Lukk søk

Materialgjevinning

Materialgjenvinning, også kjent som resirkulering, er å gjenvinne avfall slik at materialer eller stoff kan benyttes som resirkulerte råvarer. 

Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.

Sirkulær økonomi

Det er mye oppmerksomhet rundt avfallshåndteringens rolle i en bærekraftig, sirkulær økonomi. Målet med materialgjenvinning er at materialer og stoffer kan brukes om igjen i ny produksjon som resirkulerte råvarer. Dette sparer jordkloden for uttak av jomfruelige råvarer med de klima- og miljøbelastningene som følger dette.

En rekke miljøanalyser viser at materialgjenvinning av resirkulerte råvarer er bedre for miljøet i de fleste tilfeller enn for eksempel klimanytten fra energigjenvinning. 

Det er blant annet vist til at materialgjenvinning av 1 kg plast gir klima- og energibesparelser tilsvarende 2 kg olje. 

Ved produksjon av aluminium fra resirkulert råvare forbrukes kun 5 % av den energien som behøves for å produsere primæraluminium. 

Samfunnsnytten av materialgjenvinning forutsetter at avfallet har nødvendig kvalitet og renhet for at de resirkulerte råvarene skal holde den kvaliteten som industrien etterspør, og slik at ikke uønskede tilsetningsstoffer og miljøgifter går tilbake i kretsløpet. Derfor er energigjenvinning eller deponering for enkelte avfallstyper fortsatt viktig i en grønn økonomi.

Marked for resirkulerte råvarer

Markedene for flere av de resirkulerte råvarer er fortsatt umodne og bærer preg av å være definert av jomfruelige råvarer. Økt bruk av resirkulerte råvarer er avhengig av at disse er konkurransedyktig på pris og kvalitet.

Avfall Norge jobber for hensiktsmessige målemetoder for materialgjenvinning, slik at det kan vises til pålitelige tall. Avfall Norge har i lang tid arbeidet for å fremme en helhetlig avfallspolitikk, som legger rammene for en bærekraftig og effektiv ressursutnyttelse av avfallet, og følger utviklingen i de europeiske avfallsdirektivene tett. Vi har i innspill til statsbudsjettet for 2015 og 2016 etterlyst tydeligere mål for materialgjenvinning.

Materialgjenvinning står for den største andelen av omsetningen innenfor avfallsbehandling, og omsetningen fra materialgjenvinning er økende. 

Økt materialgjenvinning kan skape over 5 000 nye arbeidsplasser i Norge. Dette forutsetter konkurransedyktige løsninger, utvikling av nye og forbedrede teknologiske løsninger og mer effektive markeder for resirkulerte materialer.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver (i permisjon til april 2019)
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon: 97578502