Lukk søk

Driftsforum Biogass

Velkommen til driftsforum for biogass som arrangeres av Norsk Vann og Avfall Norge. Lokalt vertskap er Bergen kommune / Bergen Vann Kf med befaring til deres nye biogassanlegg i Rådalen.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Målgruppen for driftsforum biogass er spesielt de som arbeider med biogass i praksis. Hensikten er å komme sammen for å dele driftserfaringer og lære av hverandre.
Dette er ikke et mesterskap i å vise fram hvem som er flinkest, men en ærlig og åpen samling der vi ved å utveksle erfaringer bidrar til å gjøre hverandre gode!

Vi har et workshop-format med kortere innledninger og diskusjon i mindre grupper hvor det skal være lett å ta opp og diskutere erfaringer, samt felles i plenum. Kom gjerne med ønsker til tema rundt drift som dere ønsker skal tas opp. Send på forhånd, eller ta med på seminaret. Kontakt Arne Haarr i Norsk Vann og Jens Måge i Avfall Norge.

Bergen kommunes biogassanlegg i Rådalen

Foto: Bergen kommunes biogassanlegg i Rådalen (foto: J. Måge)


Til årets driftsforum har vi valgt ut følgende 6 hovedtemaer

 1. Oppstart av råtnetanker
 2. Drift og vedlikehold av oppgraderingsanlegg (vann og aminscrubber)
 3. Avvanning - bruk av polymerer
 4. Drift og vedlikehold av varmevekslere
 5. Gass- og luktkontroll - kontakt med publikum mm
 6. Reparasjon og vedlikehold av utstyr - hvordan holde kostnadene nede og kvaliteten oppe?

Både medlemmer i Norsk Vann og Avfall Norge deltar med medlemspris.

Hotell bestilles og betales av den enkelte deltaker. Se link og kontaktinfo på kurssiden.

Tirsdag 10. april

12.00–12.15

12.00–13.00

Innsjekk og lunsj på hotellet

13.00–13.10

Foredragsholder: Jens W. Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge | Arne Haarr Rådgiver, Norsk Vann

Jens Måge, Avfall Norge / Arne Haarr, Norsk Vann / Kristine Akervold, Bergen kommune / Sandra McCarley Seksjonsleder, Bergen Vann kf

13.10–13.25

Tema 1: Oppstart av råtnetanker - 15 minutters innledning med opplegg spørsmål til diskusjon i grupper

Foredragsholder: Kristine Akervold, Prosjektleder, Bergen kommune | Jakin Halvorsen Driftsleder biogass, Bergen Vann KF

13.25–13.40

Innledning ved Bergen vann / Bergen kommune og Anders Nordin, Technical Support Biogas Malmberg Water AB

13.40–13.55

Tema 3: Avvanning og bruk av polymerer - 15 minutters innledning med opplegg til spørsmål til diskusjon i grupper

Foredragsholder: Thorbjørn Netteland Driftsleder, Hias IKS

13.55–14.35

 • Sette sammen diskusjonsgrupper (3-5 personer per gruppe)
 • Diskusjon i grupper rundt driftstema
 • Presentasjon fra gruppene i plenum

14.35–17.00

Kort pause før avreise befaring Bergen kommunes biogassanlegg i Rådalen - bussen kjører 14.45. Retur til hotellet kl 17

19.00–21.00

Felles middag på Scandic byparken

Onsdag 11. april

08.45–09.00

God morgen! Kaffe / te

09.00–09.15

Innledning ved Bjørn Myrvold  / Lasse Torbjørnsen, Lindum AS

09.15–09.30

Tema 5: Gass- og luktkontroll, herunder kontakt med publikum i nærområdet - 15 minutters innledning med opplegg til spørsmål til diskusjon i grupper

Foredragsholder: Kristine Akervold, Prosjektleder, Bergen kommune | Sandra McCarley Seksjonsleder , Bergen Vann kf

10.00–10.15

Foredragsholder: Tore Fløan Daglig leder, Ecopro AS

 - 15 minutters innledning med opplegg til spørsmål til diskusjon i grupper
(innledning ved Ecopro, evt flere)

10.15–11.15

 • Sette sammen diskusjonsgrupper 3-5 personer per gruppe
 • Diskusjon i grupper rundt driftstema (flere temaer kan tas opp)
 • Pause og kaffe /te
 • Presentasjon fra gruppene i plenum, felles diskusjon
 • Avlsutning

12.00–13.00

Lunsj og avreise​

13.00–14.00

For de som ønsker: Gatevandring, se på Bergen bys bossnett og tur med Bergens hybrid biogassbusser.

DSC_0054_7.JPG#asset:3708

Jens W. Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Arne Haarr

Rådgiver, Norsk Vann

Kristine Akervold

Prosjektleder, Bergen kommune

Jakin Halvorsen

Driftsleder biogass, Bergen Vann KF

Thorbjørn Netteland

Driftsleder, Hias IKS

Sandra McCarley

Seksjonsleder , Bergen Vann kf

Tore Fløan

Daglig leder, Ecopro AS