Lukk søk

Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene. NB: DELTAKERNE BESTILLER SELV OVERNATTING. Pris rom/frokost kr. 1195,- Bookes til osloairport.booking@thonhotels.no. Oppgi bookingkode: 24561081 ved bestilling. Romblokken frigjøres 3. oktober 2017. Meld deg på før 24. september, etter den datoen går prisen opp med kr. 500,-
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Tirsdag 24. oktober

10.00–10.30

Innledning

Foredragsholder: Kjell Espen Søraas , BIR Privat AS

10.30–01.15

Rammevilkår, begreper og organisering av avfallsvirksomheten

11.15–12.00

Service og kundebehandling

12.00–12.45

Lunsj

12.45–15.15

Daglig drift av gjenvinningsstasjoner

15.15–16.30

Hva gjenvinnes avfallet til?

16.30–16.45

Oppsummering

Onsdag 25. oktober

08.30–11.45

  • Avfallsforskriften kapittel 11: Farlig avfall
  • Farer knyttet til farlig avfallsegenskaper

11.45–12.15

HMS og internkontroll

12.15–13.00

Lunsj

13.00–14.00

EE-avfall

14.00–14.30

Ansvarlighold ved skader og uhell på gjenvinningsstasjonen

Kjell Espen Søraas, driftssjef i BIR Privat AS siden 2005

Kjell Espen har ansvaret for drift og utvikling av elleve gjenvinningsstasjoner samt en stasjon som kun mottar, sorterer og deklarerer farlig avfall. Han er også prosjektleder for BIRs utbygginger av nye gjenvinningsstasjoner der det for tiden er tre anlegg under oppføring. Stilling nå · Driftssjef i BIR Privat AS med ansvar for selskapets elleve gjenvinningsstasjoner samt stasjon for farlig avfall. Ansvarsområdet har 85 ansatte og forvalter en årlig kostnadsmasse til drift på MNOK 134. Er også prosjektleder for selskapets prosjekterings- og byggeaktivitet knyttet til nye gjenvinningsstasjoner. Tidligere stillinger · Produksjonssjef i Posten Norge AS med ansvar for Postens transport- og terminalaktiviteter i Hordaland og Sogn og Fjordane · Driftssjef og trafikksjef i ulike transport- og trafikkselskap på Vestlandet Utdanning · Cand.Mag. fra Høgskolen i Molde med studieretning innen logistikk, ledelse og administrasjon Erfaring/historie som kursholder · Hovedsakelig fra bedriftsinterne kurs og kurs i bransjesammenheng