Lukk søk

Foredragsholdere 2020

Forsker og direktør "Grønn vekst", BI

Sesjon 17. juni: Plenum

https://www.bi.no/om-bi/ansatte/institutt-for-rettsvitenskap-og-styring/per-espen-stoknes/

Daglig leder, Vestre

Sesjon 17. juni: Plenum

Jan Christian Vestre er daglig leder i familiebedriften Vestre, en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bymøbler. Vestre samarbeider med et trettitalls møbel- og industridesignere og har mottatt en lang rekke designutmerkelser. Selskapet har all sin produksjon i Skandinavia, basert på fornybar energi og kortreise og miljøvennlige materialer. Jan Christian er opptatt av at næringslivet må bidra til å realisere FNs bærekraftsmål, og at Norge har alle forutsetninger for å bli en grønn industristormakt. Jan Christian er utdannet jurist og har tidligere jobbet som politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet og på Stortinget.

Fabrikksjef, Norsk Gjenvinning

Parallell 17. juni: Digitalisering som suksessfaktor for materialgjenvinning

Adis Cengic i Norsk Gjenvinning brenner for å realisere potensialet i mennesker og prosesser på en bærekraftig måte. «Å tenke heile verdikjeden i einkvar produkt og prosess er kanskje den viktigaste forutsettningen for å lykkes med sirkulær økonomi. Digitalisering er det i universale språket som får alle ledd i ein verdikjede til å snakke saman og optimalisere prosessene ift kvarandre» Adis Cengic jobber som fabrikksjef og produksjonssystem-ansvarlig hos Norsk Gjenvinning. Han har fagbrev i elektronikk, er utdannet datatekniker fra Bergen Tekniske Fagskole, Brannkonstabel fra Norges Brannskole og har en ingeniørgrad fra universitet Glamorgan i Wales. Adis er lidenskapelig opptatt av å utnytte ressurser og teknologi optimalt, og er opptatt av å bygge vinnerteam som sammen skaper 100% god stemning.

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

Sesjon 18. juni: Utvikling og innovasjon

Hildegunn Iversen

Daglig leder, LOOP

Sesjon 18. juni: Utvikling og innovasjon

Recearch professor, Oslo Metropolitan university

Parallell 18. juni: Design for sirkulærøkonomi

Ingun er spesielt opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær (hentet fra Oslo Met sine sider)

Ellen Behrens

Direktør Bærekraft, ORKLA ASA

Parallell 18. juni: Design for sirkulærøkonomi

Fagansvarlig økodesign, Grønt Punkt Norge og Oslo Met

Parallell 18. juni: Design for sirkulærøkonomi

Johannes er utdannet produktdesigner, har doktorgrad i Design for Bærekraftig Adferd, som handler om hvordan man designer produkter og systemer for å påvirke hvordan de brukes. Han jjobber i dag som fagansvarlig for økodesign hos Grønt Punkt Norge, og er førsteamanuensis ved institutt for produktdesign ved OsloMet. Som respons til at det å optimalisere plastemballasje for materialgjenvinning er så komplekst at det ikke egner seg for faktaark og veiledere, har Grønt Punkt utviklet en interaktiv kalkulator, hvor emballasjedesigneren kan fylle inn detaljene for emballasjen og få vite hvordan de ulike valgene påvirker gjenvinnbarheten. Denne har vært så vellykket, at de nå holder på med et mer fleksibelt verktøy, som vil inkludere alle emballasjematerialer og emballasjedesign. De satser på å lansere denne før utgangen av juni, fritt tilgjengelig for alle deres medlemmer.

Kommunikasjonssjef, Norsk nukleær dekommisjonering

Parallell 18. juni: Hvordan muliggjøre kvalitetsgjenvinning og ivareta det ingen vil ha?

Norsk nukleær dekommisjonering rydder opp etter Norges atomvirksomhet og har et viktig samfunnsoppdrag hvor nettopp avfallsbehandling i mange fasetter, står i sentrum. Ved å skille ut og deponere alt radioaktivt avfall fra dagens atomanlegg skal vi levere tilbake rene arealer til samfunnet som kan brukes på nytt til valgfritt formål.