Lukk søk

Prosjektutlysninger

Avfall Norge gjennomfører flere forskningsprosjekter i året. Her finner du aktive utlysninger for konsulenter.

Prosjektutlysning "Renere råvarer"

Avfall Norge har i dag utlyst prosjektet "Renere råvarer" der formålet er å kartlegge og undersøke verdikjedene til avfallsfraksjoner, i første omgang kildesortert avfall.  Det blir stadig større krav til avfallshåndteringen og økt bruk av resirkulerte materialer.  Dette prosjektet føyser seg inn i rekken av prosjekter fra Avfall Norge der vi fortsetter å sette fokus på, og forsøker å finne løsninger som fører til økt kvaliteten på materiale og økt materialgjenvinning. 

Prosjektet skal resultere i en metode som skal kunne benyttes for å forbedre kvaliteten til andre fraksjoner. 

Frist for å levere tilbud er 18.06.18. Det ble arrangert et møte den 14 juni med COWI, Bergfald, og Mepex. Referat er lagt ved her

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon: 97578502