Lukk søk

Rapporter

Avfall Norges rapporter og publikasjoner fra 2014 frem til i dag. Finner du ikke rapporten du leter etter? Ta kontakt med post@avfallnorge.no.

Sjekklister for kontraksoppfølging

Publisert: 24. mai 2019

Avfall Norge har hatt et prosjekt for å forbedre kontraktsoppfølgningen i bransjen, og har med bistand fra Albaran utarbeidet konkrete sjekklister som kan brukes som mal for kontraktsoppfølgningen av partene ved utførelsen av tjenestene ...

Renere råvarer

Publisert: 23. april 2019 | Nr: 4-2019 | Oppdragstaker: Mepex AS | Fagområde: Gjenvinning og ombruk

Med glass- og metallemballasje som case er det utviklet et oppsett for å beskrive og analysere verdikjeden. Det er utviklet en generell veileder for analyse av verdikjeder, med vekt på fasen fra avfallet oppstår ...

Metode for enklere fastsettelse av FA-grenser for utvalgte avfallsfraksjoner

Publisert: 23. april 2019 | Nr: 3-2019 | Oppdragstaker: Bergfald Miljørådgivning | Fagområde: Deponi, Farlig avfall

Riktig klassifisering av avfall kan være komplisert. Rapporten gir et innblikk i muligheten for å utvikle et verktøy eller hjelpemiddel som gjør det enklere å klassifisere farlig avfall på en enklere måte med utgangspunkt ...

Bedre avfallsstatistikk - Forslag til forbedringer for avfall fra husholdninger

Publisert: 29. mars 2019 | Nr: 2-2019 | Oppdragstaker: Mepex | Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Deponi, Energigjenvinning

Avfall Norge har gjennomført et prosjekt for å kunne gi innspill til norske myndigheter og Statistisk Sentralbyrå (SSB) om behov for å utvikle norsk avfallsstatistikk. Prosjektet har kartlagt utfordringer ved dagens system for rapportering ...

Husholdningsavfall 2018 - resultateter fra benchmarking

Publisert: 25. februar 2019 | Nr: 1-2019 | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS | Fagområde: Kommunalt ansvar, Økonomi og administrasjon

Denne rapporten oppsummerer resultatene av benchmarkingsanalysen fra 20 offentlige renovasjonsvirksomheter i 2018.

Materialgjenvinning av returtrevirke

Publisert: 30. januar 2019 | Nr: 6-2018 | Oppdragstaker: Mepex AS | Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Energigjenvinning, Biologisk behandling

Avfall Norge ønsker å bidra til at avfalls- og gjenvinningsbransjen, som navet i en sirkulær økonomi, bidrar med høyest mulig ressursutnyttelse av avfall som oppstår. EUs nye rammedirektiv for avfall setter nye mål for ...

Kostnader ved utsortering av husholdningsavfall

Publisert: 22. desember 2018 | Nr: 5-2018 | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS | Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Generelt, Kommunalt ansvar

Dokumentasjon av kostnadene som kommunene har med å samle inn og håndtere kildesortert avfall er et viktig virkemiddel for å utvikle riktige tjenestetilbud i kommunen. Samtidig kan kunnskapen om kostnadene være et sentralt element ...

Test av poser i avfallssug

Publisert: 28. november 2018 | Nr: 3-2018 | Oppdragstaker: Multiconsult | Fagområde: Teknologi og forskning

Avfall Norge har gjennom Nettverk for Nedgravde Løsninger laget ein rapport som bidrar til kunnskap om hvordan tilgjengelige poser på markedet, for å frakte avfall gjennom avfallssug, presterer i to ulike avfallssug systemer, og ...

Økt utsortering av plast til materialgjenvinning

Publisert: 24. oktober 2018 | Nr: 4-2018 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS | Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Teknologi og forskning

Avfall Norge har gjennom Nettverket for Sentral ettersortering har fått utviklet en rapport som viser effektiviteten til ettersortering basert på NIR teknologi. Rapporten er laget som et arbeidsdokument og som støtte for bedrifter som ...

Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg

Publisert: 22. mai 2018 | Nr: 2-2018 | Oppdragstaker: COWI | Fagområde: Kommunalt ansvar

Avfall Norge har fått utarbeidet en “Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg”. Rapporten består av fire deler; "Del I Administrativt tillegg", “Del II Teknisk beskrivelse”, et sett med normtegninger, og et notat om finansiering, eierskap og ...