Lukk søk

Bransjeseminar for bygg- og anleggsbransjen

Dette er et seminar om avfall på avveie fra bygg- og anleggsvirksomhet og relatert industri som en av hovedkildene til marint avfall i Norge
Beskrivelse
Program

35914675760_ab2ebf9b98_liten.jpg#asset:3

Avfall på avveie fra bygg- og anleggsvirksomhet


For aktører innen bygg- og annleggsvirksomhet eller aktører som jobber direkte med avfall fra bygg- og anlegg. 

Avfall Norge og Hold Norge Rent inviterer til samarbeidsseminar. Målet med seminaret er å samle aktører som har kunnskap om bransjen, avfallshåndtering i/for bransjen, avfall på avveie fra bransjen, bransjens utfordringer, mulige lekkasjer m.m., samt aktører som kan bistå med å identifisere funn og drøfte mulige årsaker til at dette avfallet er kommet på avveie, og aktører som kan være med på å foreslå løsninger og definere konkrete tiltak.

Seminaret skal munne ut i mer om kunnskap om årsaker til at avfallet kommer på avveie fra bygg- og anleggsvirksomhet for bedre å kunne identifisere løsninger og definere tiltak.

Onsdag 14. februar

08.30–09.00

Registrering og kaffe

09.00–09.20

Innledning ved Lise Keilty Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent

Statistikk for perioden 2011-2017, inkludert funn fra pilotprosjektet på vassdrag og innsjøer i 2017 ved Malin Jacob, prosjektleder. 

09.20–10.00

Presentasjoner fra:

  • Rusken ved Jan Hauger
  • Miljøsrensken ved Knut Monssen

10.00–11.30

Presentasjoner fra:

  • Fylkesmannen i Troms ved Lisa Bjørnsdatter Helgason
  • Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten ved Hanne Karlsen og Tuva Iversen Høye


11.30–12.15

Lunsj

12.15–13.15

Presentasjoner fra:

  • Byggenæringens Landsforening ved Rannveig Landet 
  • Clean Shores Global ved Rune Gaaso

13.15–13.30

Avslutning og videre samarbeid ved Lise Gulbransen