Lukk søk

Prosjektoversikt 2020

Er du nysgjerrig på hvilke prosjekter du kan delta i? Her er en oversikt over prosjektene til Avfall Norge for 2020 og en beskrivelse av noen av prosjektene per april 2020.

Avfall Norges prosjektportefølje 2020:

30f05fa8-3e5a-46b4-99bb-3d3f2f4a5157.png

Her er er beskrivelser av noen av prosjektene Avfall Norge jobber med:

Slik kan Norge kildesortere
Kontakt: Mona.saether@avfallnorge.no
Ny merkeordning er lansert, nå fortsetter del 2 av arbeidet.
Fase 1 - del 2:

 • Presentere og tilrettelegge bruken av felles symboler for emballasje og matavfall
 • Videreutvikle flere felles symboler for gjenvinningsstasjoner og mottak


EU green deal og sirkulærøkonomi 2.0
Kontakt: Cecilie.lind@avfallnorge.no
Prosjektet inkluderer blant annet:

 • Deltagelse i Avfall Norges kvartalsvise EU-forum i 2020
 • Motta Avfall Norges månedlige EU-nyhetsbrev 2020
 • Få rabatt en deltager på Avfall Norges Brusselseminar 2020

Ønsker du eller din bedrift webinar om EU? Neste Webinar er 20. - 24. april.


Bio 2020
Kontakt: Cecilie.lind@avfallnorge.no
Biologiske avfallsressurser og sirkulær bioøkonomi er prioritert av medlemmene som en viktig del av Rethinking Waste. De som deltar i prosjektet er med å definere innholdet. Prosjektarbeidet har to viktige deler:

 • Fremme bruk av biologiske avfallsressurser og restråstoffer fra alle relevante næringer (f eks matavfall, slam, landbruk, havbruk)
 • Interessepolitisk arbeid som skal bidra til framtidsrettede rammevilkår for den sirkulære bioøkonomien


Tekstil 2020
Kontakt: Jens.maage@avfallnorge.no
EU har varslet offensive målsettinger for tekstiler i aksjonsplanen for Sirkulærøkonomi 2.0 og har besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025 og varsler egen handlingsplan. Hvilken konsekvens får dette for Norge? Hvordan kan vi unngå bruk og kast av tekstiler? Avfall Norge setter tekstil på dagorden og inviterer nå medlemmer til møte angående prosjektet 22. april. Målgruppen er innsamlere, kommuner, handel og industri.


Plast 2020
Kontakt:Roy.ulvang@avfallnorge.no
Det er forventet en felles forskrift om obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall i 2020. Plast er prioritert av medlemmene som en viktig del av Rethinking Waste. Medlemmene vil bli invitert etter påske til å gi konkrete innspill til et plast-prosjekt.


Virkemidler CCSU-Sirkulærøkonomi

Kontakt:Roy.ulvang@avfallnorge.no
Målsettingen i prosjektet er å påvirke rammesettere til å forstå og dermed plassere avgiftene slik at de påvirker utslippene. Nye forretningsmodeller for omsetning av fanget CO2 kan gi økt verdiskaping for avfallssektoren. Prosjektbeskrivelse vil bli klar etter påske.


REdu 2
Kontakt: Jens.maage@avfallnorge.no
Basert på gode resultater og tilbakemeldinger fra den første programperioden av REdu (2016-2020), så ønsker styringsgruppen og styret i Avfall Norge at REdu fortsetter som prosjekt i Avfall Norge fra 2021. Målet med REdu2 er:

 • Videreføre og forsterke satsingen
 • Gjøre det attraktivt for nye partnere å bli med
 • Jobbe videre med en mer permanent finansieringsmodell som i større grad får med hele bransjen


D
igitalisering av bransjen
Kontakt: Hakon.bratland@avfallnorge.no
Bli med å utvikle bransjen på digitalisering:

 • Bygg kompetanse og motivasjon i bransjen
 • Bidra til felles standardiseringsarbeid
 • Utvikle waste.community som felles delingsplattform
 • Utvikle felles informasjonsløsning/nasjonal chatbot
 • Dele kunnskap om digitalisering og sirkulærøkonomi


Savner du informasjon om et prosjekt? Send forespørsel til cecilie.lind@avfallnorge.no eller silje.rosenlund@avfallnorge.no

Kontakt oss

Cecilie Lind

Næringspolitisk direktør
Avfall Norge
Ansvar: Faglig og næringspolitisk ansvarlig. Samfunns- og pressekontakt
Telefon:  90110116

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemsverving - og oppfølging, Avfall Norges årskonferanse, Høstmøtet, kurs og seminarer.
Telefon:  47179706