytt fra Miljødirektoratet v/Ingebjørg Svindland, Senioringeniør, Miljødirektoratet

Vinduer (PCB, klorparafiner, ftalater etc.) v/Ronny Andresen, Fagsjef, NG

Bygg- og anleggsavfall v/Sverre Valde, Daglig leder, Nomiko AS

Brannforebygging på FA-mottak v/Bård Andreas Olsen, Kjemiker, Renor AS

Fritidsbåter, erfaringer og løsninger v/Kjell Inge Svendsen, Daglig leder, Ecofiber Recycling AS

Nytt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap v/Arne Lærdal, Sjefingeniør, DSB

Radioaktivt avfall v/Mette Nilsen, Seniorrådgiver, Statens strålevern

Veien til et alunskiferdeponi v/Una Lund, Utvikler miljøanlegg, Sirkula IKS

Status planlagt nytt farlig avfallsdeponi v/Egil Solheim, Prosjektdirektør, NOAH AS


Onsdag 4. april

11.00–11.10

Velkommen

Foredragsholder: Hans-Martin Rønning Fagrådgiver, Avfall Norge

11.10–12.00

Foredragsholder: Fredrik Andresen Daglig leder, Batteriretur AS

Om ladet energi og Batteriretur's nye anlegg på Øra.

12.00–12.45

Lunch

12.45–13.00

Avreise til Øra

13.00–15.30

Eks. sortering og lagring av batterier.

Oppsummering og mulighet for spørsmål.

Enkel servering.

15.30–16.00

Retur til hotellet

16.00–16.30

Skildring av en FA-operatørs hverdag

Foredragsholder: Aleksander Dalhøi Vatn Mottaksoperatør farlig avfall, Trondheim Renholdsverk

19.00–00.00

Middag

Torsdag 5. april

09.00–09.30

Nytt fra Miljødirektoratet

Foredragsholder: Ingebjørg Svindland Senioringeniør, Miljødirektoratet

09.30–10.00

Foredragsholder: Ronny Andresen Fagsjef, Norsk Gjenvinning

Hva er mulighetene fremover? Material/energigjenvinning?

10.00–10.30

Foredragsholder: Sverre Valde Daglig leder, Nomiko AS

v/Nomiko

10.30–10.45

Pause

10.45–11.30

Brannforebygging på FA-mottak

Foredragsholder: Bård Andreas Olsen Kjemiker, Renor AS

11.30–12.00

Fritidsbåter, erfaringer og løsninger

Foredragsholder: Kjell Inge Svendsen Daglig leder, Ecofiber Recycling AS

12.00–13.00

Lunch

13.00–13.30

Nytt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Foredragsholder: Arne Lærdal Sjefingeniør, DSB

13.30–14.00

Foredragsholder: Mette Nilsen Seniorrådgiver, Statens strålevern

Hvor finner vi det, og hvordan vet at avfallet er radioaktivt?

14.00–14.30

Veien til et alunskiferdeponi

Foredragsholder: Una Lund Utvikler miljøanlegg, Sirkula IKS

14.30–15.00

Status planlagt nytt farlig avfallsdeponi

Foredragsholder: Egil Solheim Prosjektdirektør, NOAH AS

15.00–15.10

Med forbehold om eventuelle endringer i programmet

Hans-Martin Rønning

Fagrådgiver, Avfall Norge

Fredrik Andresen

Daglig leder, Batteriretur AS

Aleksander Dalhøi Vatn

Mottaksoperatør farlig avfall, Trondheim Renholdsverk

Ingebjørg Svindland

Senioringeniør, Miljødirektoratet

Ronny Andresen

Fagsjef, Norsk Gjenvinning

Sverre Valde

Daglig leder, Nomiko AS

Bård Andreas Olsen

Kjemiker, Renor AS

Kjell Inge Svendsen

Daglig leder, Ecofiber Recycling AS

Arne Lærdal

Sjefingeniør, DSB

Mette Nilsen

Seniorrådgiver, Statens strålevern

Una Lund

Utvikler miljøanlegg, Sirkula IKS

Egil Solheim

Prosjektdirektør, NOAH AS