Lukk søk

Velkommen til The Qube og Clarion Hotel og Congress Oslo Airport!

Lurer du på hvem som kommer på konferansen?

Her kan du laste ned en oppdatert liste over påmeldte deltakere (excelfil)

(NB: Det kan være avvik i antall da deltakere har mulighet for å melde seg av listen grunnet GDPR)

Franzefoss er Gullpartner!

Franzefoss blir 100 år i 2019 og vil blant annet feire dette i forbindelse med årskonferansen. Dette gjør oss stolte.

Les mer om Franzefoss, årets lokale partnere og mulighet for å bli partner her.

Mennesker I Miljø I Marked

- Trippeleffekten for en sirkulær økonomi


For å få til en sirkulær økonomi må det eksistere et samspill mellom menneskene, miljøet og markedet. Vi må skape en trippeleffekt.

Bransjen er sentral i den sirkulære økonomien: For trygg og miljømessig ivaretakelse av viktige ressurser. For produksjon av resirkulerte råvarer og energi og etablering av nye markeder. For å lage enkle løsninger for mennesker.

Samtidig er vi avhengig av noen viktige elementer: Vi må bygge kompetanse og samarbeide med andre om å skape en felles forståelse som bidrar til adferdsendring. Vi blir styrt av bærekraftsmålene, markedet og samfunnets behov for å endre infrastruktur. Innovativ teknologi er drivere i dette. Å gripe om alt dette er nødvendig for å få til de endringene som skal til for en vellykket sirkulær økonomi.

Derfor har vi i år temaet: Mennesker, miljø, marked.

Alt avhenger av menneskene som skal gjennomføre dette og alt handler om samarbeid, så hvordan sikrer vi trippeleffekten for en sirkulærøkonomi?

Årskonferansen 2019 blir en spennende konferanse!

Vi skal snakke om disse temaene overordnet og dypdykke i eksempler rundt utfordringer og muligheter i paralleller. Vi skal få innblikk i hva som skjer under Oslo Europeisk miljøhovedstad og vi skal diskutere Nordiske utfordringer og løsninger.

Vi gleder oss til å se deg og diskutere de tre viktigste temaene for å skape en bærekraftig sirkulær fremtid!

Avfall Norges årskonferanse:

Hvert år samler Avfall Norge rundt 1000 mennesker og over 80 utstillere til bransjens viktigste konferanse med fokus på å inspirere, dele kunnskap og nettverkverksbygging.

Kontaktinformasjon

  • For overordnet informasjon om konferansen, økonomisk samarbeid eller faglige innlegg kontakt prosjektleder Silje Marie Rosenlund i Avfall Norge: silje@avfallnorge.no
  • For praktisk informasjon om deltakere kontakt Anita Hessen hos eventleverandør GYRO: anita.hessen@gyro.no
  • For praktisk informasjon om utstillere kontakt Haagen Klette Lunde hos eventleverandør GYRO: haagen.klette.lunde@gyro.no

Tidligere konferanser:

2018 - Industriell bærekraft

Takk for en fantastisk årskonferanse i Stavanger.

Industriell bærekraft er en viktig forutsetning for å lykkes med en sirkulær økonomi.

Vi må designe, produsere, forbruke og resirkulere varer og utvikle tjenester på en ny og smartere måte. Vi må samarbeide i å utnytte avfallets verdi. Avfall er råvarer, og råvarer er business.

Vi ser fremveksten av industriell bærekraft i offentlig og privat sektor både i og utenfor bransjen. Ressursene i avfallet utnyttes til ny verdiskapning og økt konkurransekraft for norsk industri, på en trygg og miljømessig måte. Sirkulærøkonomien gir rom til å skape nye markeder og arbeidsplasser.

Men det er fortsatt en vei å gå.

Industriell bærekraft handler om å sette de riktige resirkulerte råvarene i omløp og i mindre grad ta opp jomfruelige råvarer, og skape forretning av det. Det handler om å skape verdi på bunnlinjen og i arbeidsmarkedet. Industrien må være bærekraftig for økonomien, for klima og miljøet, og helse.

Samarbeid, teknologi, innovasjon, kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelord.

2017 - Sirkulær fremtid

I 2017 samlet vi designere, produsenter, handel, forbrukere og andre fra næringslivet sammen med bransjen og sentrale leverandører, 84 utstillere, med fokus på å skape en sirkulær fremtid.