Lukk søk

Faggruppe for kommunalt ansvar

Denne faggruppen arbeider med hvordan kommunen kan best mulig kan løse praktiske og juridiske spørsmål rundt kommunens lovpålagte oppgaver innen renovasjon, forsøpling og tilsyn, og er forbeholdt Avfall Norges kommunale medlemmer.

I gruppens arbeidsområde inngår blant annet offentlige anskaffelser, samtykke til innsamling og forhandlinger rundt produsentansvarsordninger.

Faggruppen holder i prosjekter, utredninger og uttalelser, og organiserer også ulike seminarer med faglig fokus. 

I tillegg er medlemmer involvert i styringsgruppen til Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM).

Aktuelle prosjekter

I 2017 holder faggruppen i et prosjekt for å lage en veileder for offentlig-offentlig samarbeid. I tillegg skal faggruppen jobbe for lage en nasjonal norm for nedgravde løsninger, et område som i dag har ulik praksis rundt omkring i Norge.

Fagansvarlig

Roy Ulvang

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Energigjenvinning og kommunalt ansvar
Telefon: 91724204

Leder i faggruppen

Toralf Igesund

Leder Faggruppe for kommunalt ansvar
BIR Privat AS

Medlemmer i faggruppen