Lukk søk

Marint avfall og forsøpling

Hva jobber vi med innen marint avfall og forsøpling?

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har en sentral rolle i forbindelse med mottak og behandling av innsamlet marint avfall, samt har mulighet til å kunne bidra med utstyr, tenkning og erfaring for å hindre at avfall kommer på avveie. 

Nytt satsingsområde

Økt fokus på marin forsøpling kan bety økt behov for behandling av innsamlet marint avfall, såvel som behov for opprydning. Marint avfall og førsøpling er ett av fem satsingsområder for de kommende årene. 


_____________________________

Noen av våre prosjekter

  • Strandryddeuken 2018
  • Faktainformasjon om marint avfall og forsøpling
  • Behov for en marin renovasjonsordning

_____________________________

Strandryddeuken 2018

Avfall Norge jobber for å at alle ryddere har mulighet for å levere innsamlet marint avfall fra Strandryddeuken i mai til avfallsmottak uten kostnad for rydderen. 

Hold Norge Rent arrangerer Strandryddedagen lørdag 5. mai, men det vil være aktiviteter hele uken. 

Faktainformasjon om marint avfall og forsøpling

Behov for en marin renovasjonsordning

I dag sørger et mangfold av aktører for å samle inn og behandle marint avfall. Praksisen er derimot ulik, dekker ikke hele landet og varierer i løpet av året.

Marint avfall byr også på særegne utfordringer. Forsøpling på havbunnen, blant annet batterier, kan være helsefarlig å hente opp uten riktig kunnskap. Det er behov for å rydde på avsidesliggende steder, og enkelte ryddeaksjoner har vært avhengig av både båt og helikopter.

Dagens marine avfallsordninger dekker heller ikke forsøpling lenger inn på land, selv om det er påvist at denne finner veien til havet via elver og vassdrag.

Avfall Norge jobber med å få på plass en permament ordning for innsamlet herreløst om marint avfall. Tirsdag 24. april 2018 inviterte Avfall Norge til frokostmøte for å løfte problemstillingen. 

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Leder for kommunikasjon
Avfall Norge
Ansvar: Kommunikasjonsansvarlig og pressekontakt. Marint avfall og forsøpling.
Telefon: 95707878