Lukk søk

Digitaliseringsuka

Vi inviterer til tre dager med Digitalisering på programmet! Vi har samlet tre av våre seminarer; GJENVINNINGS - DIGITALISERINGS- og KOMMUNIKASJONSSEMINARET til en digitaliseringsuke 3.- 5 mars.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Velkommen til Digitaliseringuka 3. - 5. mars 2020!

Vi samler tre av våre klassiske seminarer* til tre sammenhengende dager, med ulik faglig vinkling og avgrensning på digitalisering.

Vi har satt sammen deltakerpakker så du kan velge hvilke dager du ønsker å delta på, og om du vil bli med på middag tirsdag og/eller onsdag. Se muligheter og priser lenger ned og i påmeldingen og husk å huk av på hva du skal delta på. Hele arrangementet finner sted på Sjølyst, Skøyen.

Dette er dagene med tema:

Dag 1: Råvarekvalitet og digitalisering i avfallsinnsamlingen. Hvordan kan digitalisering bidra til å nå materialgjenvinningsmålene?

Dag 2: Hvordan digitalisere ? Hva skal til og hvordan kan bransjen og aktørene digitalisere

Dag 3: Digitalisering for bedre kommunikasjon

Du kan bli med på hele seminaret samlet eller velge deg ut dager.

*Gjenvinningsseminaret, Digitaliseringsseminaret og Kommunikasjonsseminaret.


BLI MED PÅ ALLE TRE DAGENE, TO DAGER ELLER EN DAG:

Deltakelse en dag: 4900 NOK (ordinær), 3900 NOK (medlem) - eks middag

Deltakelse to dager: 6500 NOK (ordinær), 5900 NOK (medlem) - eks middag

Deltakelse alle dager: 8900 NOK (ordinær), 7900 NOK (medlem) - eks middag

Middag per dag er 600 NOK


For bestilling av hotellrom bruk bookingkode: BAVF020320 – bruk følgende link


Tirsdag 3. mars

10.00–10.15

Åpning Digitaliseringsuka og Gjenvinningsseminaret 2020

Foredragsholder: Nancy Strand Administrerende direktør, Avfall Norge

10.15–11.00

Foredragsholder: Michiel Westerhoff , Circulus-Berkel

Shared learning: Technology enabling "pay-as-you-throw" and other tools for continuous improvement. Context: The Netherlands, togerther with the Flanders region, is in the forefront in Europe, also driving the regulation for material recycling. Implementing innovative strategies and technologies over a long period of time, has led Circulus-Berkel to the point where a zero waste ambition is now being launched.

11.00–11.30

Foredragsholder: Eirill Bø, Professor, BI, Department of accounting, auditing and business analytics | Bjørn Erik Rui Assisterende daglig leder, Vesar

Innovativ Avfallslogsistikk er et FOU og innovasjonsprosjekt i offentlig sektor støttet av Forskningsrådet, med VESAR som prosjekteier og BI og Østfoldforskning som forskningspartnere. Målet er et beslutningsverktøy for effektive transporttjenester. Innlegget vil fortelle om prosjektet og status.

11.45–12.15

Foredragsholder: Per Heiberg-Andersen , BIR Privat AS

Moderne avfallsinfrastruktur muliggjør innsamling av mange forskjellige data fra tilgangsstyring og forskjellige sensorer. Hvordan tilrettelegge for bruken av data til å påvirke brukeradferd, sikre materialkvalitet og optimalisere drift og logistikk.

12.15–12.45

Foredragsholder: Thomas Mørch Innovasjonsdirektør, Norsk Gjenvinning

Reen.com er et nytt digitalt selskap, som er eiet av fire teknologiselskaper, i tillegg til Norsk Gjenvinning. Sammen har de ambisjoner om å strømlinjeforme avfallsbransjen

13.15–13.45

Teknologifronten på RFID. Hvordan har RFID utviklet seg, og hvilke anvendelsesmuligheter finnes idag?

Foredragsholder: Morten Skinnarmo Markedssjef, APX systems AS

13.45–14.30

Kan adgangskontroll og nøkkelknipper erstattes med en digital løsning? Erfaringer fra innføring

Foredragsholder: Ellen Halaas Seksjonsleder, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

14.30–15.00

Foredragsholder: Frode Nilsen, , Fretex | Ståle Roness Salgssjef, Miljø & Sikkerhet AS

Fretex satser på nivåmålere i sine containere som tillater de å hente mest mulig tekstiler på minst mulig km, og som reduserer antallet tømminger og kostnader. På seminaret får vi vite hvordan.

15.20–15.50

Bildegjenkjenning og maskinlæring sikrer bedre data i innsamlingen i Oslo

Foredragsholder: Jørgen S. Almankaas , Oslo kommune, renovasjon og gjenvinningsetaten

15.50–16.20

Foredragsholder: Adis Cengic Fabrikksjef, Norsk Gjenvinning

Erfaring etter ett år med verdens første heldigitale sorteringslinje

16.20–16.50

Nye teknologier på trappene for sortering/ gjenvinning

Foredragsholder: Oliver Lambertz VP, Head of Business Development, TOMRA Sorting

16.50–17.20

Foredragsholder: Torbjørn Evjen Kvalitet og utviklingsleder, ReMidt IKS

Ifm dannelsen av ReMidt er det gjort et arbeid med forenkling og automatisering, data fra flere kilder m.m. Innlegget tar for seg relevante tema som infrastruktur, integrasjon, finansiering gjennom innovasjonsmidler og integrasjonsplattformer

19.00–21.00

Middag

Onsdag 4. mars

09.00–09.15

Foredragsholder: Nancy Strand, Administrerende direktør, Avfall Norge | Andre Tangen Systemsjef digitalisering, BIR AS, BIR

Hvordan utnytte mulighetene digitaliserings gir ?

09.45–10.15

Foredragsholder: Ola Holm Direktør for digital transformasjon, Sopra Sterie/Avfall Norge

Avfall Norge har fått laget et veikart for digitaliseing av avfallsbransjen. Ola Holm fra Sopra Steria har bistått i dette arbeidet.

10.15–10.45

Digital strategi og kompetanse. Hvordan digitalisere organisasjonen?

Foredragsholder: Ruben Nøttveit , PWC

10.45–11.05

Pause

11.05–11.35

Foredragsholder: Andre Tangen Systemsjef digitalisering, BIR AS, BIR

Avfall Norge har fått utviklet en digital samhandlingsplattform som nå skal presenteres til branjen. Alle medlemmer av Avfall Norge blir invitert til å delta

11.35–12.05

Foredragsholder: Christian Teigland , Digiunity

Digiunity er selskapet som har utviklet den digitale platformen og vi får her presentert hvordan platformen skal virke

12.05–13.00

Lunsj

13.00–14.00

Strategi og foretningutvikling i praksis


Innleder kommer

14.00–14.30

Innleder kommer

14.30–15.00

Tjenestedesign i digitaliseringen

Foredragsholder: Tone Dalen , REG

15.50–16.00

Oppsummering og avsluttning

19.00–22.00

Middag

Torsdag 5. mars

09.00–09.30

Åpning og innledning til Kommunikasjonseminaret 2020

Foredragsholder: Nancy Strand Administrerende direktør, Avfall Norge

09.30–10.00

Den nye merkeordningen for avfall v/ Heydays/GOODS

10.00–11.30

Workshop - hvordan kan den nye merkeordningen bli en suksess?

11.30–12.30

Lunsj

12.30–13.15

Workshop fortsetter - Den nye merkeordningen tatt ut i praksis

13.15–13.35

Hvilke incentiver er mest effektive for å få innbyggerne til å sortere bedre og produsere mindre avfall?

IOK Waste management fra Belgia kommer for å prate om deres recycling app. På denne appen kan man blant annet se hvor mye avfall som er samlet inn i din husstand. I tillegg kan man sammenligne seg med andre familiemedlemmer eller husstander, og se utviklingen av mengden avfall over tid.

13.35–13.55

Ved bruk av mobiletnografi observere vanlige folks hverdagsliv gjennomført på deltakernes premisser. Mobiletnografi passer spesielt godt når man vil ha innsikt i brede temaer og vil se vaner og handlinger ”in-real life”.Lurer du på hvordan en slik innsiktsfilm ser ut? Her ser du en liten smakebit av en større innsiktsfilm for temaet miljø. I denne filmen ble deltakerne bedt å svare på spørsmål om miljø og klima, resirkulering og emballasje, reparasjon, klær og forbruk.

13.55–14.15

Pause

14.15–14.30

Oslo Ren viser frem hvordan de har jobbet med å bygge opp flere følgere på sosiale medier, særlig på Instagram.

14.30–14.45

Kommer mer info

14.45–15.00

Ragn-Sells kommer for å presentere arbeidet de har gjort med chatboot.

I tillegg vil LOOP lansere et forslag til et felles bransjeprosjekt.

15.00–15.15

Avfall Norge har jobbet tett sammen med SOMM og Hold Norge Rent for å sikre at det nye verktøyet skal kunne gjøre arbeidet med mottak av marint avfall enklere, med større verdi for avfallsbransjen. SOMM presenterer hvordan det nye verktøyet skal se ut.

15.15–15.30

Oppsummering og avslutning

Nancy Strand

Administrerende direktør, Avfall Norge

Michiel Westerhoff

Eirill Bø

Professor, BI, Department of accounting, auditing and business analytics

Bjørn Erik Rui

Assisterende daglig leder, Vesar

Per Heiberg-Andersen

Thomas Mørch

Innovasjonsdirektør, Norsk Gjenvinning

Thomas og Kristine skal snakke om materialgjenvinning og samarbeid i verdikjeden og hvordan byggherrers «krav» til sirkulære materialer innenfor betong, trevare og gips akselerer utviklingen.

Morten Skinnarmo

Markedssjef, APX systems AS

Morten er utdannet Sivilmarkedsfører og har en Executive Master of Management, Digital kommunikasjonsledelse fra BI.

Seksjonsleder, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

Seksjonsleder i seksjon for tjenesteutvikling i Utviklingsavdelingen

Ellen har jobbet med miljørelaterte problemstillinger siden 1995, som spenner fra fagområder som forurenset jord, miljøanalyser, avfallshåndtering, deponier (metangass utslipp, risikovurderinger), lovverk og forskrifter. Hun har erfaring fra miljøprosjekter i Forsvaret, som miljørådgiver i et konsulentselskap, fagrådgiver i Avfall Norge, og nå som seksjonssjef i Renovasjonsetaten i Oslo kommune.

Frode Nilsen

Ståle Roness

Salgssjef, Miljø & Sikkerhet AS

Jørgen S. Almankaas

Jørgen arbeider med prosjektet KIO-vision i REG.

Adis Cengic

Fabrikksjef, Norsk Gjenvinning

Oliver Lambertz

VP, Head of Business Development, TOMRA Sorting

Torbjørn Evjen

Kvalitet og utviklingsleder, ReMidt IKS

Andre Tangen

Systemsjef digitalisering, BIR AS, BIR

Ola Holm

Direktør for digital transformasjon, Sopra Sterie/Avfall Norge

Ruben Nøttveit

Christian Teigland

Tone Dalen