Lukk søk

Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

Velkommen til Invertapro

Publisert: 16. oktober 2018 | Av: Mona Sæther

Vi ønsker Invertapro velkommen som nytt medlem i Avfall Norge!

Ingen CO2-avgift på avfallsforbrenning

Publisert: 10. oktober 2018 | Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Energigjenvinning | Av: Sara Wilsgaard

Regjeringen innfører ikke en prising av de fossile CO2-utslippene fra avfallsforbrenning i forslag til statsbudsjett 2019, men det er fortsatt uklart om en slik prising kan komme i fremtiden.

Styrking av Enova gir flere muligheter for biogass

Publisert: 9. oktober 2018 | Fagområde: Biogass | Av: Sara Wilsgaard

Regjeringen vil øke overføringene til Enova med 344 millioner kroner. Dette er en gylden mulighet til å styrke satsingen på biogass i Norge.

Styrker arbeidet mot marin forsøpling

Publisert: 8. oktober 2018 | Fagområde: Marint avfall og forsøpling | Av: Sara Wilsgaard

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med å forebygge og rydde opp i marin forsøpling på årets budsjett.

Et steg i riktig retning

Publisert: 8. oktober 2018 | Fagområde: Politikk og rammevilkår | Av: Sara Wilsgaard

Statsbudsjettet: Økte midler til Enova og kampen mot marin forsøpling. To grep i retning av et lavutslippssamfunn og sirkulær økonomi, mener Avfall Norge

Velkommen til Ragn-Sells

Publisert: 1. oktober 2018 | Fagområde: Medlemmer | Av: Sara Wilsgaard

Vi ønsker Ragn-Sells velkommen som nytt medlem i Avfall Norge

REdu IDEaton hos Avfall Norge

Publisert: 25. september 2018 | Av: Mona Sæther

REdu IDEaton er en halvdagskonkurranse hvor studenter, gründerspirer og andre er med på å utvikle nye ideer for bransjen. Hensikten er å komme opp med nye, kreative og gjerne radikale ideer, “utenfor boksen”, som ...

Derfor varierer renovasjonsgebyret

Publisert: 20. september 2018 | Fagområde: Kommunalt ansvar | Av: Sara Wilsgaard

NRK skriver denne uken at det er store forskjeller på hva innbyggerne må betale for vann, avløp og renovasjon. Hva inneholder egentlig renovasjonsgebyret?