Lukk søk
Reduser avfallet - viderefør råvarene - benytt ressursene - forbedre og skap nye produkter og velfungerende markeder. "Industriell bærekraft" er en viktig forutsetning for å lykkes med en sirkulær økonomi.

I Norge skaper selskaper i både offentlig og privat sektor industriell bærekraft gjennom å utnytte ressursene i avfallet til ny verdiskapning og økt konkurransekraft for norsk industri, på en trygg og miljømessig måte.

Bransjen leverer samfunnskritiske tjenester på en lønnsom måte både for samfunnet og menneskene som bor her. Å resirkulere ressurser er også både positivt og kritisk for klima, miljø, teknologiutvikling og helse. Råvarer i viktige teknologiske produkter er uerstattelige for videre utvikling, og kan være livsfarlige om de forsvinner ubehandlet i jorden.

Derfor er avfalls- og gjenvinningsbransjen i dag en vekstnæring i Norge. Innovasjon, teknologisk utvikling og digitalisering gjør at det stadig kommer nye måter å drive lønnsom industri basert på avfallsressurser eller å minske produksjonen av avfall. Interessen for bransjen hos de unge er derfor stigende, både innenfor yrkesutdanningene og innen høyere utdanning. Bransjen tilbyr trygge arbeidsplasser, med gode og ryddige arbeidsforhold.

Kort om Avfall Norges årskonferanse:

Hvert år samler Avfall Norge rundt 1000 mennesker til en tre dagers konferanse med fokus på å inspirere, dele viktig kunnskap og opprettholde og bygge nettverk. Vi tar for oss aktuelle tema og legger til rette for arrangementer til glede og nytte for deltakere og utstillere. 

I 2017 samlet vi designere, produsenter, handel, forbrukere og andre fra næringslivet sammen med bransjen og sentrale leverandører, 84 utstillere, med fokus på å skape en "Sirkulær fremtid". Se bilder og filmer på Facebook. Neste år dypdykker vi i temaet "Industriell bærekraft" - en viktig ramme for å lykkes med en Sirkulær økonomi. Bli med oss til Stavanger 5. - 7. juni 2018 du også! Påmelding her