Lukk søk
Tirsdag 5. juni
Onsdag 6. juni
Torsdag 7. juni

09.30–12.30

Vi starter dagen med å arrangere medlemsmøter og generalforsamling frem til 1130.

Lunsj for alle deltakere på medlemsmøte og generalforsamling er 1130 - 1230.

Registrering for konferansen gjøres før plenumstart kl. 1300.

Møtene avholdes i Stavanger Forum.

12.00–13.00

Registrering for deltakere i Stavanger Forum

13.00–15.45

Foredragsholder: Nancy Strand, Administrerende direktør, Avfall Norge | Silvija Seres, Investor, Gründer og President, Tecknorocks og Polyteknisk forening | Henrik Lystad Fagsjef, Avfall Norge

Industriell bærekraft er en av faktorene som må til for å til sirkulærøkonomien. Vi vektlegger de industrielle mulighetene og utfordringene. Vi må sikre at det er økonomisk og miljømessig bærekraftig. Men hva innebærer dette og hva skal til? 

I denne sesjonen får vi det overordnede bilde fra politikken, teknologi, industri, økonomi, internasjonalt og selvfølgelig vår egen bransje. Vi får også lokale erfaringer og en felles avsluttende samtale. Vi slipper foredragsholdere underveis.

 1. Åpning av konferansen - Nancy A. Strand. adm dir. Avfall Norge
 2. Politikk - To be announced
 3. Teknologi - Silvija Seres, teknologiinvestor og gründer
 4. Internasjonalt - To be announced
 5. Lokal industri  - To be announced
 6. Bransjen - Henrik Lystad, fagsjef Avfall Norge
 7. Samtale:
  Hvordan skape business og gjøre oss til en relevant næring? Må vi tenke lønnsomhet i alle nye løsninger? Hvem skal gjøre det og hvordan?


Faginnleggene avholdes i Stavanger Forum

16.00–18.00

Vi åpner utstillingen! 

Mer informasjon kommer.

Utstillingen er i Stavanger EXPO

19.30–23.30

Vi samler alle til en god middag med mingling og opplever Stavanger. 

Mer informasjon kommer.

09.00–10.00

http://xn--nss-2na.no/Tilbring morgenen med utstillerne før plenum starter i Forum kl. 1000

Utstillingen er i Stavanger EXPO

10.00–10.15

Foredragsholder: Nina Jensen CEO, X Four-10/ REV

Forskningsskipet "REV" er et godt eksempel på bruk av industriell erfaring for å skape bærekraft med et konkret mål: å løse de store utfordringene i havet. Nina Jensen vil fortelle oss hvordan et høyteknologisk skip kan bidra til å løse bl.a. plast i havet-utfordringen, samt skape nye bærekraftige løsninger og muligheter. Hvordan kan vi dra læringer av dette arbeidet?

10.15–11.00

Foredragsholder: Ellen Behrens Vice President Corporate Responsibility, ORKLA ASA

Vi går i dybden og tar opp hvordan industriell bærekraft fungerer i praksis - både i og utenfor bransjen.

 1. Bærekraft for økonomisk vekst - ORKLA, Ellen Behrens, Vice President Corporate Responsibility og Bård Bringsrud Svensen, Sustainability Innovation Manager,  Orkla Home and Personal Care
 2. Case - to be announced
 3. Skal alt være sirkulært? - To be announced

Faginnleggene er i Stavanger Forum

11.00–12.00

Opplev utstillingen i Stavanger EXPO

12.00–13.00

Foredragsholder: Tor Prøytz Prosjektleder, Norsk senter for sirkulærøkonomi, NSSØ

Samarbeid fortsetter å være et nøkkelord i sirkulærøkonomien. Vi viser flere eksempler hvor samarbeid og kunnskapsdeling har vært en viktig faktor for nyskaping og nye forretningsmodeller.

 1. Samarbeid og innovasjon for fremtiden - Norsk senter for sirkulærøkonomi, Tor Prøytz, Prosjektleder
 2. Case - To be announced
 3. Case - To be announced
 4. Fremtiden - Studentpitch, vinnere av årets REducase om industriell bærekraft
 5. Felles samtale 

Faginnleggene er i Stavanger Forum

13.00–14.00

Opplev utstillingen i Stavanger EXPO

14.00–15.00

Vi fortsetter å gå i dybden innenfor spesifikke fagområder. Vi ser på hva status er i dag og hvilke planer som ligger for fremtiden knyttet til industriell bærekraft og sirkulærøkonomi. Det er tre paralleller per time. Velg den som passer deg best i påmeldingen. 

 • P1: Hva blir fremtidens miljøgifter og farlig avfall
 • P2: Hva blir fremtiden for gjenvinning?
 • P3: Hva blir fremtiden for avfallsreduksjon og delingsplattformer?

Faginnleggene er i Stavanger Forum, møterom informeres om nærmere konferansestart.


15.00–15.30

EXPO-tour 30 min

15.30–16.30

Vi fortsetter å gå i dybden innenfor spesifikke fagområder. Vi ser på hva status er i dag og hvilke planer som ligger for fremtiden knyttet til industriell bærekraft og sirkulærøkonomi. Det er tre paralleller fordelt på en time. Velg den som passer deg best i påmeldingen.

 • P1: Bærekraftig transport 
 • P2: Forskning, utvikling og kompetanse
 • P3: Hva blir fremtiden for produsenter av emballasje?

Faginnleggene er i Stavanger Forum, møterom informeres om nærmere konferansestart.

16.30–18.00

Vorspiel med utstillerne! 

Mer informasjon kommer.

Vorspielet avholdes i Stavanger EXPO med utstillerne

20.00–01.30

Gled dere til gallamiddag med utdeling av priser og god underholdning. 

Mer informasjon kommer.

Middagen avholdes i Stavanger Forum

10.00–14.00

Lokale fagturer - begrensede plasser!

10.00–14.00

Besøk Grødaland næringsområde, et helt nytt biogassanlegg for slam og organisk avfall.

Praktisk informasjon
Maks antall: 100
Transport 1 time hver vei
Alle som melder seg på blir hentet på Forum
Lunsj serveres underveis på turen
Returbussen tar dere direkte til flyplassen

10.00–13.00

Besøk Forus Miljøpark sim hos IVAR på Gjenvinningsstasjonen og byttebua, hvor de har ekstra fokus på EE-avfall og hvitevarer

Praktisk informasjon
Maks antall: 50
10-12 min kjøretur
Lunsj serveres på busser
Returbussen tar dere direkte til flyplassen

10.00–13.00

Besøk Gjødselfabrikk SNJ hvor gjødselen er på nivå med klunstgjødsel, og fungerer som en erstatning for dette

Praktisk informasjon
Maks antall: 30
10-12 min kjøretur
Lunsj serveres på busser
Returbussen tar dere direkte til flyplassen

10.00–13.30

Besøk Ecofiber som jobber med resirkulering av kasserte fritidsbåter. Lunde resirkulering av isopor. Reperasjonen av hvitevarer i Sandnes


Praktisk informasjon
Maka antall: 30
10-12 min kjøretur
Lunsj serveres på busser
Returbussen tar dere direkte til flyplassen