Lukk søk

Foredragsholdere 2018

Nancy Strand

Administrerende direktør, Avfall Norge

Stortingsrepresentant (H), Oslo, Fungerende fraksjonsleder for Høyre i Stortingets energi- og miljøkomité

Stefan har de siste årene vært en av Høyres viktigste politikkutviklere, først som leder av programutvalg for Ny sjanse, som ledet frem til en rekke politikkendringer i Høyres arbeids- og velferdspolitikk i stortingsvalgprogrammet 2017-2021. Og deretter som leder av programutvalg for Grønn omstilling, som skal danne grunnlag for partiets politikk innenfor klima, miljø og grønn konkurransekraft - både underveis i denne stortingsperioden og inn mot programbehandlingen i 2021. På Høyres landsmøte i 2018 bidro dette utvalget til å vedta en omfattende uttalelse, som dreier partiets klima- og miljøpolitikk på sentrale områder – blant annet med et eget kapittel om plastforurensning. Stefan sitter i dag i energi- og miljøkomiteen, hvor han for tiden fungerer som Høyres fraksjonsleder. Han var saksordfører for komiteens behandling av klimameldingen, som ble ferdigbehandlet i april 2018. I tillegg til å få og ta lederansvar for politikkutvikling, er Stefan også kjent som en av partiets beste retorikere. Stilen varierer fra det gjennomført saklige, med god beherskelse av ordbruk og tonefall, til det spontane, viltre og humoristiske - som dog alltid er grundig planlagt. CV Stortingsrepresentant fra Oslo siden 2013. Er i dag Høyres fungerende fraksjonsleder i Stortingets energi- og miljøkomité, hvor han har sittet siden stortingsvalget i 2017. Leder politikkutviklingsutvalg for Grønn omstilling i Høyre, som jobber med forslag som skal ende opp i kommende Høyre-programmer. Var saksordfører i energi- og miljøkomiteens arbeid med Klimastrategi 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid (Meld. St. 40 (2016 – 2017)), som ble behandlet ferdig i Stortinget i slutten av april 2018. Var i perioden 2013 - 2017 medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Ledet i perioden 2013 - 2017 Høyres programutvalg for Ny sjanse (sosial- arbeids- og velferdspolitikk), som fremmet forslag til Høyres program (og fikk det meste vedtatt). Var medlem av Oslo bystyre i perioden 2011 - 2015 (innvilget permisjon etter Stortingsvalget i 2013).

Investor, Gründer og President, Tecknorocks og Polyteknisk forening

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor, med doktorgrad fra Oxford University. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Se presentasjonsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=bprPkAQLrlw&feature=youtu.be

Vanya Veras

Generalsekretær, Municipal Waste Europe

Vanya Veras har mer enn 15 års erfaring med avfalls- og gjenvinningspolitikk, -regulering og -systemer. Hun har vært generalsekretær i Municipal Waste Europe siden 2012.

Henrik Lystad

Fagsjef, Avfall Norge

Kjell Øyvind Pedersen

Administrerende direktør, IVAR IKS

Arne Myhrvold

Chief Engineer Sustainability & Oil Spill Preparedness, Equinor

Erik Osmundsen

Konsernsjef, Norsk Gjenvinning Group

Susanne M. Nævermo-Sand

Sustainability Manager, Celsa Nordic

Cathrine Barth

Co-Founder, Circular Norway

Thina Margrethe Saltvedt (Ph.D.)

Senior Advisor, Nordea - Sustainable Finance Norway

Dominic Hogg PhD

Founder and Chairman, Eunomia Research & Consulting

Bjørg Tysdal Moe​

Varaordfører, Stavanger kommune

Ellen Behrens

Vice President Corporate Responsibility, ORKLA ASA

Bård Bringsrud Svensen

Sustainability Innovation Manager, Orkla ASA

Daglig leder, Invertapro

Invertapro (www.invertapro.com) Selskapets visjon er kortreist, bærekraftig og automatisert Insektproteinproduksjon. Første bedrift på markedet med norskprodusert insektprodukt for humant konsum. Fremover ønsker selskapet å skalere produksjon ved å bygge en automatisert insektfabrikk som kan levere insektprotein til oppdrett og pet-food markedene med innsatsfaktorer basert på organiske sidestrømmer og restråstoff.

Student, NTNU

Vi er Ellie Johansen og Ingeborg Hollekim Bringslid, er 24 år og studerer en toåring master i marinbiologi ved NTNU i Trondheim. Som biologistudenter er vi svært miljøbevisste og opptatt av utfordringer knyttet til gjenvinning og bærekraftig ressursutnyttelse, det falt seg derfor naturlig for oss å delta på en innovasjonskonkurranse knyttet til industriell bærekraft. Dette har vært en fantastisk opplevelse. Gjennom prosessen har det vært givende å bli utfordret på områder vi har lite erfaring med fra før, som økonomi og markedsføring. Prosjektet vårt baserer seg på utnyttelse av tare for en bærekraftig fremtid. Selv om gode tilbakemeldinger i hver runde har hjulpet med å utvikle ideen, har vi likevel behov for å øke kompetansen vår, samt finne samarbeidspartnere for å kunne realisere prosjektet. Vi mener avfalls- og gjenvinningsbransjen vil være en viktig brikke for å sikre bærekraftige og helhetlige løsninger på de utfordringene vi ser i dag. Vi ønsker å bidra med nyskapning, som samfunnet kan dra nytte av. Ønsker du å høre mer om vår ide? Møt oss på Avfall Norges årskonferanse i Stavanger i juni.

Student, NTNU

Vi er Ellie Johansen og Ingeborg Hollekim Bringslid, er 24 år og studerer en toåring master i marinbiologi ved NTNU i Trondheim. Som biologistudenter er vi svært miljøbevisste og opptatt av utfordringer knyttet til gjenvinning og bærekraftig ressursutnyttelse, det falt seg derfor naturlig for oss å delta på en innovasjonskonkurranse knyttet til industriell bærekraft. Dette har vært en fantastisk opplevelse. Gjennom prosessen har det vært givende å bli utfordret på områder vi har lite erfaring med fra før, som økonomi og markedsføring. Prosjektet vårt baserer seg på utnyttelse av tare for en bærekraftig fremtid. Selv om gode tilbakemeldinger i hver runde har hjulpet med å utvikle ideen, har vi likevel behov for å øke kompetansen vår, samt finne samarbeidspartnere for å kunne realisere prosjektet. Vi mener avfalls- og gjenvinningsbransjen vil være en viktig brikke for å sikre bærekraftige og helhetlige løsninger på de utfordringene vi ser i dag. Vi ønsker å bidra med nyskapning, som samfunnet kan dra nytte av. Ønsker du å høre mer om vår ide? Møt oss på Avfall Norges årskonferanse i Stavanger i juni.

Tor Prøytz

Prosjektleder, Norsk senter for sirkulærøkonomi, NSSØ

Thomas Mørch

Innovasjonssjef, Norsk Gjenvinning

Gunhild Solberg

Kommunikasjons- og markedssjef, Sirkel Glass AS

Anders Lennartson

Sustainability Manager, IKEA Norway

Eirik Wærner

Miljørådgiver, Mulitikonsult

Partner, ECOMaterials

ECO Materials visjon er å erstatte linjeøkonomi med sirkulær økonomi innenfor plateproduksjon. Skape et bærekraftig kretsløp innenfor plateproduksjon til byggebransjen og møbelindustrien. Erstatte dagens produksjon som gjennomføres med jomfruelig treverk, med resirkulert treverk fra avfall- og gjenvinningsbransjen.

Hege Rooth Olbergsveen

Miljøråd, EU-delegasjonen

Professor i historie, Universitetet i Agder

Leder av forskningsnettverket Deadly Dreams - The cultural history of poison 1850-2020.

Anja Bakken Riise

Leder, Framtiden i våre hender

Randi Flesland

Direktør, Forbrukerrådet

Victoria Hauk

Head of marketing, Tise

Head of Product Development, VISMA Consulting AS

"Stadig flere sektorer og virksomheter kaster seg på IT-bølgen og går i gang med prosjekter for å realisere potensialet som ligger i dagens teknologi. Renovasjonsetaten (REN) ruller i disse dager ut en adgangskontroll-løsning på sine gjenbruksstasjoner. Siden gjenbruksstasjonene i utgangspunktet er tiltenkt innbyggere i Oslo Kommune oppstår det hyppig ubehagelige situasjoner når uvedkommende må avvises. Gjennom å innføre automatisert systemstøtte for adgangskontroll vil Renovasjonsetaten redusere konfliktnivået mellom besøkende og kontrollører som har utartet seg til å bli et HMS problem. Visma Consulting leverer løsningen som omfatter innbyggerportal, minside og fysiske bommer med scannere for adgangsbevis. Visma Consulting har lang erfaring med digitalisering av offentlig og privat sektor og særlig hatt et fokus på å effektivsere arbeidsprosesser og forbedre brukeropplevelsen. Vi ønsker å dele erfaringer fra flere større digitaliseringsprosjekter for et innblikk i hva som skal til for å lykkes med digitaliseringsprosjekter."​

Director Customer Success, Cognite

Petter jobber som Director of Customer Success i Cognite, et teknologiselskap som har utviklet en dataplattform og tilhørende applikasjoner som muliggjør rask skalering av digitaliseringsinitiativer i utstyrsintensive bransjer, som olje og gass, maritim sektor, produksjon og også gjenvinning. Han har ansvaret for å drive transformasjonsprosesser i forbindelse med implementering av Cognites produkter ute hos selskapets kunder. Petter har tidligere erfaring fra oljebransjen og fra utvikling av maskinlæring i egen oppstart. Han studerte sivilingeniør på NTNU, studieretning elektronikk og senere Entreprenørskolen ved NTNU.

Jens W. Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Leder Bærekraft, TINE

Bjørn har jobbet i TINE siden 2010 og har i dag ansvar for bærekraft i TINE. Utdannelse: 4 år ved Handelsakademiet i Oslo (nå BI) Har tidligere jobbet i Storebrand Kapitalforvaltning (ansvar for forvaltning av midlene til forsikringskunden innen norske aksjer) og Norges Røde Kors (Markedsavdelingen)

Rådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Utdanning: Statsviter (UiO, London School of Economics og SciencesPo Paris) Sarah jobber som rådgiver i team grønne anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Hun utvikler for tiden miljøkriteriesett for avfallsinnsamling og IKT. Sarah har jobbet med langsiktig planlegging av jernbanetransport og offentlige anskaffelser i Jernbanedirektoratet og Jernbaneverket. Tidligere har hun vært forsknings- og prosjektassistent i Fafo og Rambøll Management Consulting og praktikant ved den norske ambassaden Paris.

Helge Brattebø

Professor og direktør for NTNU Bærekraft, NTNU

Idun Lyngstad

Seniorrådgiver, Forskningsrådet

Tor Mühlbradt

Spesialrådiver, Bærekraftsdivisjonen, Innovasjon Norge

Ole Jan Myhre

Prosjektleder, FuturePack

Environmental manager, Elopak

Marianne har jobbet i Elopak i nesten 12 år, og jobber med implementering av Elopaks miljøstrategi globalt, med hovedvekt på fornybare råmaterialer og produktenes miljøpåvirkning.

Jan Brunborg

Markedsjef, Tommen Gram