Lukk søk
Tirsdag 5. juni
Onsdag 6. juni
Torsdag 7. juni

09.30–12.30

Vi starter dagen med å arrangere medlemsmøter og generalforsamling frem til 1130.

Lunsj for alle deltakere på medlemsmøte og generalforsamling er 1130 - 1230.

Registrering for konferansen gjøres før plenumstart kl. 1300.

Møtene avholdes i Stavanger Forum.

12.00–13.00

Registrering for deltakere i Stavanger Forum

13.00–16.00

Foredragsholder: Nancy Strand, Administrerende direktør, Avfall Norge | Silvija Seres, Investor, Gründer og President, Tecknorocks og Polyteknisk forening | Henrik Lystad, Fagsjef, Avfall Norge | Kjell Øyvind Pedersen, Administrerende direktør, IVAR IKS | Arne Myhrvold, Chief Engineer Sustainability & Oil Spill Preparedness, Statoil ASA | Erik Osmundsen, Administrerende direktør, Norsk Gjenvinning Group | Susanne M. Nævermo-Sand, Sustainability Manager, Celsa Nordic | Cathrine Barth, Programleder, Circular Norway | Thina Margrethe Saltvedt (Ph.D.) Senior Advisor, Nordea - Sustainable Finance Norway

Industriell bærekraft er en av faktorene som må til for å til sirkulærøkonomien. Vi vektlegger de industrielle mulighetene og utfordringene. Vi må sikre at det er økonomisk og miljømessig bærekraftig. Men hva innebærer dette og hva skal til? 

I denne sesjonen får vi det overordnede bilde fra politikken, teknologi, industri, økonomi, internasjonalt og selvfølgelig vår egen bransje. Vi får også lokale erfaringer og en felles avsluttende samtale. Vi slipper foredragsholdere underveis.

 1. Åpning av konferansenNancy A. Strand. administrerende direktør, Avfall Norge
 2. Politikk - kommer
 3. Teknologi - Silvija Seres, teknologiinvestor og gründer
 4. Lokal industri - Atle Myhrvold, Chief Engineer Sustainability & Oil Spill Preparedness, Statoil ASA

  PAUSE

 5. Internasjonalt perspektiv - Dr. Dominic Hogg, Chairman, Eunomia
 6. Internasjonal industri - Susanne M. Nævermo-Sand, Sustainability Manager, Celsa Nordic
 7. Bransjen posisjon mot sirkulærøkonomien Henrik Lystad, fagsjef Avfall Norge

  Hva er bransjens posisjon mot en sirkulærøkonomi og hvordan forholder de enkelte ledd seg til dette og industriell bærekraft? Få status og fremtidsplaner for alle leddene i ressurspyramiden: Deponi, energiutnyttelse, farlig avfall og miljøgifter, avfallsressurser og gjenvinning, biologisk behandling og ombruk.
 8. Samtale: Hvordan kan vi i større grad industrialisere bransjen?

  Må vi tenke lønnsomhet i alle nye løsninger? Hvem skal gjøre det og hvordan?

  I panelet:
  Kjell Øyvind Pedersen, administrerende direktør, IVAR (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon, Stavanger)
  Erik Osmundsen, administrerende direktør, Norsk Gjenvinning
  Cathrine Barth, Programleder, Circular Norway
  Thina Margrethe Saltvedt, Senior Advisor, Nordea, Sustainable Finance Norway

Faginnleggene avholdes i Stavanger Forum

16.30–18.30

Vi åpner utstillingen!

Det blir en kort åpning på scenen i EXPO med annonsering av spennende konkurranser før dere kan mingle i arenaen med litt mat og drikke.

Utstillingen er i Stavanger EXPO

19.30–23.30

Velkommen til en kulinarisk opplevelse på Stavangers kjente utested Hall Toll!

Maten blir servert i "japansk street-food"-style med mye spennende å velge i. Her kan du selv velge rom utfra stemningen du eller dere er i; du kan enten snakke med nye eller gamle bekjentskaper, høre på musikk, eller danse.

Hall Toll ligger lokalisert i sentrum av Stavanger by ved bryggen. Les mer her

Hall-Toll2.jpg#asset:4308Hall-toll3.jpg#asset:4309Hall-Toll.jpg#asset:4307

streetfood-market.jpg#asset:4296

08.30–09.30

Tilbring morgenen med utstillerne før plenum starter i Forum kl. 1000

Utstillingen er i Stavanger EXPO

09.30–09.45

Foredragsholder: Nina Jensen CEO, X Four-10/ REV

Forskningsskipet "REV" er et godt eksempel på bruk av industriell erfaring for å skape bærekraft med et konkret mål: å løse de store utfordringene i havet. Nina Jensen vil fortelle oss hvordan et høyteknologisk skip kan bidra til å løse bl.a. plast i havet-utfordringen, samt skape nye bærekraftige løsninger og muligheter. Hvordan kan vi dra læringer av dette arbeidet?

09.45–10.30

Foredragsholder: Ellen Behrens, Vice President Corporate Responsibility, ORKLA ASA | Bård Bringsrud Svensen, Sustainability Innovation Manager, Orkla ASA | Alexander Solstad Ringheim Daglig leder, Invertapro

Vi går i dybden og tar opp hvordan industriell bærekraft fungerer i praksis - både i og utenfor bransjen.

 1. Bærekraft for økonomisk vekst - ORKLA, Ellen Behrens, Vice President Corporate Responsibility og Bård Bringsrud Svensen, Sustainability Innovation Manager,  Orkla Home and Personal Care
 2. Fra larver til råvarer - Alexander Solstad Ringheim, Invertapro
 3. Case - Kommer

Faginnleggene er i Stavanger Forum

10.30–11.30

Opplev utstillingen i Stavanger EXPO

11.30–13.00

Foredragsholder: Tor Prøytz, Prosjektleder, Norsk senter for sirkulærøkonomi, NSSØ | Thomas Mørch, Innovasjonssjef, Norsk Gjenvinning | Gunhild Solberg Kommunikasjons- og markedssjef, Sirkel Glass AS

Samarbeid fortsetter å være et nøkkelord i sirkulærøkonomien. Vi viser flere eksempler hvor samarbeid og kunnskapsdeling har vært en viktig faktor for nyskaping og nye forretningsmodeller.

 1. Samarbeid og innovasjon for fremtiden - Norsk senter for sirkulærøkonomi, Tor Prøytz, Prosjektleder
 2. Samarbeid gir konkurransekraft - Norsk Gjenvinning, Thomas Mørch, Innovasjonssjef 
 3. Innovasjon - Konseptpitch, vinnere av årets REducase om industriell bærekraft
 4. Ridderne av det sirkulære bord - Sirkel Glass AS, Gunhild Solberg, kommunikasjons- og markedssjef

Faginnleggene er i Stavanger Forum

13.00–14.00

Opplev utstillingen i Stavanger EXPO

14.00–15.00

Foredragsholder: Eirik Wærner, Miljørådgiver, Mulitikonsult | Pelle Halling, Partner, ECOMaterials | Hege Rooth Olbergsveen, Miljøråd, EU-delegasjonen | May-Brith Ohman Nielsen, Professor i historie, Universitetet i Agder | Anja Bakken Riise, Leder, Framtiden i våre hender | Randi Flesland Direktør, Forbrukerrådet

Vi fortsetter å gå i dybden innenfor spesifikke fagområder. Vi ser på hva status er i dag og hvilke planer som ligger for fremtiden knyttet til industriell bærekraft og sirkulærøkonomi. Det er tre paralleller per time. Velg den som passer deg best i påmeldingen. 

 • P1: Hva blir fremtidens miljøgifter og farlig avfall
  - Eirik Wærner, Miljørådgiver, Multiconsult
  - May Britt Nielsen, Professor i historie, Universitetet i Agder
  Gift og generasjoner: Hvilke skadelige stoffer preget hverdagslivet til generasjoner før oss og hvordan håndtere de det?
  - Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender


 • P2: Hva blir fremtiden for gjenvinning?
  - Peter Halling, Partner, ECO Materials - ECO Materials visjon er å erstatte linjeøkonomi med sirkulær økonomi innenfor plateproduksjon. Skape et bærekraftig kretsløp innenfor plateproduksjon til byggebransjen og møbelindustrien. Erstatte dagens produksjon som gjennomføres med jomfruelig treverk, med resirkulert treverk fra avfall- og gjenvinningsbransjen.
  - Rune Hovland, VISMA

 • P3: Hva blir fremtiden for avfallsreduksjon og delingsplattformer?
  - Hege Olbergsveen, Miljøråd, EU i Brussel -  Sirkulærøkonomi og forberedelse til ombruk
  - Randi Flesland, Direktør Forbrukerrådet, Reperasjoner og hvordan delingsøkonomi og teknologi påvirker forbrukere til å endre sitt forbruk og da blant annet redusere avfallFaginnleggene er i Stavanger Forum, møterom informeres om nærmere konferansestart.


15.00–15.30

EXPO-tour 30 min

15.30–16.30

Foredragsholder: Bjørn Malm, Leder Bærekraft, TINE | Helge Brattebø, Professor og direktør for NTNU Bærekraft, NTNU | Sarah Fossen Sinnathamby , Rådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) | Jens W. Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge | Ole Jan Myhre Prosjektleder, FuturePack

Vi fortsetter å gå i dybden innenfor spesifikke fagområder. Vi ser på hva status er i dag og hvilke planer som ligger for fremtiden knyttet til industriell bærekraft og sirkulærøkonomi. Det er tre paralleller fordelt på en time. Velg den som passer deg best i påmeldingen.

 • P1: Bærekraftig transport 
  -  Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for en sirkulær økonomi - status innen transport: Jens Måge, fagrådgiver Avfall Norge
  - Kukraft – med kumøkk på tanken: Bjørn Malm, Leder for Bærekraft i TINE
  - Grønne anskaffelser: Sarah Fossen Sinnathamby, Rådgiver i Difi
  - Miljøkriterier innen transport, hva bør man vektlegge? Kristian Kruse, Svanemerket
 • P2: Forskning, utvikling og kompetanse
  - Helge Brattebø, Professor og direktør for NTNU Bærekraft
  - Tor Mülbrandt, Spesialrådgiver for bærekraftsdivisjonen i Innovasjon Norge
  - Idun Lyngstad, Seniorrådgiver for Norges Forskningsråd
 • P3: Hva blir fremtiden for produsenter av emballasje?
  - Ole Jan Myhre, Project Manager, FuturePack
   Fremtidens emballasje i et sirkluært perspektiv.
Faginnleggene er i Stavanger Forum, møterom informeres om nærmere konferansestart.

16.30–18.00

Vorspiel med utstillerne! 

Vorspielet avholdes i Stavanger EXPO med utstillerne

20.00–01.30

Gled dere til festmiddag med utdeling av fem priser med storband.

Etter middagen blir det en liten konsert med en veldig energisk artist før dere kan svinge dere på dansegulvet sammen.

Middagen avholdes i Stavanger Forum

10.00–14.00

Lokale fagturer og workshop - begrensede plasser!

09.30–14.00

Besøk Grødaland næringsområde, et helt nytt biogassanlegg for slam og organisk avfall.

Turen starter på Stavanger Forum kl 093 med en presentasjon av Oddvar Tornes fra IVAR og Magnar Bolme fra Lyse.

Alle gjestene får også en tur til Vitengarden, innom biogassutstillingen Mykje lort og mykje varme.

Se mer her: https://www.jaermuseet.no/vitengarden/biogassutstillinga-mykje-lort-og-mykje-varme-er-opna/

Praktisk informasjon
Maks antall: 100 - 3 plasser igjen!
Transport 1 time hver vei
Alle som melder seg på blir hentet på Forum
Lunsj serveres underveis på turen
Returbussen tar dere direkte til flyplassen

10.00–13.00

Besøk Forus Miljøpark sim hos IVAR på Gjenvinningsstasjonen og byttebua, hvor de har ekstra fokus på EE-avfall og hvitevarer. Dere får også en kort tur innom det nye sorteringsanlegget og plastfabrikken som skal være klart i oktober 2018.

Praktisk informasjon
Maks antall: 60 - 10 plasser igjen!
10-12 min kjøretur
Lunsj serveres på busser
Returbussen tar dere direkte til flyplassen

10.00–14.00

IVAR åpner opp for en ny fagtur til deres Forus Miljøpark:

Dere får besøke det nye sorteringsanlegget og plastfabrikken som skal være ferdig i oktober, i tillegg til forbrenningsanlegget, Westco og en liten tur innom byttebua.

Meld dere på konferansen nå for å få plass

Praktisk informasjon

Maks antall: 50 - 49 plasser igjen!
10 - 12 min kjøretur

Lunsj serveres på busser
Returbussen tar dere direkte til flyplassen

10.00–14.00

Vi har den glede av å annonsere at Nordic Energy Research og Nordic Innovation kommer til konferansen for å holde en workshop om "Fra matavfall til biodrivstoff" på Stavanger Forum torsdag 7. april kl 10 - 14!

Det er kun 30 ledige plasser og workshopen er gratis.

NB: Workshopen er på engelsk da den vil bestå av flere nordiske land.

PROGRAM:

From food waste to biofuels - Nordic resources and solutions for the future

What are the opportunities and challenges for using food waste to
energy in the Nordics?

10:00 Why biofuels from food waste?
Opening by Karin Gaarsted, Vice Chairman of the Nordic Council’s committee for a sustainable Nordic region

10:30 Opportunities
Presentation of opportunities, resources and utilization, business opportunities
and technologies. Megan McCormick, Pöyry Management Consultants
Examples of business and communities utilizing food waste.
DISCUSSION

11:30 Break with refreshments and mingling

12:00 Challenges
Challenges for biogas producers, Egil Vigdel, Agri-e
How to prevent, upgrade and reuse food waste and side streams? Presentation
of Icelandic project
DISCUSSION

13.00-14.00 Brainstorming on next steps

   

www.nordicinnovation.org

 

10.00–13.00

Besøk Gjødselfabrikk SNJ hvor gjødselen er på nivå med klunstgjødsel, og fungerer som en erstatning for dette

Praktisk informasjon
Maks antall: 30 - FULLT!
10-12 min kjøretur
Lunsj serveres på busser
Returbussen tar dere direkte til flyplassen

10.00–13.30

Besøk Ecofiber som jobber med resirkulering av kasserte fritidsbåter. Lunde resirkulering av isopor. Reperasjonen av hvitevarer i Sandnes


Praktisk informasjon
Maks antall: 30 - FULLT!
10-12 min kjøretur
Lunsj serveres på busser
Returbussen tar dere direkte til flyplassen