Lukk søk

Deponiseminar

Det store, årlige treffpunktet i deponibransjen er like rundt hjørnet. Bli kjent med andre i bransjen, utveksle erfaringer og få faglig påfyll. Temaer på programmet denne gang omhandler bl.a. analysemetoder, nytt fra Miljødirektoratet, gassemisjon, drift og optimalisering av sigevannsdammer, med mer. Se vedlagte program, og meld deg på du også!
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Last ned årets foredrag og presentasjoner:

Beregning av TOC - riktig metode? Torgeir Rødsand, ALS Laboratory Group

THC og alifater - er olje olje? Eirik Aas, Eurofins AS

Navet i sirkulærøkonomien - hvilken rolle får deponiene? Nancy Strand, Avfall Norge

Nytt fra Miljødirektoratet Thomas Hartnik, Miljødirektoratet

Livet etter deponering - hva må vi nå gjøre med restavfallet? Gøsta Hagenlund, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Damhydraulikk - drift og optimalisering Johan Magnusson, CWE - Clean Water Engineering

Hva gjør avfall farlig? Steinar Amlo og Ida Nilsson, Forum for miljøkartlegging og -sanering/NFFA

Rivningsavfall og gjenbruk av betong. Tanker om forslag til betongforskrift Randi Warland Kortegaard, NGm3 AS

Deponi - miljøutfordring eller en del av løsningen? Synnøve Skorstad, Franzefoss Gjenvinning AS

Behandling/vask av forurenset masse - muligheter og utfordringer Thomas Henriksen, AF Decom

Kartlegging av PFAS fra sigevann fra deponier Åse Høisæter, NGI

Onsdag 25. oktober

16.00–16.30

Registrering

16.30–16.45

Velkommen

16.45–17.15

Beregning av TOC – riktig metode?

Foredragsholder: Torgeir Rødsand Country Manager, ALS Laboratory Group

17.15–17.45

THC og alifater – er olje olje?

Foredragsholder: Eirik Aas Kundeveileder Jord, Eurofins AS

17.45–18.00

Navet i sirkulærøkonomien - hvilken rolle får deponiene

Foredragsholder: Nancy Strand Administrerende direktør, Avfall Norge

19.00–21.00

Middag i hotellrestauranten

Torsdag 26. oktober

08.30–09.00

Registrering

09.00–09.05

Velkommen

09.05–09.25

Nytt fra Miljødirektoratet

Foredragsholder: Thomas Hartnik Seksonsleder, Miljødirektoratet

09.25–09.40

Livet etter deponering - hva må vi nå gjøre med restavfallet?

Foredragsholder: Gøsta Hagenlund , Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

09.40–10.00

Bygging av boliger på gammelt deponi – gassemisjon?

Foredragsholder: Kristin Hovland Vann og miljø, Hjellnes Consult

10.00–10.30

Damhydraulikk – drift og optimalisering

Foredragsholder: Johan Magnusson Sivilingeniør, Clean Water Engineering (CWE)

10.30–10.45

Pause

10.45–11.15

Foredragsholder: Bjørn Berg , Horisont Miljøpark IKS

Bjørn Berg presenterer rapporten Valg av renseløsning på deponi utgitt i 2017.

11.15–11.30

Spørsmål fra salen

11.30–12.30

Lunsj

12.30–13.00

Foredragsholder: Steinar Amlo, , Forum for miljøkartlegging og -sanering/NFFA | Ida Nilsson , Forum for miljøkartlegging og -sanering/NFFA

Ny veileder fra NFFA og Forum for miljøkartlegging og –Sanering. Bruk av veilederen ved levering av forurenset grunn til deponi.» 

13.00–13.30

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard Miljøsjef, Norsk Gjenvinning m3

Tanker om forslag til betongforskrift

13.30–13.45

Pause

13.45–14.15

Deponi - miljøutfordring eller en del av løsningen?

Foredragsholder: Sunnøve Skorstad Regionleder Midt-Norge, Franzefoss Gjenvinning AS

14.15–14.45

Behandling/vask av forurenset masse – muligheter og utfordringer

Foredragsholder: Thomas Henriksen , AF Decom

14.45–15.15

Kartlegging av PFAS fra sigevann fra deponier

Foredragsholder: Åse Høisæter Seniorrådgiver: Forurensning og arealutvikling, Norges Geotekniske Institutt (NGI)

15.15–15.30

Oppsummering, spørsmål fra salen og avslutning

00.00–00.00

Torgeir Rødsand

Country Manager, ALS Laboratory Group

Eirik Aas

Kundeveileder Jord, Eurofins AS

Nancy Strand

Administrerende direktør, Avfall Norge

Thomas Hartnik

Seksonsleder, Miljødirektoratet

Gøsta Hagenlund

Kristin Hovland

Vann og miljø, Hjellnes Consult

Johan Magnusson

Sivilingeniør, Clean Water Engineering (CWE)

Bjørn Berg

Steinar Amlo

Ida Nilsson

Randi Warland Kortegaard

Miljøsjef, Norsk Gjenvinning m3

Randi har fire år med erfaring som miljøgeolog i større konsulentfirma, åtte år fra nasjonal miljømyndighet, og to år som prosjektleder for utvikling av nye deponier og miljøfaglig ansvarlig i NGm3.

Sunnøve Skorstad

Regionleder Midt-Norge, Franzefoss Gjenvinning AS

Thomas Henriksen

Åse Høisæter

Seniorrådgiver: Forurensning og arealutvikling, Norges Geotekniske Institutt (NGI)