Lukk søk

Fakta om strandrydding og mottak av marint avfall

Det er sommer og etter timer har du plukket med deg en hel sekk med plastkorker, bomullspinner, fiskegarn og annet rusk fra stranda. Men hvor skal du levere sekken? Og hva gjør du som skal motta den på gjenvinningsstasjonen? Vi gir svar.
Av: Kine Martinussen | Publisert: 30. juni 2017

Flere store aktører har kastet seg på bølgen av oppmerksomhet omkring plast i havet, og oppfordrer til ryddeaksjoner. Selv om slik oppmerksomhet er positivt, er det viktig at dette arbeidet utføres på en riktig og trygg måte.

For gjenvinningsstasjonene har vi samlet informasjon om hvordan mottak og behandling av dette skal finansieres.

Vi har også fakta til deg som privatperson om hvordan du håndterer avfallet, hvordan du finner ut av hvor du bør rydde, hva du skal plukke med deg og hvordan du bør ferdes i strandsonen.

Registrer deg i Ryddeportalen!

For fremtidig forskning og for å holde havene rene i fremtiden oppfordrer vi alle som vil rydde strender å registrere sitt arbeid i Hold Norge Rents ryddeportal. Der finner du en oversikt over hvilke strender som har blitt ryddet eller bør ryddes i nærheten av deg, og du kan registrere funnene dine i etterkant. Dette er viktig for å kartlegge og forhindre forsøpling.

For gjenvinningsstasjonene

Kommunen har ikke lov til å finansiere mottak av marint, herreløst avfall gjennom renovasjonsgebyret til husholdningene, derfor byr det på utfordringer når mange kommer med sekker med marint avfall til gjenvinningsstasjonen.

Som et svar på problemet bevilget Stortinget midler til en refusjonsordning for marint avfall i 2015. Avfall Norge og Hold Norge Rent utviklet ordningen som nå er forskriftsfestet av Miljødirektoratet og forvaltes av Hold Norge Rent.

Slik går du frem:

Når personer kommer med sekker med marint avfall til gjenvinningsstasjonen: 

Ikke ta betalt for sekkene, men still heller krav som gjør at dere kan få dekket kostnadene i etterkant: 

Minimumskrav er at ryddeaksjonen er registrert i ryddeportalen til Hold Norge Rent. I ryddeportalen registreres antall kg som er samlet inn og hvor man har vært. 

Beste praksis er at man oppretter en egen kategori for marint avfall og veier inn avfallet når det leveres. De som rydder må også registrere hva de har funnet, ikke bare antall kg. Detaljerte registreringer hos Hold Norge Rent gjør det mulig å arbeide med å forebygge og ansvarliggjøre kildene til marint avfall. 

Send søknad om refusjon til Hold Norge Rent:

Refusjonsordningen for transport og behandling av marint avfall betaler tilbake kostnader forbundet med behandling, transport, med mer av herreløst, marint avfall. 

Det må føres regnskap over innleverte mengder med tilhørende kostnader. 

Avfall Norge og Hold Norge Rent arbeider for at refusjonsordningen skal være stor nok til å garantere for at alt marint avfall som samles inn av frivillige kan behandles, uten at kostnadene må dekkes av den enkelte kommune eller avfallsselskaper.

Hold Norge Rent koordinerer arbeidet med alle frivillige som rydder på strendene. Avfall Norge oppfordrer sine medlemmer til å støtte dette arbeidet gjennom å bli medlemmer eller støttemedlemmer.

For deg som vil rydde en strand

Slik går du frem

  • Forhold deg til Hold Norge Rent sine retningslinjer. På sidene deres finner du informasjon om hva du bør ha med deg, hvilke strender som har mye forsøpling, med mer. 
  • Registrer ryddeaksjonen på ryddeportalen til Hold Norge Rent. Der noterer du hvor dere har ryddet, og ca hvor mange kilo du eller dere har ryddet.
  • På ryddeportalen finner du også et skjema hvor du kan notere hva du finner. Fyll ut dette, da bidrar du til å kartlegge kildene til den marine forsøplingen og vi kan gjøre noe for å hindre plasten i å havne i havet i neste omgang.
  • Lever sekkene med avfall på nærmeste gjenvinningsstasjon. Samtidig må du være forberedt på å kunne vise frem at ryddeaksjonen har vært registrert og funnene beskrevet.
  • Grunnen til at du må registrere aksjonen er at det koster penger å behandle det marine avfallet på en god måte. Denne kostnaden kan gjenvinningsstasjonen få dekket av staten, men de må kunne dokumentere at det er strand som er ryddet.

Takk for at du bidrar til å holde strendene våre ryddige!

Vil du vite mer om stranddrydding? Les Hold Norge Rents ryddeveileder!


Dette er marint avfall:

Marint avfall er en bred definisjon som inkluderer både plast, metal, treverk, gummi, glass og papir, hvorav plast er det mest kritiske. Du kan lese deg opp på problemet i SALT-rapporten

Har du funnet noe rart? Les Hold Norge Rents guide til identifisering av funn.

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Kommunikasjonsrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Marint avfall. Jobber også med mediearbeid og interessepolitikk.
Telefon: 95707878