Lukk søk

Faggruppesamling

Vi samles for å starte året med faglige satsinger for 2018 i Avfall Norge. Samlingen er forbeholdt deltakere i faggrupper og fagnettverk.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Alle faggrupper inviteres til Park inn for et møte om Avfall Norges prosjekter og faglige satsinger for 2018. 

Fullt program kommer. 

Onsdag 10. januar

09.00–09.20

Velkommen, Avfall Norges strategi og nye satsingsområder

Foredragsholder: Nancy Strand Administrerende direktør, Avfall Norge

09.20–10.00

Foredragsholder: Henrik Lystad Fagsjef, Avfall Norge
  • Beskrivelse satsingsområder
  • Arbeid i faggrupper
  • Faglige prioriteringer 2018

10.00–10.30

Pause

10.30–11.00

REdu - samarbeidsmuligheter mellom universiteter og bransjen

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk, Avfall Norge

11.00–11.30

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning

Foredragsholder: Pål Mikkelsen CCS director, Fortum Oslo Varme

Nancy Strand

Daglig leder i Avfall Norge, Avfall Norge

Henrik Lystad

Faglig virksomhet i Avfall Norge, Avfall Norge

Jens Måge

Biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk, Avfall Norge