Lukk søk

Rapporter

Valg av renseløsning på deponi

Publisert: 4. april 2017 | Nr: 4-2017 | Oppdragstaker: Bjørn E. Berg | Fagområde: Deponi

Selv om deponering av avfall ikke lenger er hovedløsningen for avfallshåndtering i Norge idag finnes det en rekke nedlagte og aktive deponier i Norge. På grunn av geologiske og metereologiske forhold produserer mange av ...

Bruk av ikke-økonomiske kriterier ved anbud

Publisert: 3. mars 2017 | Nr: 5-2017 | Oppdragstaker: Mepex | Fagområde: Generelt

Ny rapport fra Avfall Norge gir en innføring i å benytte øvrige kriterier anbudsprosesser.

Materialstrømsanalyse treavfall

Publisert: 3. mars 2017 | Nr: 3-2017 | Oppdragstaker: Hjellnes Consult | Fagområde: Gjenvinning og ombruk

Avfallstrevirke er som en avfallsstrøm en sentral avfallstype både på grunn av mengden som oppstår og på grunn av at det idag er lite tilgjengelig behandlingsløsninger i Norge. Avfall Norge ønsker å fokusere på ...

Materialstrømsanalyse treavfall

Publisert: 24. februar 2017 | Fagområde: Gjenvinning og ombruk

Avfall Norge ønsker å fokusere på å sammenstille fakta om avfallsmengder og -strømmer og har derfor gjennomført et prosjekt for å kartlegge strømmene for avfallstrevirke i Norge, med hovedvekt på avfall fra husholdninger.

Valg av renseløsning på deponi

Publisert: 23. februar 2017 | Nr: 4-2017 | Oppdragstaker: Cowi | Fagområde: Deponi

Denne rapporten er ment som et hjelpemiddel for deponieiere som skal rehabilitere eller etablere nye renseteknologi for sigevann fra deponi.

Grunnlag nasjonal renovasjonsteknisk norm

Publisert: 8. februar 2017 | Nr: 1-2017 | Oppdragstaker: Rambøll Norge AS | Fagområde: Generelt

Denne rapporten anbefaler hvilke normer som bør inngå i en nasjonal norm for nedgravde løsninger.

Potensialet for økt materialgjenvinning av farlig avfall som oppstår i Norge

Publisert: 13. januar 2017 | Nr: 2-2017 | Oppdragstaker: Bargfald Miljørådgivere | Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Farlig avfall

Denne rapporten anbefaler hvilke avfallstyper som har et potensiale for materialgjenvinning på bakgrunn av blant annet avfallsmengder, dagens teknologi for materialgjenvinning, råvarepriser og råvarebehov.

Verdiskaping av biogass på Østlandet

Publisert: 1. november 2016 | Nr: 7-2016 | Oppdragstaker: THEMA Consulting Group AS | Fagområde: Biologisk behandling

Oppbygging av verdikjeder for biogass og biogjødsel gir positive virkninger for regional verdiskaping og sysselsetting. Ved å benytte beregnede nøkkeltall for Østlandet har vi etablert et utgangspunkt for å anslå fremtidige verdiskapning, sysselsetting og ...

1