Lukk søk

Prosjektutlysninger

Avfall Norge gjennomfører flere forskningsprosjekter i året. Her finner du aktive utlysninger for konsulenter.

Utlysning: 2127 Avfallsstatistikk del 2 

Faggruppen for avfallsressurser forsetter sitt prosjekt fra 2016 der vi ser på avfallsstatisikk og bruken av dette. 

Formålet med prosjektet er å forbedre både den lokale og den nasjonale statistikken, og være i forkant av de nye kravene for rapportering som vil komme fra EU om kort tid. 

Vi utlyser med dette del 2 av prosjektet der vi ønsker å se nærmere på nettopp problemstillinger omkring definisjoner og rapportering for sirkulærøkonomien.  

Last ned utlysningen.

Fristen for å levere et kort tilbud er 08.01.18. 

Utlysningen blir også sendt direkte til enkelte konsulenter.  


2128 Avfallstrevirke del 2

Utlysning kommer. 

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon: 97578502