Lukk søk

AVLYST - Asbestkurs

Deltagerne skal lære hva de skal se etter og hvordan de skal behandle asbest på avfallsmottaket uten å utsette seg selv eller andre for helsefare. Målgruppe: Kurset er for alle som håndterer avfall på mottak, verneombud og linjeledere.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Deltakerne skal ha lært

  • Hvordan det leveres til mottak.
  • Hvordan det skal være emballert og merket.
  • Hvordan og hvem som skal håndtere forekomstene.
  • Risikoen ved håndtering med tanke på egen og andres helse.
  • Sikkerhetstiltak ved håndtering.

Tirsdag 8. mai

10.00–14.00

Asbest - • Hva er asbest? / litt historie • I hvilke materialer/produkter finnes asbest? • Lover/ forskrifter • HMS I helserisiko • Rutiner ved mottaket • Emballering/ merking • Mottakskontroll I basiskarakterisering • Journalføring I rapportering • Deponering

Foredragsholder: Stephan Mejdell , Avdelingsledermiljø og skadesanering, R3 Entreprenør AS

Stephan Mejdell

Har arbeidet med asbestsanering i 30 år fra å utføre i praksis til i dag som han er avdelingsleder og har ansvar for 12 asbestsanerere. Han har forelest på asbestkurs i snart 15 år. Da har han holdt kurs for de som skal sanere, de som skal kontrollere, og han hadde kurs for en del i arbeidstilsynet i 2010 og 2014.