Lukk søk

Deponigasskurs

Trenger ansatte ved ditt anlegg mer kunnskap om vurdering av  sikkerhet og områdeklassifisering - og innsikt i hvilke lover og regler som gjelder for drift og vedlikehold? Da kan deponigasskurset anbefales.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Magnar Granaas, som er utdannet ingeniør og en erfaren kursholder guider deltakerne gjennom to dagers faglig oppdatering. Kurset skal gi deltakerne mulighet å vurdere sitt eget anlegg med hensyn til sikkerhet og områdeklassifisering. Det skal videre gi innsikt i hvilke lover og regler som gjelder for drift og vedlikehold samt årlige sikkerhetskontroller.   

NB !  -  På grunn av ferietid og avbestillingsfrist av kurslokalet tas det stilling til gjennomføring 1.juli

Kap. 1:  Deponigass hva er det og hvor farlig er gassen
Kap. 2:  Veiledninger
Kap. 3:  ATEX presentasjon
Kap. 4:  Bruk av gassen til energiformål
Kap. 5:  Uttakssystem  -  rehabilitering
Kap. 6:  Prosessanlegg og energianlegg
Kap. 7:  Etablering av virksomhet på deponi
Kap. 8:  Drift og vedlikehold kontroll
Kap. 9:  PLS o Automatikksystem

Tirsdag 14. august

10.00–17.00

Deponigass

Foredragsholder: Magnar Granaas , MGE-teknikk

Onsdag 15. august

08.00–13.00

Deponigass

Foredragsholder: Magnar Granaas , MGE-teknikk

MGE-teknikk har mer enn 20 års erfaring med deponigassanlegg, og har levert mer enn 65 metangass anlegg i Europa.

Magnar Granaas: - Utdannet ingeniør i maskinteknikk. 1970-1974 kveldsgymnas - Verktøyprøver på SAAB 1970-1976 - Selvstendig næringsdrivende entreprenør markarbeider 1976-1986 - Ansatt på SKANSKA som prosjektingeniør fastbrensel og deponigass 1986-1998 - Selvstendig næringsdrivende deponigassanlegg. Har også utført sikkerhetskontroll på et stort antall gassanlegg gjennom årene - Har fra 2001 vært kursholder for NRF og sener Avfall Norge i "Driftsansvarlig for deponigassanlegg"