Lukk søk

Rapporter

Avfall Norges rapporter og publikasjoner fra 2014 frem til i dag. Finner du ikke rapporten du leter etter? Ta kontakt med post@avfallnorge.no.

EU ETS og avfallsforbrenning

Publisert: 29. august 2017 | Nr: 10-2017 | Oppdragstaker: Carbon Limits AS | Fagområde: Energigjenvinning

Ny rapport fra Carbon Limits/Avfall Norge slår fast at å innlemme avfallsforbrenning i EUs kvotesystem vil ha liten innvirkning på utslippene.

Bransjeanalysen Light

Publisert: 15. august 2017 | Nr: 9-2017 | Oppdragstaker: Kine Martinussen | Fagområde: Generelt

Vi stiller med oppdaterte tall om bransjen og avfallsressursene, og mål for hvordan vi skal oppnå sirkulær økonomi i praksis

Ombruk av elektrisk og elektronisk avfall

Publisert: 21. juni 2017 | Nr: 8-2017 | Oppdragstaker: COWI AS | Fagområde: Gjenvinning og ombruk

Avfall Norge har fått utarbeidet en rapport som setter søkelyset på økt ombruk av elektronisk og elektrisk avfall fra gjenvinningsstasjoner hos norske kommuner og IKS. Denne rapporten er et verktøy for å øke ombruket ...

Veileder i offentlig-offentlig samarbeid: Fra Stadtreinigung Hamburg til FOA § 3-3

Publisert: 1. juni 2017 | Nr: 6-2017 | Oppdragstaker: Deloitte Advokatfirma AS | Fagområde: Generelt

Denne veilederen gjennomgår vilkårene for å anvende unntaket om offentlig-offentlig samarbeid. Unntaket ble først etablert i EU-domstolens avgjørelse i Hamburg-saken, og er nå innført i det norske anskaffelsesregelverket gjennom Forskrift om offentlige anskaffelser § ...

Biobrensel som oppstartsbrensel i avfallsenergianlegg

Publisert: 1. juni 2017 | Nr: 7-2017 | Oppdragstaker: Norsk Energi | Fagområde: Energigjenvinning

Avfall Norges faggruppe for energigjenvinning har initiert denne studien for å se nærmere på muligheten for å bruke fast biobrensel for oppstart av ovn etter revisjonsstans o.l i stedet for fossil olje/gass til støttebrennere ...

Bruk av ikke-økonomiske kriterier ved anbud

Publisert: 3. mars 2017 | Nr: 5-2017 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS | Fagområde: Generelt

Ny rapport fra Avfall Norge gir en innføring i å benytte øvrige kriterier anbudsprosesser.

Materialstrømsanalyse treavfall

Publisert: 24. februar 2017 | Nr: 3-2017 | Oppdragstaker: Hjellnes Consult AS | Fagområde: Gjenvinning og ombruk

Avfall Norge ønsker å fokusere på å sammenstille fakta om avfallsmengder og -strømmer og har derfor gjennomført et prosjekt for å kartlegge strømmene for avfallstrevirke i Norge, med hovedvekt på avfall fra husholdninger.

Valg av renseløsning på deponi

Publisert: 23. februar 2017 | Nr: 4-2017 | Oppdragstaker: Bjørn E. Berg AS | Fagområde: Deponi

Denne rapporten er ment som et hjelpemiddel for deponieiere som skal rehabilitere eller etablere nye renseteknologi for sigevann fra deponi.

1