Lukk søk

Energigjenvinningsseminar

Beskrivelse
Program

Last ned årets foredrag og presentasjoner: 

Velkommen til energigjenvinningsseminar, Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Viktige utviklingsområder i Europa for energigjenvinning, Johnny Stuen, ISWA WG Energy

Energigjenvinning - en del av løsningen i sirkulærøkonomien, Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge

Makrobildet sirkulærøkonomi og energigjenvinningenes rolle i utviklingen, Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning

Status karbonfangsprosjektet i Oslo, Pål Mikkelsen, direktør CCS, Fortum Oslo Varme 

Teknisk levetid for et energigjenvinningsanlegg, Matthias Franke, EGE Oslo kommune

Kvitebjørn - ny energigjenvinning i Tromsø, Espen Aubert, Daimyo

Nytt fra Miljødirektoratet, Bernt Ringvold, Miljødirektoratet seksjon for avfall og grunnforurensning

Virkemidler - reduksjon av klimautslipp fra avfallsforbrenning, Anders Pederstad, Carbon Limits

Ny teknologi for røykgassrensing - reduserte driftskostnader og økt energiproduksjon, Egil Evensen, Statkraft Varme

Avfall Norges posisjonsnotat om energigjenvinning, Roy Ulvang, Avfall Norge

I miljøets tjeneste i 50 år, Per Kristiansen, EGE Oslo kommune  • Beskrivelse

Seminaret om energigjenvinning av avfall arrangeres i Oslo i forbindelse med Energigjenvinningsetatens 50-års jubileum i 2017. Seminaret skal være på flotte Scandic hotell St.Olav, som er nylig totalrenovert. Seminaret går fra onsdag formiddag, og avsluttes etter lunsj på torsdag. 

I Avfallsmeldingen og Klimameldingen som nettopp er lagt frem, vil Regjeringen innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningen. Seminaret vil vie oppmerksomhet rundt virkemiddelet og om ansvaret og dermed kostnadene for klimautslippet alternativt bør plasseres hos produsent, forbruker og avfallsbesitter. 

Tematikk på seminaret for energigjenvinning av avfall

  • Trender og utviklingstrekk for energigjenvinning i Europa
  • Nyheter om regelverk og rammebetingelser for energigjenvinning
  • CO2 avgift er igjen aktuelt for energigjenvinning - er virkemidlet optimalt?
  • Optimalisering av renseteknologien og levealder på anleggene

 Befaring:

 Det blir et besøk på Oslo kommunes optiske sorteringsanlegg på Haraldrud.

OBS - dersom du skal overnatte: Rom må bestilles før 15. august og bookes direkte på hotellet per tlf: 23 15 56 00 eller ved bestilling på www.scandichotels.com benytt bookingkode BAVF050917. Etter dette kan vi ikke garantere at det er ledige rom på hotellet.

Særlige deltakerpriser for fylkesmenn, statlige organer, departementer og studenter 

3000,- for fylkesmenn, statlige direktorat eller departementer. Egen pris også for studenter. Ta kontakt med eventansvarlig for påmelding. 

Onsdag 6. september

11.30–11.30