Lukk søk

Prosjektutlysninger

Avfall Norge gjennomfører flere forskningsprosjekter i året. Her finner du aktive utlysninger for konsulenter.

Prosjektutlysning "Renere råvarer"

Avsluttet - konsulent valgt

Prosjektutlysning "Avfallstrevirke del 2" 

Prosjektet skal ta utgangspunkt i resultatene som kom fra kartleggingen som allerede er gjennomført der vi fremskaffet oversikt over avfallsmengdene både fra kommunal sektor og bygg- og anleggsbransjen.  Det er et klart formål med prosjektet at vi skal legge til rette for å påvirke utviklingen av markedet for avfallstrevirke. Denne utredningen skal resultere i konkret informasjon som kan benyttes til å utvide markedet for avfallstrevirke innenfor type produkter, verdikjeder, materialmengder, kvaliteter, etc.

Se mer info om prosjektet i utlysningsteksten

Prosjektutlysning "Økt sortering fase 2"

Kommer

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon: 97578502