Lukk søk

Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg om farlig avfall

Publisert: 15. april 2019 | Fagområde: Farlig avfall | Av: Sara Wilsgaard

Regjeringen setter ned et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres.

Velkommen til Recipo

Publisert: 10. april 2019 | Av: Sara Wilsgaard

Avfall Norge ønsker Recipo velkommen som nytt medlem.

Mindre avfall blir gjenvunnet enn tidligere år

Publisert: 5. april 2019 | Av: Mona Sæther

Gjenvinning av ordinært avfall, som er alt avfall som ikke er farlig avfall, falt i 2017 til 70 prosent, noe som er den minste andelen på 12 år, ifølge Statistisk sentralbyrå. I tillegg har ...

Ønsker å forbedre avfallsstatistikken

Publisert: 5. april 2019 | Fagområde: Politikk og rammevilkår | Av: Mona Sæther

Kravene til avfallsstatistikk blir stadig strengere, samtidig som at det er behov og ønske fra bransjen om mer og bedre statistikk. Dette har Avfall Norge gjort noe med.

Velkommen til Fieldata AS

Publisert: 5. april 2019 | Av: Sara Wilsgaard

Avfall Norge ønsker Fieldata velkommen som nytt medlem.

Nå kommer tilbud om videreutdanning

Publisert: 5. april 2019 | Fagområde: REdu, Kompetanse | Av: Mona Sæther

I samarbeid med NMBU og REdu, jobber Avfall Norge med å lansere et tilbud om etterutdanning innen sirkulær økonomi, med oppstart høsten 2019. Nå vil vi gjerne ha dine innspill før lansering!

Veikart for forskning og innovasjon

Publisert: 28. mars 2019 | Fagområde: Teknologi og forskning, Sirkulærøkonomi | Av: Mona Sæther

Avfallsforsk er 10 år i 2019 og styret har besluttet at vi skal lage et Veikart for forskning og innovasjon (sirkulær FoU) som skal legges frem i oktober. Vi etablerer nå en arbeidsgruppe og ...

KS Bedrift blir forhandlingspart for produsentansvar

Publisert: 27. mars 2019 | Fagområde: Kommunalt ansvar | Av: Sara Wilsgaard

Avfall Norge og KS Bedrift er enige om at ansvaret for forhandlinger om produsentansvar på vegne av kommuner og deres selskaper, flyttes til KS Bedrift.