Lukk søk

Årsmøte og workshop Avfallsforsk

Årsmøte og workshop med Avfallsforsk på Kulturhuset i Oslo.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Velkommen til årsmøte og workshop med Avfallsforsk på Kulturhuset i Oslo.

Tema

  • Utvalgte FoU / innovasjonsprosjekter i bransjen presenteres
  • Handelens miljøfond
  • Nytt FoU-rammeprogram under Avfallsforsk?
  • Nytt fra Forskningsrådet
  • Klimasatsprogrammet - muligheter for avfallsforskning?

Program

10.00 - 11.00 Årsmøte i Avfallsforsk (for medlemmer)

11.00 - 14.00 Workshop, inkl enkel lunsj (gratis og åpent for alle)

Fullt program legges ut på denne siden.

Årsmøtepapirer sendes på epost til medlemmer i forkant av møtet. Lunsj og workshop er åpent for alle interesserte.

Fredag 27. april

10.00–11.00

Saksliste og papirer sendes ut i forkant.

11.00–11.10

Velkommen!

Foredragsholder: Nancy Strand Administrerende direktør, Avfall Norge

11.10–12.00

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk, Avfall Norge
- Utvalgte FoU / innovasjonsprosjekter i bransjen presenteres
- Studenter inviteres også til å presentere aktuelle masteroppgaver (mulighet også for utstilling av postere)

Ønsker du presentere ditt / deres prosjekt? (medlemmer i Avfallsforsk prioriteres)
Ta kontakt med jens.maage@avfallnorge.no / t 922 922 62

12.00–12.30

Enkel lunsj

12.30–12.50

Foredragsholder: Eirik Oland Adm. dir, Handelens Miljøfond

Hva er fondets mandat og oppgaver, som kan være relevant for Avfallsforsk?

12.50–13.10

Foredragsholder: Tormod Briseid Seniorforsker , Nibio

Styret i Avfallsforsk har foreslått at det etableres et nytt FoU- rammeprogram under Avfallsforsk, for å styrke den sirkulære økonomien, materialgjenvinning og ombruk, og redusere avfallsmengdene. Spesielt innen avfall på avveie og plastforsøpling er det behov for flere forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter.

13.10–13.30

Kaffepause

13.30–13.50

Nytt fra Forskningsrådet

Foredragsholder: Idun Lyngstad Seniorrådgiver, Forskningsrådet

13.50–14.00

Ved Rudolf Meissner, Fagansvarlig renovasjon IVAR IKS

Nancy Strand

Daglig leder i Avfall Norge, Avfall Norge

Jens Måge

Biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk, Avfall Norge

Eirik Oland

Adm. dir, Handelens Miljøfond

Tormod Briseid

Seniorforsker , Nibio

Idun Lyngstad

Seniorrådgiver, Forskningsrådet