Lukk søk

Faggruppe for deponering og forurenset jord

Problemstillinger rundt deponering av avfall, håndtering av forurensede masser og oppgaver knyttet til drift, avslutning og etterdrift av deponier engasjerer denne faggruppen.

Faggruppen jobber med:

  • drift av deponier for inert og ordinært avfall og mottak av masser
  • nye avfallstyper som krever deponikapasitet, som for eksempel syredannende bergarter.
  • etableringer av nye deponier, enten ved kapasitetsøkning på eksisterende eller på nye områder
  • behandling og disponering av forurensede masser.
  • utarbeidelse og utvikling av kurs- og veiledningsmateriell for bransjen
  • avslutning og etterdrift av deponier

Aktuelle prosjekter 2017

Gruppens 2017-prosjekt skal kartlegge utslipp til luft fra deponi, herunder diffuse utslipp, og dermed anslå total klimabelastning deponier står for. Disse basismålingene skal gå inn i Avfall Norges videre arbeid for å minimere klimabelastningen.

Faggruppen spiller en viktig rolle i utviklingen av behandlingsmetoder og kapasitet i Norge og med muligheter for påvirkning internasjonalt. Avfall Norge ønsker nye deltagere velkommen, både fra private og kommunale/interkommunale avfallsselskap. Medlemskap i Avfall Norge er en forutsetning for å delta.

Ønsker du å bli med i faggruppen, ta kontakt med sekretær i gruppen, fagrådgiver Malin Granlund (malin.granlund@avfallnorge.no).

Fagansvarlig

Hans-Martin Rønning

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall og deponier
Telefon: 99554099

Medlemmer i faggruppen

Astrid Drake

Franzefoss

Glenn Vidar Karlsen

Romerike Avfallsforedling (ROAF)
E-post: gvk@roaf.no

Gunnar Bråten

Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM)
E-post: gunnar@ihm.no

Halvor Røsbak Feragen

Oslo kommune Renovasjonsetaten (REN)

Harald Berge

Romerike Avfallsforedling (ROAF)
E-post: hb@roaf.no

Hilmar Sævarsson

Lindum

Malin Granlund

Avfall Norge

Randi Warland Kortegaard

Norsk Gjenvinning m3 AS

Una Lund

Sirkula IKS

Valg av renseløsning på deponi

Publisert: 23. februar 2017 | Oppdragstaker: Bjørn E. Berg AS
Problemstillinger rundt deponering av avfall, håndtering av forurensede masser og oppgaver knyttet til drift, avslutning og etterdrift av deponier engasjerer denne faggruppen.

Samfunnsøkonomisk analyse av deponiavgiften

Publisert: 7. mars 2014 | Oppdragstaker: Menon Business Economics
Problemstillinger rundt deponering av avfall, håndtering av forurensede masser og oppgaver knyttet til drift, avslutning og etterdrift av deponier engasjerer denne faggruppen.