Lukk søk

Driftsforum Biogass

Velkommen til driftsforum for biogass som arrangeres av Norsk Vann og Avfall Norge. Lokalt vertskap er Bergen kommune / Bergen Vann Kf med befaring til deres nye biogassanlegg i Rådalen.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Målgruppen for driftsforum biogass er spesielt de som arbeider med biogass i praksis. Hensikten er å komme sammen for å dele driftserfaringer og lære av hverandre.
Dette er ikke et mesterskap i å vise fram hvem som er flinkest, men en ærlig og åpen samling der vi ved å utveksle erfaringer bidrar til å gjøre hverandre gode!

Vi har et workshop-format med kortere innledninger og diskusjon i mindre grupper hvor det skal være lett å ta opp og diskutere erfaringer, samt felles i plenum. Kom gjerne med ønsker til tema rundt drift som dere ønsker skal tas opp. Send på forhånd, eller ta med på seminaret. Kontakt Arne Haarr i Norsk Vann og Jens Måge i Avfall Norge.

Bergen kommunes biogassanlegg i Rådalen

Foto: Bergen kommunes biogassanlegg i Rådalen (foto: J. Måge)


Til årets driftsforum har vi valgt ut følgende 6 hovedtemaer

 1. Oppstart av råtnetanker
 2. Drift og vedlikehold av oppgraderingsanlegg (vann og aminscrubber)
 3. Avvanning - bruk av polymerer
 4. Drift og vedlikehold av varmevekslere
 5. Gass- og luktkontroll - kontakt med publikum mm
 6. Reparasjon og vedlikehold av utstyr - hvordan holde kostnadene nede og kvaliteten oppe?

Både medlemmer i Norsk Vann og Avfall Norge deltar med medlemspris.

Hotell bestilles og betales av den enkelte deltaker. Se link og kontaktinfo på kurssiden.

Tirsdag 10. april

12.00–13.00

Full program i PDF

13.00–13.10

Velkommen - praktisk opplegg og gjennomgang av temaer for årets driftsforum

Foredragsholder: Jens W. Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge | Arne Haarr Rådgiver, Norsk Vann

13.10–13.25

Tema 1: Oppstart av råtnetanker - 15 minutters innledning med opplegg spørsmål til diskusjon i grupper

Foredragsholder: Kristine Akervold, Prosjektleder, Bergen kommune | Jakin Halvorsen Driftsleder biogass, Bergen Vann KF

13.25–13.40

Tema 2: Drift og vedlikehold av oppgraderingsanlegg (vann og aminscrubber) - 15 minutters innledning med opplegg til spørsmål til diskusjon i grupper

13.40–13.55

Tema 3: Avvanning og bruk av polymerer - 15 minutters innledning med opplegg til spørsmål til diskusjon i grupper

Foredragsholder: Thorbjørn Netteland Driftsleder, Hias IKS

13.55–14.35

 • Sette sammen diskusjonsgrupper (3-5 personer per gruppe)
 • Diskusjon i grupper rundt driftstema
 • Presentasjon fra gruppene i plenum

14.35–17.00

Kort pause før avreise befaring Bergen kommunes biogassanlegg i Rådalen - bussen kjører 14.45. Retur til hotellet kl 17

19.00–21.00

Felles middag på Scandic byparken

Onsdag 11. april

08.45–09.00

God morgen! Kaffe / te

09.00–09.15

Tema 4: Drift og vedlikehold av varmevekslere - 15 minutters innledning med opplegg til spørsmål til diskusjon i grupper

09.15–09.30

Tema 5: Gass- og luktkontroll, herunder kontakt med publikum i nærområdet - 15 minutters innledning med opplegg til spørsmål til diskusjon i grupper

Foredragsholder: Kristine Akervold, Prosjektleder, Bergen kommune | Sandra McCarley Seksjonsleder , Bergen Vann kf

10.00–10.15

Foredragsholder: Tore Fløan Daglig leder, Ecopro AS

 - 15 minutters innledning med opplegg til spørsmål til diskusjon i grupper
(innledning ved Ecopro, evt flere)

10.15–11.15

 • Sette sammen diskusjonsgrupper 3-5 personer per gruppe
 • Diskusjon i grupper rundt driftstema (flere temaer kan tas opp)
 • Pause og kaffe /te
 • Presentasjon fra gruppene i plenum, felles diskusjon
 • Avlsutning

12.00–13.00

Lunsj og avreise​

13.00–14.00

For de som ønsker: Gatevandring, se på Bergen bys bossnett og tur med Bergens hybrid biogassbusser.

DSC_0054_7.JPG#asset:3708

Jens W. Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jakin Halvorsen

Driftsleder biogass, Bergen Vann KF

Thorbjørn Netteland

Driftsleder, Hias IKS

Sandra McCarley

Seksjonsleder , Bergen Vann kf

Tore Fløan