Lukk søk

Deponiseminar

Det store, årlige treffpunktet i deponibransjen er like rundt hjørnet. Bli kjent med andre i bransjen, utveksle erfaringer og få faglig påfyll. Temaer på programmet denne gang omhandler bl.a. analysemetoder, nytt fra Miljødirektoratet, gassemisjon, drift og optimalisering av sigevannsdammer, med mer. Se vedlagte program, og meld deg på du også!
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Særlige deltakerpriser for fylkesmenn, statlige organer, departementer og studenter 

3000,- for fylkesmenn, statlige direktorat eller departementer. Egen pris også for studenter. Ta kontakt med eventansvarlig for påmelding

Overnatting ordnes selv av hver enkelt deltaker ved å bruke følgende link:

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-oslo-airport

Bruk bookingkode: BAVF241017 (husk å sett inn riktig dato før man legger inn koden)

Meld deg på innen 26. september, etter en datoen øker prisen med kr. 500,-


Program Til Deponiseminar 25 10 26 10 2017 Pdf

Onsdag 25. oktober

16.00–16.30

Registrering

16.30–16.45

Velkommen

16.45–17.15

Beregning av TOC – riktig metode?

Foredragsholder: Torgeir Rødsand Country Manager, ALS Laboratory Group

17.15–17.45

THC og alifater – er olje olje?

Foredragsholder: Eirik Aas Kundeveileder Jord, Eurofins AS

17.45–18.00

Navet i sirkulærøkonomien - hvilken rolle får deponiene

Foredragsholder: Nancy Strand Administrerende direktør, Avfall Norge

19.00–21.00

Middag i hotellrestauranten

Torsdag 26. oktober

08.30–09.00

Registrering

09.00–09.05

Velkommen

09.05–09.25

Nytt fra Miljødirektoratet

Foredragsholder: Thomas Hartnik Seksonsleder, Miljødirektoratet

09.25–09.40

Livet etter deponering - hva må vi nå gjøre med restavfallet?

Foredragsholder: Gøsta Hagenlund , Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

09.40–10.00

Bygging av boliger på gammelt deponi – gassemisjon?

Foredragsholder: Kristin Hovland Vann og miljø, Hjellnes Consult

10.00–10.30

Damhydraulikk – drift og optimalisering

Foredragsholder: Johan Magnusson Sivilingeniør, Clean Water Engineering (CWE)

10.30–10.45

Pause

10.45–11.15

Foredragsholder: Bjørn Berg , Horisont Miljøpark IKS

Bjørn Berg presenterer rapporten Valg av renseløsning på deponi utgitt i 2017.

11.15–11.30

Spørsmål fra salen

11.30–12.30

Lunsj

12.30–13.00

Hva gjør avfall farlig? Ny veileder fra NFFA og Forum for miljøkartlegging og – sanering

Foredragsholder: Steinar Amlo , Forum for miljøkartlegging og -sanering/NFFA

13.00–13.30

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard Miljøsjef, Norsk Gjenvinning m3

Tanker om forslag til betongforskrift

13.30–13.45

Pause

13.45–14.15

Deponi - miljøutfordring eller en del av løsningen?

Foredragsholder: Sunnøve Skorstad Regionleder Midt-Norge, Franzefoss Gjenvinning AS

14.15–14.45

Behandling/vask av forurenset masse – muligheter og utfordringer

Foredragsholder: Thomas Henriksen , AF Decom

14.45–15.15

Kartlegging av PFAS fra sigevann fra deponier

Foredragsholder: Åse Høisæter Seniorrådgiver: Forurensning og arealutvikling, Norges Geotekniske Institutt (NGI)

15.15–15.30

Oppsummering, spørsmål fra salen og avslutning

00.00–00.00

Åse Høisæter

Seniorrådgiver: Forurensning og arealutvikling, Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Thomas Henriksen

Sunnøve Skorstad

Regionleder Midt-Norge, Franzefoss Gjenvinning AS

Randi Warland Kortegaard

Miljøsjef, Norsk Gjenvinning m3

Randi har fire år med erfaring som miljøgeolog i større konsulentfirma, åtte år fra nasjonal miljømyndighet, og to år som prosjektleder for utvikling av nye deponier og miljøfaglig ansvarlig i NGm3.

Steinar Amlo

Bjørn Berg

Johan Magnusson

Sivilingeniør, Clean Water Engineering (CWE)

Kristin Hovland

Vann og miljø, Hjellnes Consult

Gøsta Hagenlund

Eirik Aas

Kundeveileder Jord, Eurofins AS

Torgeir Rødsand

Country Manager, ALS Laboratory Group

Thomas Hartnik

Seksonsleder, Miljødirektoratet

Nancy Strand

Administrerende direktør, Avfall Norge