Lukk søk
Fra avfall som et problem - til råvarer og ressurser - til business. Reduser avfallet, viderefør råvarene, benytt ressursene og skap nye markeder.

2018 - Industriell bærekraft

Tema for årskonferansen 2018 er Industriell bærekraft

Industriell bærekraft er en viktig forutsetning for å lykkes med en sirkulær økonomi. 

Vi må designe, produsere, forbruke og resirkulere varer og utvikle tjenester på en ny og smartere måte. Vi må samarbeide i å utnytte avfallets verdi. Avfall er råvarer, og råvarer er business. 

Vi ser fremveksten av industriell bærekraft i offentlig og privat sektor både i og utenfor bransjen. Ressursene i avfallet utnyttes til ny verdiskapning og økt konkurransekraft for norsk industri, på en trygg og miljømessig måte. Sirkulærøkonomien gir rom til å skape nye markeder og arbeidsplasser. 

Men det er fortsatt en vei å gå.

Industriell bærekraft handler om å sette de riktige resirkulerte råvarene i omløp og i mindre grad ta opp jomfruelige råvarer, og skape forretning av det. Det handler om å skape verdi på bunnlinjen og i arbeidsmarkedet. Industrien må være bærekraftig for økonomien, for klima og miljøet, og helse. 

Teknologi, innovasjon, kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelord.


Digitalisering som driver for industriell bærekraft!

Gründer og teknologiinvestor Silvija Seres mener vår bransje må ta en aktiv og entusiastisk rolle i å utnytte mulighetene som den fjerde industrielle revolusjonen skaper. Hun ber oss tenke igjennom hvordan dette møter vår bransje gjennom tre strategiske krefter: 

1. Å gjøre det samme, bare på nye måter (effektivisering)
2. Å gjøre nye ting i nye markeder
3. Samfunnstransformasjon (selvkjørende biler)

Se hele videoen på 2.30 minutter hvor hun beskriver mer og møt henne 5. juni i Stavanger!

Våre løsninger kan svare på globale behov

Verden har behov for nye avfallsløsninger - dette kan Norge og Norden bidra med i et sirkulært perspektiv. 

I Stavanger vil vi legge frem ulike eksempler og beste praksis på sirkulærøkonomi og industriell bærekraft. I tillegg vil vi ta for oss fremtidens muligheter for ulike måter å håndtere og levere avfall på både i parallellinnlegg og ved hjelp av konferansens utstillere. Vi har mange gode erfaringer med sikker og nyskapende avfallsløsninger.  Dette er noe vi både kan og bør dele med det globale markedet. Her forteller Nancy Strand om sine erfaringer fra FN sin miljøforsamling i Nairobi.

Hovedsamarbeidspartner

I 15 år har Sirkel Glass (tidligere Syklus) vært en aktiv samarbeidspartner for Avfallskonferansen, nå Avfall Norges årskonferanse. Det er dermed en glede å annonsere at Sirkel Glass for sekstende gang er med som Hovedsamarbeidspartner og vil sammen med Avfall Norge, bidra til gjøre "Industriell bærekraft" til den beste konferansen hittils.

Avfall Norges årskonferanse:

Hvert år samler Avfall Norge rundt 1000 mennesker og over 80 utstillere til bransjens viktigste konferanse med fokus på å inspirere, dele kunnskap og nettverkverksbygging.

2017 - Sirkulær fremtid

I fjor samlet vi designere, produsenter, handel, forbrukere og andre fra næringslivet sammen med bransjen og sentrale leverandører, 84 utstillere, med fokus på å skape en sirkulær fremtid. 

Kontaktinformasjon

  • For overordnet informasjon om konferansen, sponsorat eller faglige innlegg kontakt prosjektleder Silje Marie Rosenlund i Avfall Norge: silje@avfallnorge.no
  • For praktisk informasjon om deltakere kontakt Anita Hessen hos eventleverandør GYRO: anita.hessen@gyro.no
  • For praktisk informasjon om utstillere kontakt Haagen Klette Lunde hos eventleverandør GYRO: haagen.klette.lunde@gyro.no