Lukk søk

Nøkkeltall

Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge har opplevd en betydelig utvikling. I dag kjennetegnes den av høyteknologisk fokus, innovasjonshistorier og nye markedsmuligheter.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge består av innsamlere, kommunikatører, renovasjonsmedarbeidere, markedsanalytikere, operatører, ingeniører og mange flere. Felles for hele bransjen er at vi jobber kontinuerlig for å beholde verdifulle ressurser i omløp så lenge så mulig, samtidig som vi holder miljøgifter og annet helseskadelig avfall unna mennesker og natur.

Særlig i de siste tiårene har bransjen endret seg fra å hente avfall til å levere råvarer. Bransjen sørger for et godt miljø og utslippsreduksjoner, samtidig som den er en viktig industriell produsent av resirkulerte (eller «sekundære») råvarer. Dette gjør avfalls- og gjenvinningsbransjen til en nøkkelaktør i det grønne skiftet, og er den sektoren som vil gjøre det mulig å oppnå en ressurseffektiv, sirkulær økonomi der råvarer lever lenger. 

Nye jobber i den sirkulære økonomien

Avfallsminimering, ressurseffektiv produksjon og økt gjenvinning kan gi mer enn 40,000 jobber, mer enn 2 prosent økning i BNP utover et normalt vekstscenario, og samtidig redusere nasjonale klimautslipp med 7 prosent. 

Kilde: Circular Economy and Benefits for Society / Club of Rome (2016)

Avfalls- og gjenvinningsbransjen forsyner det norske markedet med grønne alternativer. Blant annet forsyner bransjen transportsektoren med klimanøytral biogass, sørger for materialgjenvinningsgrad på bølgepapp på hele 91 prosent og leverer gjenvunnet glass til isolasjonsprodusenter. Så mange som 60 gjenvinningsstasjoner i Norge selger miljøvennlige alternativer til torvbasert hagejord fra kompost.

Allikevel er markedet langt fra mettet, og mulighetene er mange. Bransjen har teknologi og kunnskap som kan gjøre seg gjeldende i et globalt marked for avfallshåndtering. Med de riktige virkemidlene kan den sirkulære økonomien vokse til 40,000 ansatte og øke Norges BNP med 3 prosent utover et normalt vekstscenario. Det er i tillegg til å redusere Norges klimautslipp med 7 prosent.