Lukk søk

Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

European Green Deal - hvordan påvirker dette oss?

Publisert: 19. desember 2019 | Fagområde: Politikk og rammevilkår

11. desember la Ursula Von Der Leyen frem EU-kommisjonens visjon for en European Green Deal for Europa. Vi har trukket frem noen av de forslagene som vi tror vil påvirke oss mest.

Bransjen får et digitaliseringsløft

Publisert: 13. desember 2019 | Fagområde: Digitalisering | Av: Silje Rosenlund

Bransjen vil satse på digitalisering, derfor har Avfall Norge med støtte fra medlemmer, etablert Digitaliseringsløftet. Ola Holm er engasjert av Avfall Norge for å igangsette arbeidet. Her forteller han om sitt oppdrag for bransjen ...

Ny renovasjonsbenchmarking i 2020

Publisert: 12. desember 2019 | Av: Øyvind Hansen

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten.

Velkommen til VEAS

Publisert: 6. desember 2019 | Fagområde: Medlemmer | Av: Øyvind Hansen

Avfall Norge ønsker VEAS velkommen som nytt medlem

Gi innspill til den nye merkeordningen

Publisert: 28. november 2019 | Fagområde: Materialgjenvinning, Sortering | Av: Mona Sæther

LOOP og Avfall Norge inviterer aktører til å gi innspill til ny merkeordning for avfall. Frist for innspill er satt til 18. desember. Det åpnes for å gi innspill fra torsdag 28. november kl 09.00.

Velkommen til Autoretur

Publisert: 28. november 2019 | Fagområde: Medlemmer | Av: Øyvind Hansen

Avfall Norge ønsker Autoretur velkommen som nytt medlem.

Grønn vekst krever forutsigbare rammevilkår

Publisert: 26. november 2019 | Fagområde: Biologisk behandling, Politikk og rammevilkår

Avfall Norge, KS Bedrift og VEAS jobber for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser basert på avfallsressurser og mener dette krever forutsigbarhet i rammebetingelser.