Lukk søk

Asbestkurs

Deltagerne skal lære hva de skal se etter og hvordan de skal behandle asbest på avfallsmottaket uten å utsette seg selv eller andre for helsefare. Målgruppe: Kurset er for alle som håndterer avfall på mottak, verneombud og linjeledere.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Deltakerne skal ha lært hvordan det leveres til mottak.

Hvordan det skal være emballert og merket.
Hvordan og hvem som skal håndtere forekomstene.
Risikoen ved håndtering med tanke på egen og andres helse.
Sikkerhetstiltak ved håndtering.

Tirsdag 8. mai

10.00–14.00

Asbest - • Hva er asbest? / litt historie • I hvilke materialer/produkter finnes asbest? • Lover/ forskrifter • HMS I helserisiko • Rutiner ved mottaket • Emballering/ merking • Mottakskontroll I basiskarakterisering • Journalføring I rapportering • Deponering

Foredragsholder: Stephan Mejdell , Avdelingsledermiljø og skadesanering, R3 Entreprenør AS

Stephan Mejdell

Har arbeidet med asbestsanering i 30 år fra å utføre i praksis til i dag som han er avdelingsleder og har ansvar for 12 asbestsanerere. Han har forelest på asbestkurs i snart 15 år. Da har han holdt kurs for de som skal sanere, de som skal kontrollere, og han hadde kurs for en del i arbeidstilsynet i 2010 og 2014.