Lukk søk

Program 2019

Tirsdag 18. juni
Onsdag 19. juni
Torsdag 20. juni

09.30–12.00

Vi starter dagen med å arrangere medlemsmøter og generalforsamling frem til 1130.

Lunsj for alle deltakere på medlemsmøte og generalforsamling er 1130 - 1230.

Registrering for konferansen gjøres før plenumstart kl. 1300.

Møterom kommer.

12.00–13.00

Felles velkomstlunsj i EXPO

13.00–16.00

Foredragsholder: Atle Hamar, Statssekretær, Klima- og miljødepartementet | Anna Kirah, Designantropolog og psykolog, Key note | Gina Gylver, Tidligere leder av Oslo Natur og ungdom, aktivist, protagonist i den aktuelle TV2-serien "Generasjon Z", | Bård Vegar Solhjell, Generalsekretær, WWF | Raymond Johansen (Ap), Byrådsleder, Oslo kommune | Karin Greve-Isdahl, EVP Sustainability, Communications and Public Affairs, Storebrand | Ståle Nistov Daglig leder, Franzefoss Gjenvinning

For å få til en Sirkulær økonomi må det eksistere et samspill mellom menneskene, miljøet og markedet. Vi må skape en trippeleffekt. Sammen må vi bygge kompetanse og skape en felles forståelse som sammenfaller med verdensutviklingen og som bidrar til adferdsendring. Miljø og levevilkår legger grunnlaget for utviklingsbehov. Markedsøkonomi, politikk og innovasjon er drivere i dette, og dermed nødvendig for å få til de endringene for å ha en fullstendig sirkulær økonomi.

Bransjen er sentral i den sirkulære økonomien og skal bidra med sin kunnskap til hele den sirkulære verdikjeden, alt vi gjør påvirker trippeleffekten og den påvirker oss.

Denne delen tar for seg de overordnede spørsmålene i et politisk, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I tillegg vil vi høre fra Oslo som i 2019 er Europeisk Miljøhovedstad.

 • Avfall Norge, Adm.dir Nancy Strand ønsker velkommen
 • Klima- og miljødepartementet, Statssekretær Atle Hamar
  Hamar vil fortelle om status på arbeidet med sirkulær økonomi og økt materialgjenvinning
 • WWF, Generalsekretær Bård Vegar Solhjell
  Hva er status på miljøarbeidet i Norge og hvordan vil den nye klimarapporten sette ny kurs for å nå bærekraftmålene?
 • Byråd Oslo, Raymond Johansen
  Oslo er Europeisk Miljøhovedstad. Hvordan påvirker denne tittelen Oslo som en bærekraftig by og Norge som bærekraftig land?
 • Storebrand, Karin Greve-Isdahl
  Hvorfor er det viktig å investere i bærekraftige forretningsmodeller og hvordan jobber en bank med sirkulærøkonomi?
 • Key note: Anna Kirah, designantropolog og psykolog
  Den røde tråden i Annas arbeid er en menneske-sentrisk tilnærming til innovasjon, tjenestedesign, ledelse og organisatorisk endring.
 • Samtale: Synergien mellom Mennesker, miljø, marked - trippeleffekten for en Sirkulær økonomi. Deltakere: Ståle Nistov, (Daglig leder Franzefoss Gjenvinning), Erik Osmundsen, Adm.dir, Norsk Gjenvinning). Flere annonseres snart.
  Samtalen ledes av adm.dir Avfall Norge Nancy Stand og Gina Gylver (tidl. leder Natur og ungdom)

16.30–18.30

EXPO

19.30–23.30

Minglemiddag

08.30–09.30

Tilbring morgenen med utstillerne før plenum starter kl. 1030


09.30–11.00

Foredragsholder: Birgit M. Liodden, Direktør for Bærekraft, havrom og kommunikasjon, Oslo Business Region | Ingrid Staveland Reppe, Student, NMBU | Raymond Bjøntegård, Student, NMBU | Ernes Cereku Student, NMBU

Hvorfor er gundere og innovasjon viktig for en bærekraftig fremtid? Engasjerte Birgit Liodden fra Oslo Business Region som skal fortelle oss mer om dette.

Birgit etterfølges av noen grupper studenter som skal pitche sin ide på scenen knyttet til fremtidens innsamlingsløsninger, og dere bestemmer hvem som stikker av med beste konsept!

Les mer om Bærekraft i Storebrand
Les mer om Oslo Business Region her
Les om fjorårets REdu Ideaton-konkurranse

11.00–12.30

EXPO - lunsj

12.30–13.30

Foredragsholder: Eléonore Maitre-Ekern, Forsker, Universitetet i Oslo | Mona Nilsen, Seniorrådgiver, Østfoldforskning | Morten Kramer Nielsen, Kommunikationschef, ARC amager ressourse center | Carl Hartmann, Adm.dir, NOAH | Malene Teller Blume, Kvalitetssjef, Coop Danmark | Bente Sørum, Direktør marked og kommunikasjon, Ragn-Sells AS | Dr. Ragni Fjellgaard Mikalsen Research Scientist, RISE Fire Research AS

DEL I: PARALLELLER 1.MENNESKER 2.MILJØ 3. MARKED
Alle parallellene består av flere korte foredrag på 10-12 minutter.

MENNESKER

Å få med seg menneskene er sentralt for å klare å endre samfunnet mot en sirkulær fremtid. Enten det er holdnings- og adferdendringer hos forbrukere eller endre organisasjonskultur mot en grønnere økonomi. Samtidig må vi bygge og få inn ny kompetanse og samarbeide på tvers av bransje og næringsliv. Hva med omgivelsene? Hvordan oppfatter omverdenen oss, og hvilke forventninger har de?

Foredragsholdere:

 • UiO, Elonore Maitre-Ekern, Forsker i Sirkulærøkonomi
  Enabling sustainable consumption: a legal perspective (Å muliggjøre bærekraftig forbruk: et juridisk perspektiv (foredraget er på engelsk)
 • Østfoldforskning, Mona Nilsen, Seniorrådgiver
  Kan "nudging" påvirke framtiden? Mona vil nevne hovedprinsippene i nudging, gi gode eksempler og fortelle om Nudging som en del av en større kommunikasjonssinnsats
 • ARC, Amager ressourse center, Morten Kramer Nielsen, Kommunikationschef
  NIMBY er et meget aktuelt tema for bransjen. Hva skjer med innbyggerreaksjoner og holdninger når man gjør om et forbrenningsanlegg til en skiattraksjon? Vi får besøk fra Amager ressourse center i København, som skal dele sin ferske erfaring rundt prosjektet Amager bakke. Les mer
 • Ikke annonsert
 • Ikke annonsert


MILJØ

Hvordan jobber vi for klima og miljø og hvordan jobber vi med HMS og sikkerhet, særlig knyttet til Brann? Hva er de viktigste problemstillingene og utfordringene knyttet til dette og hvordan bidrar bransjen og næringsliv helt konkret til å nå bærekraftsmålene?

Foredragsholdere:

 • NOAH, Carl Hartmann, Administrerende direktør
  Er økte farlig avfallsmengder et problem eller en mulighet?
  Hva skal vi oppnå med gjenvinning? NOAH vil fortelle mer om sitt utviklingsarbeid med nye løsninger.
 • RISE Fire Research AS, Dr. Ragni Fjellgaard Mikalsen
  Miljøperspektiv på branner i avfallsanlegg
 • Ikke annonsert
 • Ikke annonsert
 • Ikke annonsert


MARKED

Markedsdelen handler om økonomi, innovasjon og digitalisering. Hva er hovedutfordringene? Hvordan styrker vi markedet for resirulerte råvarer, hvordan endrer vi våre forretningsmodeller slik at sirkulærøkonomi blir prioritet blant produsenter og på den politiske agendaen? Bransjen og næringsliv vil legge frem konkrete eksempler på hva som er utfordrende og hvilke muligheter som ligger til rådighet.

Foredragsholdere:

 • Coop Danmark, Malene Teller Blume:
  Forhandlerkjeden Coop Danmark har mer enn 100 krav til egne varemerker. I mer enn 150 år har de gått forbi lovgivningen og forbudt spesielt problematiske stoffer i varene sine, særlig hormonforstyrrende. De jobber med å gjøre vitenskapen mer forståelig og samtidig stille de riktige kravene og få kunnskap om at det du velger fra hyllen kan gjøre en forskjell for helsen og miljøet. Hvorfor mener Coop at lovgivningen ikke er tilstrekkelig for å beskytter kundene? Myndighetene og EU gjør mye, men det er områder der Coop mener at lovgivningen er for treg og bør forbedres. Dette skal Malene fortelle mer om 19. juni.
 • Ragn-Sells, Bente Sørum, Direktør marked og kommunikasjon
 • Ikke annonsert
 • Ikke annonsert
 • Ikke annonsert


Program blir oppdatert kontinuerlig

13.30–14.30

EXPO - tour

14.30–15.30

Foredragsholder: Linda Thorsteinsen, Informasjonsrådgiver, Oslo kommune Renovasjonsetaten, SirkuLÆR | Elisabeth A. Helle, Avdelingsleder kunde og innsamling, Avfall Sør | Hanne Christensen Lystad, Manager, PWC | Jannicke Gerner Bjerkaas, Direktør karbonfangstprosjektet, Fortum Oslo Varme | Thomas Hartnik, Forretningsutvikler, Lindum | Marit Dolmen, Manager Process Development R&D, Elkem | Steinar Wasmuth, CEO/Grunder, Bioretur | Hanne Elisabeth Høiesen, Bærekraftsjef, FJONG | Elisabeth Johnsen Lending Manager, FJONG

DEL II: PARALLELLER 1.MENNESKER 2.MILJØ 3. MARKED

MENNESKER

Foredragsholdere:

 • Oslo Renovasjonsetaten, SirkuLÆR, Linda Thorsteinsen
  SirkuLÆR er Oslo kommune Renovasjonsetatens opplæringstilbud innenfor kretsløpsbasert avfallshåndtering, ombruk og avfallsreduksjon. Hovedmålgrupper er fjerdeklassinger, videregående skoler, voksenopplæringene i Oslo og egne ansatte. I opplæringen snakker vi om bærekraft, sirkulær økonomi, avfallshierarki og eget tjenestetilbud tilpasset målgruppenes nivå og forutsetninger. Hva er viktigheten av tidlig læring og hva er effekten etter flere år med innsats for kunnskaps- og kompetansebygging.
 • Avfall Sør, Elisabeth Helle
  Hva er verdien av ung kompetanse? Hva får virksomheten eller bransjen igjen for ansette en nyutdannet midlertidig eller i etablerte stillinger? Flere i bransjen har gode erfaring med REdu sine summer interns, Avfall Sør forteller om sine erfaringer og hva de fikk igjen for å investere tid og ressurser til dette.
 • Mataktivist og forfatter, Thomas Horne
  Foredraget tar utgangspunkt i boken; «Kunsten å ikke kaste mat», som i stor grad har vært svært delaktig i å sette matsvinn-problematikken på dagsordenen i media og blant folk flest.
 • Ikke annonsert
 • Ikke annonsert


MILJØ

Foredragsholdere:

 • Fortum Oslo Varme, Jannicke Gerner Bjerkaas, Direktør karbonfangstprosjektet
 • Lindum & Elkem, Thomas Hartnik & Marit Dolven
  Biokull – et viktig klimatiltak og et attraktiv produkt for industri og landbruk
 • Bioretur, Steinar Wasmuth
  Fiskeslam - et problem eller en ressurs?
 • Ikke annonsert
 • Ikke annonsert


MARKED

Foredragsholdere:

 • FJONG, Hanne Elisabeth Høiesen & Elisabeth Johnsen
  FJONG er en digital plattform som gjør det enklere å leie og dele antrekk. FJONG opplever stor vekst og har 149 kvinner som aksjonærer. I mai satte trolig FJONG Norges-rekord i både folkefinansiering og kvinneandel
 • PWC, Hanne Christensen Lystad:
  Hvordan kan man bruke anskaffelser for å få til innovasjon og bærekraftige løsninger? For å få til de gode løsningene må offentlig og privat sektor jobbe sammen. Hanne vil gi en kjapp innføring i nyttig anskaffelsesmetodikk og inspirere med konkrete prosjekter, for eksempel knyttet til miljøvennlige materialer og mindre plastbruk.
 • Ikke annonsert
 • Ikke annonsert
 • Ikke annonsert


Program blir oppdatert kontinuerlig

15.30–15.50

Benstrekk

15.50–17.00

Nordiske refleksjoner og avslutning i plenum

Foredragsholder: Ole Morten Petersen, Direktør, DAKOFA | Jenny Sahlin, Partner & Senior Consultant Waste Management, Profu | Jukka Heikkilä, Managing Director, Southwest Finland Waste Management Ltd | Ali Harlin Research Professor, VTT Technical Research Centre of Finland

17.00–18.00

Egentid

18.00–20.00

Aperitif i EXPO

20.00–02.00

Foredragsholder: Else Kåss Furuset Toastmaster festmiddag,



10.00–15.00

På Årskonferansen samles 1000 mennesker fra bransjen og relevant næringsliv for å diskutere aktuelle tema, dele kunnskap og bli inspirert. Hovedgrunnen til deltakelse er nettverksbygging og samtaler med andre mennesker som er opptatt med det samme. Derfor har vi i 2019 dedikert torsdagen til en egen samarbeidsdag. Her vil det arrangeres workshops og relevante møter mellom bransjen og annet næringsliv.

Vi åpner veldig snart for egen påmelding - deltakere som allerede er påmeldt får førsterett og egen mail. Det er noe begrenset med plasser på de enkelte sesjonene. Sesjonene består av noen presentasjoner og en lenger diskusjonsdel. Dere må velge en av parallellene før og etter lunsj.

Her er temaene (noen endringer kan forekomme):

Del 1 10 - 12:

Paralleller:
Møte 1 kl.10 - 12: Bransjens omdømme
Innhold kommer
Møte 2 kl. 10 - 12: Innovasjon
Innhold kommer

12 - 13: Felles lunsj

Del 2: 13 - 15:

Paralleller:
Møte 3 kl 13 - 15: Avfall Norges Handlingsplan 2020
Avfall Norge presenterer planer for 2020 inkludert planer for faggrupper og nettverk. Sesjonen inkluderer en felles diskusjon om mulig samarbeid.

Møte 4 kl. 13 - 15: Nordisk samarbeid - tekstiler
Møte er i samarbeid med Finland, og foregår på engelsk. Hensikten er å dele erfaringer på arbeid med tekstiler og se på mulig samarbeid fremover.

Topics:
1. End-of-life-textile: post consumer textile waste refining in Finland and similarities in Norway. What is important to focus on going forward, how can we collaborate?

2. Nordic report on textiles - what is the status and what should be the content?


Informasjon om konkrete møter og workshops kommer, men du kan melde din interesse i påmeldingen.

NB: Det er ikke EXPO denne dagen.