Lukk søk

Program 2019

Tirsdag 18. juni
Onsdag 19. juni
Torsdag 20. juni

09.30–12.00

Vi starter dagen med å arrangere medlemsmøter og generalforsamling frem til 1130.

Lunsj for alle deltakere på medlemsmøte og generalforsamling er 1130 - 1230.

Registrering for konferansen gjøres før plenumstart kl. 1300.

Møterom kommer.

12.00–13.00

Felles velkomstlunsj i EXPO

13.00–16.00

Foredragsholder: Bård Vegar Solhjell, Generalsekretær, WWF | Raymond Johansen (Ap), Byrådsleder, Oslo kommune | Gina Gylver Tidligere leder av Oslo Natur og ungdom, aktivist, protagonist i den aktuelle TV2-serien "Generasjon Z",

For å få til en Sirkulær økonomi må det eksistere et samspill mellom menneskene, miljøet og markedet. Vi må skape en trippeleffekt. Sammen må vi bygge kompetanse og skape en felles forståelse som sammenfaller med verdensutviklingen og som bidrar til adferdsendring. Miljø og levevilkår legger grunnlaget for utviklingsbehov. Markedsøkonomi, politikk og innovasjon er drivere i dette, og dermed nødvendig for å få til de endringene for å ha en fullstendig sirkulær økonomi.

Bransjen er sentral i den sirkulære økonomien og skal bidra med sin kunnskap til hele den sirkulære verdikjeden, alt vi gjør påvirker trippeleffekten og den påvirker oss.

Denne delen tar for deg de overordnede spørsmålene i et politisk, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I tillegg vil vi høre fra Oslo som i 2019 er Europeisk Miljøhovedstad.

16.30–18.30

EXPO

19.30–23.30

Minglemiddag

08.30–09.30

Tilbring morgenen med utstillerne før plenum starter kl. 1030


09.30–10.30

Foredragsholder: Birgit M. Liodden, Direktør for Bærekraft, havrom og kommunikasjon, Oslo Business Region | Karin Greve-Isdahl, EVP Sustainability, Communications and Public Affairs, Storebrand | Ingrid Staveland Reppe, Student, NMBU | Raymond Bjøntegård, Student, NMBU | Ernes Cereku Student, NMBU

Hvorfor er det viktig å investere i bærekraftige forretningsmodeller og hvordan jobber en bank med sirkulærøkonomi?

Hvorfor er gundere og innovasjon viktig for en bærekraftig fremtid?

Hva er fremtidens kildesortering og innsamlingsløsninger?

Vi møter Karin Greve-Isdahl fra Storebrand og engasjerte Birgit Liodden fra Oslo Business Region som skal fortelle oss mer om dette.

Birgit etterfølges av noen grupper studenter som skal pitche sin ide på scenen. Dere bestemmer hvem som stikker av med beste konsept rundt fremtidens kildesortering eller innsamlingsløsninger!

Les mer om Bærekraft i Storebrand
Les mer om Oslo Business Region her
Les om fjorårets REdu Ideaton-konkurranse

10.30–11.30

EXPO

11.30–12.30

Foredragsholder: Eléonore Maitre-Ekern Forsker, Universitetet i Oslo

Parallellene tar for seg hvert av temaene Mennesker, Miljø eller Marked, først utfordringer og muligheter.

Mennesker

Å få med seg menneskene er sentralt for å klare å endre samfunnet mot en sirkulær fremtid. Enten det er holdnings- og adferdendringer hos forbrukere eller endre på organisasjonskultur mot en grønnere økonomi. Samtidig må vi bygge kompetanse og samarbeide på tvers av bransje og næringsliv.

Foredragsholdere:

 • UiO, Elonore Maitre-Ekern


Miljø

Hvordan jobber vi for klima og miljø? Hva er de viktigste problemstillingene og utfordringene knyttet til dette og hvordan bidrar bransjen og næringsliv helt konkret til å nå bærekraftsmålene?

Foredragsholdere:

 • Ikke annonsert


Marked

Markedsdelen handler om økonomi, innovasjon og digitalisering. Hva er hovedutfordringene? Hvordan styrker vi markedet for resirulerte råvarer, hvordan endrer vi våre forretningsmodeller slik at sirkulærøkonomi blir prioritet på den politiske agendaen?
Bransjen og næringsliv vil legge frem konkrete eksempler på hva som er utfordrende og hvilke muligheter som ligger til rådighet.

Foredragsholdere:

 • Ikke annonsert


Program blir oppdatert kontinuerlig

12.30–13.30

EXPO - lunsj

13.30–14.30

Foredragsholder: Hanne Elisabeth Høiesen, Bærekraftsjef, FJONG | Elisabeth Johnsen, Lending Manager, FJONG | Hanne Christensen Lystad, Manager, PWC | Malene Teller Blume, Kvalitetssjef, Coop Danmark | Linda Thorsteinsen, Informasjonsrådgiver, Oslo kommune Renovasjonsetaten, SirkuLÆR | Jannicke Gerner Bjerkaas Direktør karbonfangstprosjektet, Fortum Oslo Varme

Parallellene tar for seg hvert av temaene Mennesker, Miljø eller Marked, først utfordringer og muligheter.

Mennesker

Å få med seg menneskene er sentralt for å klare å endre samfunnet mot en sirkulær fremtid. Enten det er holdnings- og adferdendringer hos forbrukere eller endre på organisasjonskultur mot en grønnere økonomi. Samtidig må vi bygge kompetanse og samarbeide på tvers av bransje og næringsliv.

Foredragsholdere:

 • Oslo Renovasjonsetaten, SirkuLÆR, Linda Thorsteinsen
  SirkuLÆR er Oslo kommune Renovasjonsetatens opplæringstilbud innenfor kretsløpsbasert avfallshåndtering, ombruk og avfallsreduksjon. Hovedmålgrupper er fjerdeklassinger, videregående skoler, voksenopplæringene i Oslo og egne ansatte. I opplæringen snakker vi om bærekraft, sirkulær økonomi, avfallshierarki og eget tjenestetilbud tilpasset målgruppenes nivå og forutsetninger. Hva er viktigheten av tidlig læring og hva er effekten etter flere år med innsats for kunnskaps- og kompetansebygging.


Miljø

Hvordan jobber vi for klima og miljø? Hva er de viktigste problemstillingene og utfordringene knyttet til dette og hvordan bidrar bransjen og næringsliv helt konkret til å nå bærekraftsmålene?

Foredragsholdere:

 • Fortum Oslo Varme, Jannicke Gerner Bjerkaas, Direktør karbonfangstprosjektet


Marked

Markedsdelen handler om økonomi, innovasjon og digitalisering. Hva er hovedutfordringene? Hvordan styrker vi markedet for resirkulerte råvarer, hvordan endrer vi forretningsmodeller slik at sirkulærøkonomi blir prioritet for økonomisk vekst? Bransjen og næringsliv vil legge frem konkrete eksempler på hva som er utfordrende og hvilke muligheter som ligger til rådighet.

Foredragsholdere:

 • FJONG, Hanne Elisabeth Høiesen
 • PWC, Hanne Christensen Lystad:
  Hvordan kan man bruke anskaffelser for å få til innovasjon og bærekraftige løsninger? For å få til de gode løsningene må offentlig og privat sektor jobbe sammen. Hanne vil gi en kjapp innføring i nyttig anskaffelsesmetodikk og inspirere med konkrete prosjekter, for eksempel knyttet til miljøvennlige materialer og mindre plastbruk.
 • Coop Danmark, Malene Teller Blume:
  Forhandlerkjeden Coop Danmark har mer enn 100 krav til egne varemerker, som går ut over lovgivningen. Det har alltid vært et sentralt tema for Coop å fortsette å forby stoffer som de anser som nødvendig. De har i mer enn 150 år gått forbi lovgivningen og forbudt spesielt problematiske stoffer i varene sine, særlig hormonforstyrrende. De jobber med å gjøre vitenskapen mer forståelig og samtidig stille de riktige kravene og få kunnskap om at det du velger fra hyllen kan gjøre en forskjell for helsen og miljøet. Hvorfor tror Coop at lovgivningen ikke er tilstrekkelig for å beskytter kundene? Myndighetene og EU gjør mye, men det er områder der Coop mener at lovgivningen er for treg og bør forbedres. Dette skal Malene fortelle mer om 19. juni.


Program blir oppdatert kontinuerlig

14.30–14.50

Benstrekk

14.50–16.30

Nordiske refleksjoner og avslutning i plenum

Foredragsholder: Ole Morten Petersen Direktør, DAKOFA

18.00–20.00

Aperitif i EXPO

20.00–02.0010.00–14.00

På Årskonferansen samles 1000 mennesker fra bransjen og relevant næringsliv for å diskutere aktuelle tema, dele kunnskap og bli inspirert.  Hovedgrunnen til deltakelse er nettverksbygging og samtaler med andre mennesker som er opptatt med det samme. 

Derfor har vi i 2019 dedikert torsdagen til en egen samarbeidsdag fra 10 - 14.

Her vil det arrangeres workshops og relevante møter mellom bransjen og annet næringsliv.

Om du har et interessant tema du ønsker å ta opp, eller et forslag til en workshop eller et samarbeidsmøte med Avfall Norge eller andre relevante aktører som kan være på konferansen ta kontakt med silje@avfallnorge.no

Informasjon om konkrete møter og workshops kommer, men du kan melde din interesse i påmeldingen.